Publication detail

Nejistoty měření v NDT

Original Title

Nejistoty měření v NDT

Czech Title

Nejistoty měření v NDT

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou vyjadřování nejistot kvantitativních měření jako součásti správné laboratorní i technické praxe. Článek stručně shrnuje normativní požadavky týkající se nejistot měření a základní důvody pro stanovování nejistot měření. V návaznosti na tyto požadavky je definován a vysvětlen pojem nejistota měření a zpracován obecný metodický postup pro její stanovení. Prezentovaný postup pro vyjadřování nejistot je plně v souladu se současnými mezinárodními požadavky pro vyjadřování nejistot měření.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou vyjadřování nejistot kvantitativních měření jako součásti správné laboratorní i technické praxe. Článek stručně shrnuje normativní požadavky týkající se nejistot měření a základní důvody pro stanovování nejistot měření. V návaznosti na tyto požadavky je definován a vysvětlen pojem nejistota měření a zpracován obecný metodický postup pro její stanovení. Prezentovaný postup pro vyjadřování nejistot je plně v souladu se současnými mezinárodními požadavky pro vyjadřování nejistot měření.

BibTex


@inproceedings{BUT4644,
 author="Josef {Bradík}",
 title="Nejistoty měření v NDT",
 annote="Článek se zabývá problematikou vyjadřování nejistot kvantitativních měření jako součásti správné laboratorní i technické praxe. Článek stručně shrnuje normativní požadavky týkající se nejistot měření a základní důvody pro stanovování nejistot měření. V návaznosti na tyto požadavky je definován a vysvětlen pojem nejistota měření a zpracován obecný metodický postup pro její stanovení. Prezentovaný postup pro vyjadřování nejistot je plně v souladu se současnými mezinárodními požadavky pro vyjadřování nejistot měření.",
 address="Ediční středisko VŠB - TU Ostrava",
 booktitle="Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení – DIAGO 2002",
 chapter="4644",
 institution="Ediční středisko VŠB - TU Ostrava",
 year="2002",
 month="january",
 pages="9",
 publisher="Ediční středisko VŠB - TU Ostrava",
 type="conference paper"
}