prof. RNDr. Ing.

Petr Štěpánek

CSc., dr. h. c.

BUT – Rector

+420 54114 5200, +420 54114 7848
stepanek.p@vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Patents

 • 2016

  průmyslový vzor
  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 4231/10, Brno, 615 00, CZ: Kontrolní zařízení. 003491976-0001, průmyslový vzor. (2016)
  Detail

  průmyslový vzor
  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 601 90, CZ PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 4231/10, Brno, 615 00, CZ: Testovací zařízení. 003492313-0001, průmyslový vzor. (2016)
  Detail

  patent
  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.: Sestava prvků pro kotvení. 305718, patent. (2016)
  Detail

 • 2015

  užitný vzor
  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.: Vícepramenné splétané lano. 28755, užitný vzor. (2015)
  Detail

  patent
  HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Zařízení pro vytváření úprav výztuže z kompozitních materiálů. 305071, patent. (2015)
  Detail

  užitný vzor
  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.: Sestava prvků pro kotvení. 27811, užitný vzor. (2015)
  Detail

 • 2014

  užitný vzor
  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; Vysoké učení technické v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Zařízení pro vytváření úprav výztuže z kompozitních materiálů. 27036, užitný vzor. (2014)
  Detail

 • 2013

  užitný vzor
  HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; VUT v Brně Prefa Kompozity, a.s.: Kombinovaná ovíjená výztuž z kompozitních materiálů. 26064, užitný vzor. (2013)
  Detail

  průmyslový vzor
  HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; Prefa Kompozity a.s. Vysoké učení technické v Brně: Lisovací stroje. 002253971, průmyslový vzor. (2013)
  Detail

 • 2010

  patent
  ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Prefa Kompozity a.s.: Nekovová stavební výztuž, zejména pro předepjaté stavební konstrukce, a způsob její úpravy. 302103, patent. Praha (2010)
  Detail

 • 2009

  užitný vzor
  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Prefa kompozity a.s.: Nekovová stavební výztuž, zejména pro předepjaté stavební konstrukce. 19307, užitný vzor. Praha (2009)
  Detail

 • 2007

  užitný vzor
  ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; Prefa Kompozity a.s., Vysoké učení technické v Brně: Ovíjená výztuž z kompozitních materiálů. 17951, užitný vzor. Praha (2007)
  Detail

  užitný vzor
  ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; Prefa Kompozity a.s., Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro monitorování konstrukcí z kompozitních materiálů. 17847, užitný vzor. Praha (2007)
  Detail