Ing.

František Bradáč

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 2452, +420 54114 3422
bradac@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Bradáč, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  HOLUB, M.; MAREK, T.; MÁČALA, D.; BEDNÁŘ, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. INFLUENCE OF THE VOLUMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOL ON THE WORKING SPACE SIZE. MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. DECEMBER, s. 4183-4187. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  BRAŽINA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; STANĚK, V. Virtual commissioning as part of the educational process. In 19th MECHATRONIKA 2020. Prague: 2020. s. 311-317. ISBN: 978-1-7281-5601-9.
  Detail | WWW

  VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BRAŽINA, J.; STANĚK, V.; KROUPA, J.; TŮMA, Z. Industry 4.0 in Educational Process. In Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Switzerland: Springer, Cham, 2020. s. 324-332. ISBN: 978-3-030-62783-6. ISSN: 2195-4356.
  Detail | WWW

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; KROUPA, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Possibility of automated ergonomic evaluations in virtual reality environments. In Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. #12-931 Upper Boon Keng Road, Blk 11, Singapore 380011.: Research Publishing Services, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-981-14-8593-0.
  Detail | WWW

 • 2018

  HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; POKORNÝ, Z.; JELÍNEK, A. APPLICATION OF A BALLBAR FOR DIAGNOSTICS OF CNC MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2018, č. December, s. 2601-2605. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; KROUPA, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Verification of HTC Vive deployment capabilities for ergonomic evaluations in virtual reality environments. In Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. 1. London: Taylor and Francis group, 2018. s. 309-313. ISBN: 9781351174657.
  Detail | WWW

 • 2017

  HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; FIALA, Z.; ZBOŽÍNEK, R. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Brno: 2017. s. 3-16.
  Detail

  HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F. Výzkumná zpráva popisující dosažené výsledky za rok 2016. Brno: 2017. s. 5-89.
  Detail

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; VALA, M. APPLICATION ON-THE-FLY MEASUEREMENT OF CNC MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2017, č. December, s. 2085-2089. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZAHÁLKA, J.; BRADÁČ, F.; TŮMA, J.; SYNEK, M. Issues with Determinig of Mean Time to Dangerous Failure and Diagnostic Coverage in Safety Functions of Machine Tools. In Archive of EM2015. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, Switzerland, 2016. s. 626-632. ISBN: 978-80-86246-42- 0. ISSN: 1662- 7482.
  Detail | WWW

  HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; MAREK, T.; ŽÁK, Z. GEOMETRIC ERRORS COMPENSATION OF CNC MACHINE TOOL. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. DECEMBER, s. 1602-1607. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  TŮMA, Z.; KOTEK, L.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. APPLICATION OF VIRTUAL REALITY FOR VERIFICATION OF REAL WORKPLACE STATE. MM Science Journal, 2016, roč. 1, č. 1, s. 1487-1490. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; PERNIKÁŘ, J.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; ZBOŽÍNEK, R. Výzkumná zpráva popisující dosažené výsledky testování přístrojového vybavení na obráběcích stojích. Brno: 2016. s. 6-188.
  Detail

  PAVLÍK, J.; SYNEK, M.; BRADÁČ, F. Zpracování výrobní dokumentace podle Studie automatizace výrobního podniku. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2016.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KÁRNÍK, L.; KNOFLÍČEK, R.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: VUTIUM, 2016. 788 s. ISBN: 978-80-214-4828-5.
  Detail

 • 2015

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; PERNIKÁŘ, J.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; ZBOŽÍNEK, R. Výzkumná zpráva popisující proběhlé testy a analyzující dosažené výsledky. Brno: 2015. s. 9-78.
  Detail

  HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KAŇA, R. VOLUMETRIC COMPENSATION OF THREE-AXIS VERTICAL MACHINING CENTRE. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. October, s. 677-681. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2014

