Project detail

Laboratoř diagnostiky a zkoušení jakosti

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2002

On the project

Anotace Ověření diagnostické laboratoře pro akreditaci v oblasti nedestruktivní kontroly včetně její inspekce. Metrologické zabezpečení kontroly jakosti výrobků nedestruktivním diagnostikováním. Optimalizace volby zkušebních vzorků. Multiparametrická kontrola ocelových výrobků.

Description in English
Annotation Verification of diagnostic laboratory for acreditation in sphere of nondestructive testing and inspection of this laboratory. Metrologic safeguard of product´s testing by nondestructive diagnostics. Optimalization of selection of specimens. Multiparametric inspection of steel´s products.

Keywords
jakost, akreditace, diagnostika, nedestruktivní kontrola

Key words in English
quality, accreditation, diagnostics, non-destructive testing

Mark

ME 350

Default language

Czech

People responsible

Hruška Karel, prof. Ing., DrSc.
- principal person responsible (2000-01-01 - 2002-12-31)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - KONTAKT
- whole funder (2000-01-01 - 2002-12-31)

Results

BRADÍK, J. Vyjadřování nejistoty měření jako základního ukazatele jakosti výsledku měření. In EPVE 2001 - Elektrické pohony a výkonová elektrotechnika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 162 ( s.)ISBN: 80-214-1987-3.
Detail

BRADÍK, J. Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti. 2001.
Detail

BRADÍK, J. Nejistoty měření v NDT. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení – DIAGO 2002. Ostrava: Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-248-0045-4.
Detail

BRADÍK, J. Expression of Uncertainty in Practical Measurement. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. p. 395 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

BRADÍK, J. Matematická podstata zpracování nejistot. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

BRADÍK, J. Identifikace potřeb zaměstnanců metodou semantického diferenciálu. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

BRADÍK, J. Efektivita systémů nedestruktivní kontroly. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

BRADÍK, J. Kritéria výběru systému NDT. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "DIAGO 2003". Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2003. s. 20 ( s.)ISBN: 80-248-0210-4.
Detail

FRANK, P., SKŘIVÁNEK, J. Návrh měřícího systému s uvážením vlivu nejistot měření. In TAJ02 Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1, 2002. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

BRADÍK, J. Nejistota stanovení indukčnosti magnetizační cívky. In EPVE Elektrické pohony a výkonová elektrotechnika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 194 ( s.)ISBN: 80-214-2246-7.
Detail

BRADÍK, J. Metodika vyjadřování nejistoty měření. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HRUŠKA, K., ONDRŮŠEK, Č., BRADÍK, J. Multiparametričeskij nerazrušajuščij kontrol stalnych izdelij. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

HRUŠKA, K., BRADÍK, J. Stanovení nejistot v elektromagnetické nedestruktivní kontrole. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

HRUŠKA, K., ONDRŮŠEK, Č., BRADÍK, J. Multiparametric non-destructive testing of steel´s materials. 2001. p. 1 ( p.)
Detail

HRUŠKA, K., ONDRŮŠEK, Č., BRADÍK, J., HOVADÍK, J. Nerazrušajuščij kontrol kačestva u ego metrologičeskie trebovanija. Program KONTAKT - závěreční zpráva. Brno: MŠMT ČR, Spektr Moskva, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

HRUŠKA, K. Quality Assurance (excerpts minilexicon). Quality Asuurance. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2002. ISBN: 80-214-2299-8.
Detail

HRUŠKA, K., FRANK, P., HRUŠKA, K. Řízení jakosti a metrologie. Zajišťování jakosti, sv. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7204-302-1.
Detail

HRUŠKA, K., FRANK, P., HRUŠKA, K. Kontrola jakosti a zkušebnictví. Zajišťování jakosti, sv. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7204-303-X.
Detail

HRUŠKA, K. Řízení a kontrola jakosti v souladu se zákony, předpisy a normami EU a ČR. Připojujeme se k Evropské Unii, svazek 1. Připojujeme se k Evropské Unii, svazek 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. 175 s. ISBN: 80-214-1645-9.
Detail

HRUŠKA, K. Přehled požadavků na uspořádání technické zprávy a výsledků měření podle mezinárodních normativních předpisů. Připojujeme se k Evropské Unii, svazek 4. Připojujeme se k Evropské Unii, svazek 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. 51 s. ISBN: 80-214-1874-5.
Detail

HRUŠKA, K. Aktuální kritéria akreditace zkušební laboratoře. In EPVE 2001 Elektrické pohony a výkonová elektrotechnika. 2001. s. 168 ( s.)
Detail