Detail produktu

Elektromagnetická cela pro testování rezonančních struktur

NEŠPOR, D. DREXLER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Cela pro ověřovací měření absorpčních vlastností planárních rezonančních struktur.

Klíčová slova

rezonanční struktura, absorbce

Datum vzniku

01.10.2011

Umístění

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www