Ing.

Dušan Nešpor

Ph.D.

FEKT, UTEE – odborný asistent

nespord@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Dušan Nešpor, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.