Detail produktu

Rychlý perfuzní systém pro buněčnou mikroskopii

BALOGH, J. ČMIEL, V. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Rychlý perfuzní systém navazuje na standardní perfuzní systém. Umožňuje snížit zpoždění zapnutí perfuze na jednotky milisekund. Sestává z vícekanálové koncovky, která prostorově odděluje toky jednotlivých kanálů perfuzního systému. Koncovka je umístěna na stativu nebo upevněna v manipulátoru, její posuv v jedné ose je řízen elektronicky. Princip: Perfuze probíhá nepřetržitě - na sledovaný objekt soustavně protéká jedním kanálem neutrální tekutina, která vytlačuje tekutinu s farmakem. Posuvem perf. koncovky dochází k rychlému přepnutí perfuzních kanálů a k rychlé aplikaci farmaka.

Klíčová slova

perfuze, rychlý perfuzní systém, cell mikroskopie

Datum vzniku

25.10.2013

Umístění

UBMI

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www