Ing.

Jan Martiš

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6746
martis@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Martiš, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R. Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW. In XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  VOREL, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. Induction Motor Control with Respect to Maximum Efficiency in a Wide Range of Speed and Torque. In EDPE proceedings. Košice: 2019. s. 248-254. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. Spínaný zdroj HCLV 120kW. In XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02860-4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P. 12 kW Flyback Converter with a Passive Quasi-resonant Snubber. In EDPE Proceedings. Košice: 2019. s. 106-111. ISBN: 978-1-7281-0388-4.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. Simple BMS circuit and charger for a Li-ion battery pack 12 V. In Advanced batteries, accumulators and fuel cells. 1. 2019. s. 221-223. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail | WWW

 • 2018

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Battery-powered Soldering Gun. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 160-162. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; ČERVINKA, D. Battery-powered Soldering Gun. ECS Transactions, 2018, roč. 87, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P. Wireless Power Transfer 2.5 kW with Simple Control and High Efficiency. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 93-98. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. Durability of a Li-ion Battery Pack. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. první. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 66-68. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. Durability of a Li-ion Battery Pack. ECS Transactions, 2018, roč. 87, č. 1, s. 247-252. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; HUTÁK, P. Battery Supplied Arc Welder. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). 1. 2018. s. 99-103. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail | WWW

 • 2017

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. LiFePO4 Powered Arc Welder. In Conference proceeding ABAF. Brno: 2017. s. 53-55. ISBN: 978-80-214-5529-0.
  Detail

  KNOBLOCH, J.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; NOUMAN, Z. Test Stand for Obtaining Power Transistors Switching Characteristics During Aging. In Conference Proceedings 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. Milán, Italská republika: 2017. s. 393-397. ISBN: 978-1-5386-3916-0.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Výzkumné a vývojové práce, spočívající ve vývoji laboratorního funkčního vzorku navazující na přechozí smluvní vývoj. 2017. s. 1-2.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; KNOBLOCH, J. Two-switch forward converter efficiency optimization. In Conference Proceedings 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe. Milán, Italská republika: 2017. s. 1642-1646. ISBN: 978-1-5386-3916-0.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Volume Minimization of Power Pulse Transformer. In Mechatronics 2017; Recent Technological and Scientific Advances. Cham, Switzerland: Springer Verlag, 2017. s. 177-184. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail

  MARTIŠ, J. Push-Pull Converter Transformer Maximum Efficiency Optimization. In Mechatronics 2017 Recent Technological and Scientific Advances. Cham, Switzerland: Springer Verlag, 2017. s. 211-218. ISBN: 978-3-319-65959-6.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. LiFePO4 Powered Arc Welder. ECS Transactions, 2017, č. 1, s. 10-17. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2016

  ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; KNOBLOCH, J.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P. Výzkum laboratorního vzorku vysokonapěťového zdroje pro střídavou elektroporaci. 2016. s. 1-5.
  Detail

  BERNARD, V.; ANDRAŠÍNA, T.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; PROCHÁZKA, P.; MORNSTEIN, V.; VÁLEK, V. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM, 2016, roč. 38, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1959-0318.
  Detail | WWW

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; TOMAN, M. High Efficiency Fast-Chargers for Lead-Acid Batteries. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 23-30. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li- Ion Battery Deep Discharge Degradation. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast- charger. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 10-11. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M. Compact High-efficiency Li-Ion Fast- charger. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; NOVOTNÁ, V. Ireverzibilní elektroporace (IRE). In VIII. Liberecká konference nelékařských oborů a IX. Studentská vědecká konference. Liberec: Technická univerzita Liberec, Ústav zdravotnických studií, 2016. s. 57-61. ISBN: 978-80-7494-273- 0.
  Detail | WWW

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Accumulator Measuring Stand. ECS Transactions, 2016, roč. 74, č. 1, s. 77-83. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J. High Efficiency Fast-Chargers for Lead- Acid Batteries. In 17th ABAF Advanced batteries and fuel cells. Brno: 2016. s. 32-34. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; TOMAN, M.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Automatic Li- ion Battery Measuring Stand. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; VOREL, P. Li- ion Battery Deep Discharge Degradation. In International conference 17th ABAF. 2016. s. 12-13. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

 • 2015

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. ECS Transactions, 2015, roč. 70, č. 1, s. 301-304. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4.2 V for testing of lithium cells. ECS Transactions, 2015, roč. 70, č. 1, s. 47-51. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  MARTIŠ, J. 1200 WATT FLYBACK SWITCHING POWER SUPPLY WITH SILICON CARBIDE SEMICONDUCTORS. In Proceedings of the 21st Student Competition Conference. 2015. s. 621-625. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I. Zvyšování výkonu blokujících spínaných zdrojů. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 141-146. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  VOREL, P.; CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D.; PAZDERA, I. Aplikační možnosti ultrakapacitorů a akumulátorů LiFePO4 v trolejbusové síti Dopravního podniku města Brna. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 88-93. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D. Fast-discharging apparatus 0 - 400 A / 2 - 4. 2 V for testing of lithium cells. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. 2015. s. 125-128. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VOREL, P.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J. Asynchronní motor – duel generací. Electro, 2015, roč. 25, č. 6, s. 11-13. ISSN: 1210- 0889.
  Detail

  VOREL, P.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R. Possibilities of trolleybus transportation energy demand reduction. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, FEKT, UETE, 2015. s. 102-105. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  CIPÍN, R.; PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Rozložení vyšších harmonických magnetické indukce v rotoru asynchronního stroje. In Sborník XXXIV. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 12-17. ISBN: 978-80-02-02592- 4.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; VOREL, P. NTE17-Návrh zapojení a testovací verze soustavy budicí měnič, generátor a zátěž. 2015. s. 1-2.
  Detail

 • 2014

  PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; MARTIŠ, J. Návrh aktivního usměrňovače. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; ČERVINKA, D.; VOREL, P.; MARTIŠ, J.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I. Zjištění příčin poruchovosti Skiipů ve výzbroji vozů 13T. 2014.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R.; MARTIŠ, J.; ČERVINKA, D. Možnosti snížení energetické náročnosti provozu trolejbusů. 2014.
  Detail

  VOREL, P.; MARTIŠ, J. Power supply for resistive heating of iron components. In 16th Mechatronika 2014. 2014. s. 110-115. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  MARTIŠ, J.; VOREL, P. Apparatus for induction heating 2. 5 kW using a series resonant circuit. In 16th Mechatronika 2014. 2014. s. 100-106. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MARTIŠ, J.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; CIPÍN, R. NTE10- Řídicí software pro aktivní usměrňovač. 2014.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.