Detail publikace

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

MARTIŠ, J. VOREL, P. CIPÍN, R.

Originální název

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

Český název

Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.

Český abstrakt

Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.

Klíčová slova

Blokující měnič; vysoký výkon; kvazirezonanční odlehčovací článek; vysoká účinnost; dvojspínačový měnič

Vydáno

11.06.2019

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02860-4

Kniha

XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT159665,
  author="Jan {Martiš} and Pavel {Vorel} and Radoslav {Cipín}",
  title="Netradiční blokující měnič s impulzním transformátorem o výkonu 12kW",
  annote="Vtomto příspěvku je představen návrh a konstrukce dvojspínačového blokujícího DC/DC měniče o vysokém výstupním výkonu 12 kW. Je také představeno zapojení a princip funkce nového pasivního bezztrátového kvazirezonančního odlehčovacího článku pro tento měnič. Součástí příspěvku jsou oscilogramy naměřené na oživeném měniči a naměřená mapa účinnosti. Zkonstruovaný měnič, využívající navržený odlehčovací článek, dosahuje účinnosti až 97 %. Je zachována vysoká účinnost i při nižším výstupním proudu a napětí.",
  booktitle="XXXVI. Celostátní konference o elektrických pohonech",
  chapter="159665",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2019",
  month="june",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}