Ing.

Dušan Nešpor

Ph.D.

FEKT, UTEE – odborný asistent

+420 54114 6296
nespord@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Dušan Nešpor, Ph.D.

Patenty

  • 2017

    patent
    FIALA, P.; NEŠPOR, D.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Radiofrekvenční identifikátor laditelný dielektrickými vložkami. 307127, patent. (2017)
    Detail