  ZAHÁLKA, J.; BRADÁČ, F.; TŮMA, J.; SYNEK, M. Assurance of Functional Safety in relation to Ecodesign of Machine Tools. In Mechatronics - Mechatronika (ME), 2014 16th International Conference on. Brno: IEEE, 2014. s. 494-498. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail | WWW

  ZAHÁLKA, J.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. Determination and Improvement of Performance Level of Safety Function of Emergency Stop for Machinery. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. s. 1242-1250. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o vizualizaci jednoduchých výrobních systémů ( V-14-001). Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o ověření jednotlivých úrovní vizualizační platformy pro podporu IVS v IVR (V-14-087). Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. The Process Simulation Using by Virtual Reality. In Annals of DAAAM International 2013. Procedia Engineering. 24. Zadar: Elsevier, 2014. s. 1015-1020. ISBN: 978-3-901509-97-1. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  BLECHA, P.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o návrhu úrovní vizualizační platformy pro podporu IVS v IVR (V-13-081). Brno: VUT v Brně, 2013.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Odborná zpráva o ověření metodiky řešení funkční bezpečnosti (V-13-080). Brno: VUT v Brně, 2013.
  Detail

  ISKANDIROVA, M.; BLECHA, P.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F. Eco- design of Mechatronic Systems. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. Springer International Publishing Switzerland: Spinger, 2013. s. 65-72. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

  ZAHÁLKA, J.; TŮMA, J.; BRADÁČ, F. Determination and improvement of performance level of safety function of emergency stop for machinery. In Annals of DAAAM International 2013. Annals of DAAAM. 24. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2013. s. 150-159. ISBN: 978-3-901509-97- 1. ISSN: 2304- 1382.
  Detail

  TŮMA, Z.; TŮMA, J.; KNOFLÍČEK, R.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P. The process simulation using by virtual reality. Annals of DAAAM, 2013, roč. 24, č. 1, s. 137-143. ISSN: 2304-1382.
  Detail

 • 2012

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; KOLÍBAL, Z. Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084). Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

  HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. SIMULATION OF LINEAR AXIS WITH BALL SCREW AND PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE. MM Scinece Journal, 2012, roč. 2012, č. Special Issue, s. 1-4. ISSN: 1805- 0476.
  Detail

  BLECHA, P.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o identifikaci požadavků na efektivní práci v prostředí 3D imerzní virtuální reality (V-12-083). Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

 • 2011

  HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOZUBÍK, J.; COUFAL, J. DELTA - a robot with parallel kinematics. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2011. s. 445-452. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Integration of Risk Management into the Machinery Design Process. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2011. s. 473-482. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  DOSEDLA, M.; BRADÁČ, F. EFFECTIVE MACHINE TOOL COSTS REDUCTION METHOD. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium. Viena, Austria: DAAAM internationl, 2011. s. 469-470. ISBN: 978-3-901509-83- 4.
  Detail

 • 2010

  NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J.; OPL, M. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1. Praha: VCSVTT, 2010.
  Detail

 • 2009

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. System approach to risk assessment in safety assurance of machinery with regard to directive 2006/42/ EC. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2009, roč. 20, č. 1, s. 159-160. ISSN: 1726- 9679.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, F. Decentralizaed control and communication systems - history and future. Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications, 2009, roč. 14, č. 1, s. 81-86. ISSN: 1310-8271.
  Detail | WWW

 • 2007

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2007. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2007. NE. Praha: VCSVTT při ČVUT Praha, 2007.
  Detail

  BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; BLECHA, P.; BLECHA, R. ROBOTIC MANIPULATORS FOR TOOLS MANIPULATION. In Summaries Volume. Bratislava: SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BRATISLAVA, 2007. s. 162- 1 (162-6 s.)ISBN: 978-80-227-2677- 1.
  Detail

  OPL, M.; BRADÁČ, F. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. č. zrpávy V-07- 051. Praha: VCSVTT, 2007.
  Detail

  OPL, M.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Analýza procesu dělení ocelových lanek. Brno: VUT v Brně, 2007.
  Detail

  BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; KOLÍBAL, Z. The three coordinate laboratory pipette manipulator. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 2007, č. 2- A, s. 31-34. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. č.zprávy V-07- 050. Praha: VCSVTT, 2007.
  Detail

 • 2006

  BLECHA, P., PAVLÍK, J., BLECHA, R., BRADÁČ, F. Systémy automatizace OS, systémy AVN, AVO, manipulace s třískami a polotovary. In Seminář SpOS a VCSVTT: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005. Praha: ČVUT Praha - VCSVTT, 2006. s. 119 ( s.)ISBN: 80-903421-5- 9.
  Detail

  BRADÁČ, F., KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, P., BLECHA, R. THE ROBOTIC SELF- SERVICES WORKPLACE. In Process Control 05. Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava: Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava, 2006. s. 156- 1 ( s.)ISBN: 80-227-2235- 9.
  Detail

  HULMAN, M.; BRADÁČ, F. DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR TOOL DATA MANAGEMENT INTO MACHINE- INDUSTRIES COMPANY. In Process Control 05. Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava: Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava, 2006. s. 169- 1 ( s.)ISBN: 80-227-2235- 9.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR ROBOTIC MANIPULATORS. In Proceedings of IFAC WORKSHOP on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS2003. Brno: VUT Brno, 2006. s. 487 ( s.)ISBN: 80-214-3130- X.
  Detail

  BRADÁČ, F.; OPL, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1 v roce 2006. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

  BLECHA, P.; POCHYLÝ, A.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2006. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Analýza rizik stroje TMZ 642 CNC. Brno: 2006.
  Detail

 • 2005

  BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14-th International Vorkshop RAAD- 05. Balatonfured: 2005. s. 219-223. ISBN: 973-718-241- 3.
  Detail

  FIEDLER, P., BRADÁČ, F., HYNČICA, O., BRADÁČ, Z. Design of ZigBee Device. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation - ACMOS' 05. Piraeus, Greece: WSEAS, 2005. s. 102 ( s.)ISBN: 960-8457-12- 2.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

  BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2005. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

  BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. Závěrečná zpráva projektu 2.2. 1. Brno, VUT FSI: 2005.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4: Rychlá automatická manipulace. č.zprávy V-05- 077. Praha: VCSVTT, 2005.
  Detail

  KOLÍBAL,Z.- BRADÁČ,F.- BLECHA,P.- BLECHA,R. Adaptivita průmyslových robotů při manipulaci a montážních operacích. In International Scientifige Conference 55th anniversary od foundation of the Faculty of Mechanical Engineering. Ostrava: VSB TU Ostrava, 2005. s. 120 ( s.)
  Detail

  BLECHA, R., BLECHA, P., BRADÁČ, F., KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD- 05. Bucharest, Romania: University Politehnica of Bucharest, 2005. s. 219-223. ISBN: 973-718-241- 3.
  Detail

  Zdeněk Kolíbal, Radim Blecha, Petr Blecha, František Bradáč. Robotics for Productions Systems. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2005. Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology., 2005. s. 285 ( s.)
  Detail

  Zdeněk Kolíbal, Radim Blecha, Petr Blecha, František Bradáč. Robotics for Productions Systems. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. A1, s. 285 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  FIEDLER, P., HYNČICA, O., KUČERA, P., BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Systémy reálného času v embedded aplikacích. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIEDLER, P., BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., KUČERA, P., HYNČICA, O. Moderní bezdrátové komunikace pro embedded systémy. 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Distributed DC motor control for mobile platform. In Proc. of 15th International Conf on Process Control 2005. Bratislava: STUBA, 2005. s. 203 ( s.)ISBN: 80-227-2235- 9.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Modelový modulárního bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. Modelový modulárního bezobslužný výrobní systém. NE. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Modulární bezobslužný výrobní systém na Fakultě strojní VUT Brno. 2004, roč. 2004, č. 6, s. 398 ( s.)ISSN: 0005- 125.
  Detail

