Publication detail

Matematická podstata zpracování nejistot

Original Title

Matematická podstata zpracování nejistot

Czech Title

Matematická podstata zpracování nejistot

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá základními zásadami a matematicko statistickými základy vyjadřování nejistot v kvantitativním měření. Článek není zaměřen na vlastní matematickou metodiku vyjadřování nejistot měření, která je v literatuře dostatečně popsána, ale především se snaží definovat a vysvětlit základní myšlenky a základní přístup k vyjadřování nejistot měření a podrobněji objasnit některé zásady, na nichž je vyjadřování nejistot měření založeno.

Czech abstract

Článek se zabývá základními zásadami a matematicko statistickými základy vyjadřování nejistot v kvantitativním měření. Článek není zaměřen na vlastní matematickou metodiku vyjadřování nejistot měření, která je v literatuře dostatečně popsána, ale především se snaží definovat a vysvětlit základní myšlenky a základní přístup k vyjadřování nejistot měření a podrobněji objasnit některé zásady, na nichž je vyjadřování nejistot měření založeno.

BibTex


@inproceedings{BUT9331,
 author="Josef {Bradík}",
 title="Matematická podstata zpracování nejistot",
 annote="Článek se zabývá základními zásadami a matematicko statistickými základy vyjadřování nejistot v kvantitativním měření. Článek není zaměřen na vlastní matematickou metodiku vyjadřování nejistot měření, která je v literatuře dostatečně popsána, ale především se snaží definovat a vysvětlit základní myšlenky a základní přístup k vyjadřování nejistot měření a podrobněji objasnit některé zásady, na nichž je vyjadřování nejistot měření založeno.",
 address="vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Technické aspekty zabezpečování jakosti",
 chapter="9331",
 institution="vysoké učení technické v Brně",
 year="2003",
 month="january",
 pages="42",
 publisher="vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}