Publication detail

Řízení jakosti a metrologie

Original Title

Řízení jakosti a metrologie

Czech Title

Řízení jakosti a metrologie

Language

cs

Original Abstract

Řízení jakosti zajišťuje splnění všech požadavků na jakost. To zahrnuje procesy řízení, zajištění, zlepšování a plánování. Řízení jakosti je verifikováno výsledky měření, proto souvisí se zajišťováním kvality i metrologie měřícího procesu Výsledky měření musí dodavatel v příslušné formě poskytovat odběrateli v soulady s přesnými metrologickými pravidly a zásadami.

Czech abstract

Řízení jakosti zajišťuje splnění všech požadavků na jakost. To zahrnuje procesy řízení, zajištění, zlepšování a plánování. Řízení jakosti je verifikováno výsledky měření, proto souvisí se zajišťováním kvality i metrologie měřícího procesu Výsledky měření musí dodavatel v příslušné formě poskytovat odběrateli v soulady s přesnými metrologickými pravidly a zásadami.

BibTex


@misc{BUT58796,
 author="Karel {Hruška} and Petr {Frank} and Karel {Hruška}",
 title="Řízení jakosti a metrologie",
 annote="Řízení jakosti zajišťuje splnění všech požadavků na jakost. To zahrnuje procesy řízení, zajištění, zlepšování a plánování. Řízení jakosti je verifikováno výsledky měření, proto souvisí se zajišťováním kvality i metrologie měřícího procesu Výsledky měření musí dodavatel v příslušné formě poskytovat odběrateli v soulady s přesnými metrologickými pravidly a zásadami.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 chapter="58796",
 edition="Zajišťování jakosti, sv. 1",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2003",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="course reader"
}