  BRADÁČ, F. Optická kontrola v průmyslových systémech. 6-05- 04. Brno: RCMT Č VUT, 2004.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Studie kinematických struktur nového typu "Automatizované manipulace s nástroji". Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Rešerše manipulace s nástroji u horizontálních frézek TOS Varnsdorf. Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

  Kolíbal, Z; Bradáč, F.; Blecha, P.; Blecha, R. Modulární bezobslužná výrobní buňka umístěná na Fakultě strojní VUT Brno. In Sborník přednášek autorů z VCSVTT MATAR Praha 2004: Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: VCSVTT FS ČVUT, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-90342-1- 6.
  Detail

  Kolíbal, Z. ; Bradáč, F. ; Blecha, P.; Blecha, R. Model and modular self-service workplace for production and assembly RCMT Prague on FME of Brno University of Technology. In Proceedings of Sections 2,3, 4 MATAR Praha 2004. Praha: VCSVTT FS ČVUT, 2004. s. 127-132. ISBN: 80-903421-4- 0.
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BĚLOHOUBEK, P.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Proceedings 13th International Workshop on ROBOTICS IN ALPE-ADRIA- DANUBE REGION. 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, R. The model and modular automated workplace at the Faculty of mechanical engineering (FME) of Brno Univerzity of Technology. In RAAD 2004. Brno: VUT Brno, UVSSaR, 2004. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, P., BLECHA, R. Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskretní montáž na FSI VUT v Brně. In ROBTEP 2004 (Automatizácia / Robotica v teórii a praxi). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2004. s. 295 ( s.)ISBN: 80-8073-134- 9.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., FIEDLER, P., SAJDL, O., ZEZULKA, F. Internet Interface for Communication with Sensors. In Proc. of 13th international workshop on RAAD. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 197 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

  BRADÁČ, Z., SAJDL, O., BRADÁČ, F., FIEDLER, P., ZEZULKA, F. Bluetooth Interface for Communication with Sensors. In Proceedings of 13th international workshop on RAAD. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 193 ( s.)ISBN: 80-7204-341- 2.
  Detail

 • 2003

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., PROKOP, M., SVOBODA, P. Ethernet Standards IEEE 802.3 and IEEE 802. 11 for Industrial Automation. In Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU Košice, 2003. s. 609 ( s.)ISBN: 80-7099-509- 2.
  Detail

  FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; PROKOP, M.; WAGNER, M. Further Evolution of Fieldbuses. In Proceedings of the 7th WSEAS International Multiconference (CSCC 2003). Malta: WSEAS, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 960-8052-85- 3.
  Detail

  FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; PROKOP, M.; WAGNER, M. Further Evolution of Fieldbuses. WSEAS Transactions on Computers, 2003, roč. 2 (2003), č. 2, s. 477 ( s.)ISSN: 1109- 2750.
  Detail | WWW

  BRADÁČ, F. Zvyšování rozlišení snímacích optických zařízení. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů, Horská 2, 128 00 Praha 2, 2003. s. II/ 44 ( s.)ISBN: 80-01-02815- 1.
  Detail

  FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; WAGNER, M.; PROKOP, M. Further Evolution of Fieldbuses. In Digest of the proceedings of the WSEAS conferences. Greece: Nikos Mastorakis, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 960-8052-90- 4.
  Detail

  BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., BRADÁČ, F. Short range radio data transfer for process automation. In Programmable Devices and Systems’ 2003 - IFAK Workshop. Programmable Devices and Systems’ 2003. Great Britain: Pergamon Press - Elsevier, 2003. s. 315 ( s.)ISBN: 0-08-044130- 0.
  Detail

  BRADÁČ, Z.; BRADÁČ, F.; FIEDLER, P.; CACH, P.; REJDA, Z.; PROKOP, M. Wireless communication standards for process automation. In Control systems design -03 - Abstracts Volume. Bratislava, Slovensko: IFAC, 2003. s. 39 ( s.)
  Detail

  KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskrétní montáž. 06-02- 03. VUT Brno: VCSMT Praha, 2003.
  Detail

  BRADÁČ, Z., ZEZULKA, F., BRADÁČ, F. Short range radio data transfer for process automation. In Contribution of IFAC PDS2003. Ostrava: VSB Ostrava, 2003. s. 37 ( s.)
  Detail

  BRADÁČ, Z.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, F. Short range radio data transfer for process automation. Programmable devices and systems, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 303-306. ISSN: 1474- 6670.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., PROKOP, M., SVOBODA, P. Standards 802.3 and 802. 11 for industrial communication. In 14th international conference Process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 173 ( s.)ISBN: 80-227-1902- 1.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., WAGNER, M., REJDA, Z. Industrial Sensor/ Actuator Bus Utilizing Bluetooth Standard. In Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU Košice, 2003. s. 613 ( s.)ISBN: 80-7099-509- 2.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Automatic manufacturing cells and their interoperability with MES systems. In 14th international conference on process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-227-1902- 1.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F., WAGNER, M., REJDA, Z. Wireless industrial bus utilizing Bluetooth standard. In 14th international conference on Process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 175 ( s.)ISBN: 80-227-1902- 1.
  Detail

 • 2002

  BRADÁČ, F. The methods of improving of spatial resolution of images. In Proceedings of 3rd Internacional Carpatian Control Conference. Ostrava: VŠB- Technická universita Ostrava, 2002. s. 149 ( s.)ISBN: 80-248-0089- 6.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Packet routing problem – LP problem. In International Conference Cybernetics and Informatics. Trebisov: STU Bratislava, 2002. s. 95 ( s.)ISBN: 80-227-1749- 5.
  Detail

  BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Zvyšování rozlišení snímacích optických zařízení. In International Conference Cybernetics and Informatics. Trebisov: STU Bratislava, 2002. s. 97 ( s.)ISBN: 80-227-1749- 5.
  Detail

 • 2001

  BRADÁČ, F. The methods of improving of spatial resolution of images. In 13th International Conference on process Control' 01. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2001. s. 180 ( s.)ISBN: 80-227-1542- 5.
  Detail

  BRADÁČ, F. Metody zvýšení rozlišení obrazů. In Proceedings of XXVI.Seminar ASR' 2001 Instruments and Control. Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 7 ( s.)ISBN: 80-7078-890- 9.
  Detail

  BRADÁČ, F. THE METHODS OF IMPROVING OF SPATIAL RESOLUTION OF IMAGES. In FSII Junior konference 2001 Soutěžní posterová prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů. Brno: VUT FSI Brno, 2001. s. 18 ( s.)ISBN: 80-214-2071- 5.
  Detail

 • 2000

  BRADÁČ, F. Využití CCD kamer ve stanicích technické kontroly a metody zvýšení jejich rozlišovací schopnosti. In Pedagogicko- vědecká konference. Brno: VUT FSI, 2000. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-1763- 3.
  Detail

  BRADÁČ, F. The methods of image resolution enhancement. In Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská, TU Ostrava, 2000. s. 7 ( s.)ISBN: 80-7078-890- 9.
  Detail

 • 1999

  BRADÁČ, F. TECHNICKÁ KONTROLA, JEJÍ ZAČLENĚNÍ A VYUŽITÍ V AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMECH CIM. In Transfer ' 99. Brno: Vysok učení technické v Brně, 1999. s. G- 3 ( s.)ISBN: 80-214-1341- 7.
  Detail

  BRADÁČ, F. Technická kontrola pomocí CCD kamery a její začlenění v CIM. In Proceedings of XXIII.ASR Seminary ' 99 Instruments and Control. Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB- TU Ostrava, 1999. s. 38 ( s.)ISBN: 80-7078-666- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.