Publication detail

Návrh měřícího systému s uvážením vlivu nejistot měření

Original Title

Návrh měřícího systému s uvážením vlivu nejistot měření

Czech Title

Návrh měřícího systému s uvážením vlivu nejistot měření

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá zásadami návrhu měřícího sytému. Uvedena je struktura návrhu, identifikace zdrojů nejistoty měření a správná definice požadavků na hardware a software. V poslední části je zmíněno správné nastavení kalibračních intervalů a snaha snížit výsledné rozhodovací riziko.

Czech abstract

Tento článek se zabývá zásadami návrhu měřícího sytému. Uvedena je struktura návrhu, identifikace zdrojů nejistoty měření a správná definice požadavků na hardware a software. V poslední části je zmíněno správné nastavení kalibračních intervalů a snaha snížit výsledné rozhodovací riziko.

BibTex


@inproceedings{BUT9876,
 author="Petr {Frank} and Jaroslav {Skřivánek}",
 title="Návrh měřícího systému s uvážením vlivu nejistot měření",
 annote="Tento článek se zabývá zásadami návrhu měřícího sytému. Uvedena je struktura návrhu, identifikace zdrojů nejistoty měření a správná definice požadavků na hardware a software. V poslední části je zmíněno správné nastavení kalibračních intervalů a snaha snížit výsledné rozhodovací riziko.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1",
 booktitle="TAJ02 Technické aspekty zabezpečování jakosti",
 chapter="9876",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1",
 year="2002",
 month="december",
 pages="48",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 1",
 type="conference paper"
}