Detail produktu

Polohovací zařízení

NEŠPOR, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Polohovací zařízení bylo zkonstruováno za účelem prostorového mapování magnetické indukce B. Skládá se z křížového stolu osazeného dvěma krokovými motory a ručního mechanického posuvu. Krokové motory zajišťují automatický posuv polohovacího zařízení ve dvou osách (x-y). Ruční mechanický posuv zajišťuje posuv v jedné ose (z). Automatický posuv je řízen pomocí mikrokontroleru.

Klíčová slova

mapování pole, poloha, posun (x-y-z)

Datum vzniku

01.10.2012

Umístění

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty