Publication detail

Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti

Original Title

Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti

Czech Title

Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti

Language

cs

Original Abstract

Disertační práce se zabývá problematikou vyjadřování nejistot měření u metod nedestruktivní kontroly materiálů. Základním cílem disertační práce je vyhodnocení správnosti zpracování výsledku kontroly jakosti elektromagnetickou nedestruktivní kontrolou materiálů a přinést metodický návod, jak při aplikaci uvedené metody v technické praxi postupovat při vyjadřování nejistot v souladu se základními požadavky, které jsou na výsledky prováděných kontrol v současné době kladeny. Přínosem a výstupem disertační práce je metodický návod, jak postupovat při vyjadřování nejistot měření u elektromagnetické nedestruktivní kontroly. Uvedený metodický postup je koncipován co nejobecněji, aby jej bylo možné po přizpůsobení specifikům konkrétní metody použít pro co nejširší rozsah nedestruktivních kontrol. V současné době takové metodické podklady v technické praxi citelně chybějí. Cílem práce bylo tuto mezeru částečně vyplnit.

Czech abstract

Disertační práce se zabývá problematikou vyjadřování nejistot měření u metod nedestruktivní kontroly materiálů. Základním cílem disertační práce je vyhodnocení správnosti zpracování výsledku kontroly jakosti elektromagnetickou nedestruktivní kontrolou materiálů a přinést metodický návod, jak při aplikaci uvedené metody v technické praxi postupovat při vyjadřování nejistot v souladu se základními požadavky, které jsou na výsledky prováděných kontrol v současné době kladeny. Přínosem a výstupem disertační práce je metodický návod, jak postupovat při vyjadřování nejistot měření u elektromagnetické nedestruktivní kontroly. Uvedený metodický postup je koncipován co nejobecněji, aby jej bylo možné po přizpůsobení specifikům konkrétní metody použít pro co nejširší rozsah nedestruktivních kontrol. V současné době takové metodické podklady v technické praxi citelně chybějí. Cílem práce bylo tuto mezeru částečně vyplnit.

BibTex


@phdthesis{BUT66643,
  author="Josef {Bradík}",
  title="Vyjadřování nejistot v elektromagnetické nedestruktivní diagnostice jakosti",
  annote="Disertační práce se zabývá problematikou vyjadřování nejistot měření u metod  nedestruktivní kontroly materiálů. Základním cílem disertační práce je vyhodnocení správnosti zpracování výsledku kontroly jakosti elektromagnetickou nedestruktivní kontrolou materiálů a přinést metodický návod, jak při aplikaci uvedené metody v technické praxi postupovat při vyjadřování nejistot v souladu se základními požadavky, které jsou na výsledky prováděných kontrol v současné době kladeny. 
Přínosem a výstupem disertační práce je metodický návod, jak postupovat při  vyjadřování nejistot měření u elektromagnetické nedestruktivní kontroly. Uvedený metodický postup je koncipován co nejobecněji, aby jej bylo možné po přizpůsobení specifikům konkrétní metody použít pro co nejširší rozsah nedestruktivních kontrol. V současné době takové metodické podklady v technické praxi citelně chybějí. Cílem práce bylo tuto mezeru částečně vyplnit.",
  chapter="66643",
  year="2001",
  month="september",
  type="dissertation"
}