Detail produktu

Solární článek pro infračervené spektrum

FIALA, P. NEŠPOR, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Solární článek pro infračervené spektrum pracuje, oproti konvenčním solárním článkům, na vlnových délkách od 800 nm do 2 um. Světelné spektrum o těchto vlnových délkách dodává mnohem větší výkon, a díky tomu má solární článek velmi dobrou účinnost. Článek je navrhnut a realizován jako maticová soustava laděných rezonátorů. Vyroben je pomocí tenkovrstvé technologie na Si substrátu.

Klíčová slova

solární článek, IR spektrum, rezonátor

Datum vzniku

19.11.2012

Umístění

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www