Ing.

Jan Martiš

Ph.D.

FEKT, UVEE – odborný asistent

+420 54114 6746
martis@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Martiš, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

MREPŘidící členy v elektrických pohonech
Cvičení odb. zák., Česky, zimní, FEKT, UVEE

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2019/2020