Ing.

František Bradáč

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 2452, +420 54114 3422
bradac@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Bradáč, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Obor Inženýr pro řízení výroby
 • 2002, Ph.D.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Obor Automatizace

Přehled zaměstnání

 • 1995-1997 , Výzkumný pracovník, TUT Tampere, Finsko
 • 2000-2001, asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky VUT FSI v Brně
 • 2001-2002, asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky VUT FSI v Brně, pobočka Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – Společné pracoviště ČVUT v Praze a SST
 • 2002-2006, odborný asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky VUT FSI v Brně, pobočka Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – Společné pracoviště ČVUT v Praze a SST
 • 2006-2010, vědecko výzkumný pracovník, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky VUT FSI v Brně, pobočka Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
 • 2007-dosud, odborný asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky VUT FSI v Brně
 • 2010-2013 technicko-hospodářský pracovník divize mechatroniky, NETME Center při FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • přednášky a cvičení ”Prvky automatického řízení výrobních strojů”
 • přednášky a cvičení ”Programování pro výrobní systémy”
 • přednášky a cvičení ”Základy informatiky ve výrobě”
 • cvičení  ”Seminář k diplomové práci”
 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů, robotiky a výrobních systémů
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů, robotiky a výrobních systémů
 • Školitel doktorského studia pro obor Výrobní stroje a zařízení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Zpracování obrazů
 • Postprocesní a inprocesní měření
 • Automatizace
 • Řídící systémy
 • Funkční bezpečnost strojů

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995-1997, TUT Tampere, Finsko, výzkumný pracovník
 • 2000, ESIEE Paris, Francie, výzkumný pracovník

Univerzitní aktivity

 • 2006-dosud, tajemník Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky
 • 2006-dosud, studijní poradce Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky
 • 2019-dosud, vedoucí Odboru výrobních systémů a virtuální reality

Projekty

 • GAČR 101/97/0200 - „Výrobní buňka jako součást CIM“
 • FRVŠ 1101/1999 - „Bezdotyková kontrola součástí v automatizovaných výrobních buňkách“
 • GA 102/03/1097 – „Průmyslová bezdrátová síť BlueTooth pro automatizaci“
 • GA 102/05/0663 – „Bezdrátová technologie Zigbee v decentralizovaných systémech řízení“
 • LN00B128 - „Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii“
 • 1M6840770003 - „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“
 • FRVŠ 2423/2007 - „Laboratoř moderních metod v automatizaci, robotice a senzorice“
 • FRVŠ 3064/2010 - „Implementace prvků funkční bezpečnosti v oblasti výrobních strojů, systémů a robotiky“
 • FRVŠ 1441/2010 - „Inovace předmětu Stavba výrobních strojů I“
 • FSI-S-10-7 - „Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR)“
 • MINOS - Europäisches Konzept für die Zusatzqualifikation von Fachkräften in der globalisierte industriellen Produktion - EU projekt No. 2005-146319 “MINOS”,  EU projekt No. DE/08/LLP-LDV/TOI/147110 “MINOS**” (http://www.minos-mechatronic.eu), člen řešitelskeho týmu
 • Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://opvk22.umt.fme.vutbr.cz/), člen řešitelskeho týmu
 • VITRALAB - Virtual training laboratory, EU projekt č. LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530 (http://www.sjf.tuke.sk/vitralab), člen řešitelskeho týmu
 • NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, projekt OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002 (http://www.netme.cz), junior researcher
 • Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/655, člen řešitelskeho týmu
 • Podpora vývoje způsobilých strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/780, člen řešitelskeho týmu
 • FSI-S-11-5 - „Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů“, hlavní řešitel
 • FSI-S-17-4477 - "Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení", hlavní řešitel
 • TF04000074 - "Digitální reprezentace zařízení jako konfigurovatelného AAS pro výrobní IT", spoluřešitel
 • MP628S00000 - "Výzkum a vývoj nových řídicích systémů pro nákupní platformy", spoluřešitel
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404 - "Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství", projektový manager

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

52

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

25