Publication detail

Kontrola jakosti a zkušebnictví

Original Title

Kontrola jakosti a zkušebnictví

Czech Title

Kontrola jakosti a zkušebnictví

Language

cs

Original Abstract

Prověřování kvality a testování obnáší řadu úkonů s použitím řady přístrojů, jejichž vzájemná součinnost a funkce musí být přesně určena. Charakteristiky měřících zařízení zahrnují zejména tyto body: nejistota, stabilita, rozsah, rozlišení, opakovatelnost, reprodukovatelnost a kvalitu obsluhu. Hlavní roly při zajišťování hraje nedestruktivní diagnostika, zejména užití moderní hromadné výroby.

Czech abstract

Prověřování kvality a testování obnáší řadu úkonů s použitím řady přístrojů, jejichž vzájemná součinnost a funkce musí být přesně určena. Charakteristiky měřících zařízení zahrnují zejména tyto body: nejistota, stabilita, rozsah, rozlišení, opakovatelnost, reprodukovatelnost a kvalitu obsluhu. Hlavní roly při zajišťování hraje nedestruktivní diagnostika, zejména užití moderní hromadné výroby.

BibTex


@misc{BUT58799,
 author="Karel {Hruška} and Petr {Frank} and Karel {Hruška}",
 title="Kontrola jakosti a zkušebnictví",
 annote="Prověřování kvality a testování obnáší řadu úkonů s použitím řady přístrojů, jejichž vzájemná součinnost a funkce musí být přesně určena.
Charakteristiky měřících zařízení zahrnují zejména tyto body: nejistota, stabilita, rozsah, rozlišení, opakovatelnost, reprodukovatelnost a kvalitu obsluhu. Hlavní roly při zajišťování hraje nedestruktivní diagnostika, zejména užití moderní hromadné výroby.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 chapter="58799",
 edition="Zajišťování jakosti, sv. 2",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2003",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="course reader"
}