Detail produktu

Objemový rezonátor pro testování kompatibility implantabilních zařízení v nukleární magnetické rezonanci

DREXLER, P. ČÁP, M. NEŠPOR, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vytvořené zařízení slouží pro testování kompatibility implantabilních zařízení v nukleární magnetické rezonanci. Tvoří jej objemový rezonátor generující homogenní vysokofrekvenční magnetické pole s harmonickým časovým průběhem intenzity a to v kontinuálním nebo pulzním režimu. Pracovní kmitočet je 127,7 MHz. Součástí zařízení jsou analogové optovláknové přenosové linky pro přenos signálu ze sond magnetického a elektrického pole a pro měření velikosti proudů jednotlivými prvky rezonátoru.

Klíčová slova

nukleární magnetická rezonance, implantabilní zařízení, neuromodulační zařízení, neurorehabilitační zařízení

Datum vzniku

30.06.2016

Umístění

MR:Comp GmbH, Germany

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty