Ing.

František Bradáč

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 2452, +420 54114 3422
bradac@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Bradáč, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KNOFLÍČEK, R.; SINGULE, V.; SZABÓ, I.: VUTBOT-2; Autonomní mobilní robot VUTBOT 2. VUT FSI ÚVSSaR - VCAM - pracoviště VCSVTT FS ČVUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=761. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=761, počet stažení: 3
  Detail

 • KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.: Projekt č. 6; Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. VUT FSI ÚVSSaR VCAM. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=766. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=766, počet stažení: 3
  Detail

 • BLECHA, P.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: STD 25; Stand pro výzkum rychlé automatické manipulace s nástroji. FSI VUT v Brně - lab. C1. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770, počet stažení: 3
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.: Systém. metodika analýzy rizik; Systémová metodika pro stanovení preventivních opatření k předcházení potenciálních rizik. FSI VUT v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • BRADÁČ, F.; SYNEK, M.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, R.: CNC frézka; Laboratorní CNC frézka. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=733. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=733, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.: Lineární servopohon; Laboratorní polohovací zařízení s lineárním motorem. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=756. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=756, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SYNEK, M.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.: 2D pneu. manipulátor; 2D laboratorní pneumaticky řízený manipulátor. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=745. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=745, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; BLECHA, R.: Třídící linka; Laboratorní třídící linka. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=751. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=751, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.: 3D manipulátor; 3D laboratorní manipulátor. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=740. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=740, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; BRADÁČ, F.: Diagnostika ložisek, OCTAVIS; Zkušební zařízení pro diagnostiku ložisek systémem OCTAVIS. A1/1224 Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=713. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=713, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.: TepSnim; Univerzální software pro měření teplotními senzory. ÚVSSR, FSI VUT, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; PAVLÍK, J.: GeomM; Sběr a zpracování dat z měření geometrických odchylek. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232, počet stažení: 2
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: GeomRot; Zařízení pro měření geometrických chyb rotačních stolů. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 61669, Brno, Místnost A1/1224. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: DeltaRobot; Manipulátor na bázi paralelní kinematiky - delta robot s třemi osami. VUT FSI Technická 2 B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991, počet stažení: 1
  Detail

 • BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z.: FUQ 150 B; Obráběcí centrum FUQ 150 B. TOS Kuřim - OS, a.s.. (prototyp)
  Detail

 • PAVLÍK, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: FPHo software; Měřící software pro analýzu logaritmického dekrementu tlumení. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265, počet stažení: 1
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: VOT v1.0; Software pro vyhodnocení opakovatelnosti najetí posuvových os. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1257, počet stažení: 1
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.: ZJ-1/2/500; Jednoosá zatěžovací jednotka. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno hala - C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345, počet stažení: 1
  Detail

 • AUGSTE, J.; HOLUB, M.; KNOFLÍČEK, R.; NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.: ECO Design v1.0; Software pro vizualizaci energetických toků výrobních strojů. VUT v Brně, FSI. Technická 2/ 616 69, Brno UVSSR. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1353. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1353, počet stažení: 3
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; TŮMA, Z.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; HOZA, M.: Z-15-012; Výsledek na stroji- VUT v Brně #10-2015 (Analýza rizik a celkové bezpečnosti kovacího lisu). ŠMERAL BRNO. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; MAREK, J.; FRKAL, V.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOSHULIN #10-2015 (Aplikace imerzní virtuální reality pro vývoj a analýzy stroje PowerTurn). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VCSVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; TŮMA, Z.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; ZBOŽÍNEK, R.: V-15-013; Výsledek na stroji- TAJMAC-ZPS #10-2015 (funkční bezpečnost stroje). TAJMAC-ZPS, a.s.. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; KOZLOK, T.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOS VARNSDORF #10-2015 (imerzní model stroje v IVR). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VC SVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
  Detail

 • HOLUB, M.; MAREK, T.; MAREK, J.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.: Certifikát volumetrické kompmezace BK; Metodický postup zavádění volumetrických kompenzací 5ti osých obráběcíchcenter s kinematikou "BK". VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; ROSENFELD, J.; VELECKÝ, P.; PETŘIVALSKÝ, P.; VAŠEK, L.; VAŠEK, V.; DOLINAY, V.; CHALUPA, P.; CHUDÁ, H.; NOVÁK, J.: Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků; Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků. Slovácké strojírny, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • HUZLÍK, R.; MARADA, T.; ZUTH, D.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KOTEK, L.; TŮMA, Z.; HEINRICH, P.: TN01000015/24-V2, DP 24; Hardwarová a softwarová bezpečnostní opatření na vertikálním frézovacím stroji navržená pomocí analýzy rizik s uplatněním virtuální reality. Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky/169227. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/vavvysledky/169227, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.