Detail produktu

Elektromagnetická čočka pro NMR systém

NEŠPOR, D. DREXLER, P. HANZELKA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Elektromagnetická čočka určená pro fokusaci magnetické indukce B v NMR systému a následné zvýšení kontrastu výsledných obrazů. Čočka je složena pouze z paramagnetických materiálů. Konstrukce je provedena jako periodická soustava přerušených prstencových rezonátorů. Tyto rezonátory jsou kapacitně zkrácené pomocí SMD kondenzátoru. Pomocí kapacitního zkrácení jsou rezonátory naladěny na kmitočet NMR systému. Celková struktura má kruhový tvar a je kvazi – středově souměrná.

Klíčová slova

rezonanční struktura, absorbce, fokusace

Datum vzniku

01.10.2011

Umístění

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty