prof. RNDr. Ing.

Petr Štěpánek

CSc., dr. h. c.

BUT – Rector

+420 54114 5200, +420 54114 7848
stepanek.p@vutbr.cz

Send BUT message

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Creative activities

 • HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; FOJTL, J.: Klec pro tahovou zkoušku; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku kotevních oblastí. VUT FAST. (prototyp)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ZMEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LEDERER, L.: RFCC dílec 1; Schodišťový dílec lomený. VUT v Brně, FAST DAKO Brno BESTEX. (prototyp)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; RŮŽIČKOVÁ, J.; PROKEŠ, J.: požární výztuž; Prototyp kompozitní výztuže se zvýšenou požární odolností. Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno. (prototyp)
  Detail

 • HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; Koncovka FRP výztuže pro dynamickou zkoušku tahové pevnosti. FAST VUT. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, F.; FOJTL, J.: sytém CFRP zesilování; certifikovaný systém pro zesilování konstrukcí CFRP lamelami. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: předpínání; předpínání nekovových výztuží. FAST VUT, BESTEX, PREFA KOMPOZITY, METROSTAV. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: FRP spojka; Kompozitní spojka pro napojování FRP výztuží. VUT v Brně - FAST. (ověřená technologie)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený klasickou betonářskou výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Technologie výroby POV; Technologie výroby kompozitní výztuže se zvýšenou požární odolností. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: Techn.vysokomodulové výztuže; Technologie výroby kompozitní výztuže s vyšším modulem pružnosti. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: LC5; Ultralehký beton o třídě objemové hmotnosti D1,0. FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Technoogie zesilování pomocí ohobného splétaného kompozitního nekovového lana; Technologie zesilování pomocí ohebného splétaného kompozitního nekovového lana. Jedná se o ověřenou technologii, bez fyzického umístění. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: echnologie zesilování pomocí kompozitních nekovových sítí; Technologie zesilování pomocí kompozitních nekovových sítí. Jedná se o ověřenou technologii, bez fyzického umístění. (ověřená technologie)
  Detail

 • ZBOŘILOVÁ, J.; ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; KOCÁB, D.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M.: Receprury UHPC; Receptury vysokohodnotného betonu a způsobu míchání. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (ověřená technologie)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.: klenba statika; model zesílené cihlené klenby. FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: Koncovka pro předpínání; Přechodový kus pro napojení FRP výztuže na předpínací ocelové lano. VUT v Brně, Fast Prefa Kuřim. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ZMEK, B.: panel; Střešní panel z ferocementu. FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; LEDERER, L.: Výrobek z vláknobetonu; Přístřešek z vláknobetonu vyztužený nekovovou FRP výztuží. VUT v Brně, FAST DAKO Brno Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Panel s nekovovou výztuží; Prefabrikovaný přímo pochozí panel vyztužený GFRP výztuží. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; PROKEŠ, J.: Kotvy kompozitního zábradlí; Systém kotvení nekovového zábradlí do betonu. VUT v Brně, FAST PREFA Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 01; Trámový prvek s podélnou Fe-výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 02; Nerezovou ocelí vyztužený soubor ohýbaných prvků z jemnozrnného betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; JUNEK, J.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 03; Prutový prvek s podélnou FRP výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P.; JUNEK, J.; STŘÍTECKÝ, M.: 2011 nosník FV 04; Soubor sklovláknobetonových zkušebních prutových prvků s podélnou Fe-výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; KNĚZEK, J.; JUNEK, J.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 05; Soubor nerezovou ocelí vyztužených zkušebních nosníků ze sklovláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 06; Soubor sklovláknobetonových nosníků s FRP výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; GIRGLE, F.; LEDERER, L.; LEDERER, P.: nosník FV 07; Soubor zkušebních nosníků s podélnou Fe výztuží v cementovém kompozitu s disperzní PVA výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; GIRGLE, F.; LEDERER, L.; LEDERER, P.: nosník FV 08; Soubor nerezovou ocelí vyztužených podpůrných nosníků z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PRACHAŘ, V.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 09; Soubor výztužných žeber z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a s podélnou FRP- výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 12; Soubory tenkých jednosměrně nosných deskových prutů z cementových kompozitů s disperzními PVA-vlákny a s galvanizovanou ocelovou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 15; Soubory PVA- vláknobetonových nosníků vyztužených skleněnou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; NEŠPOR, B.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 16; Soubor PVA-síti vyztužených tenkých nosníků z jemnozrnného betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.: nosník FV 17; Soubor PVA-sítěmi vyztužených tenkých nosníků z sklovláknitého betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; STŘÍTECKÝ, P.: nosník FV 18; Soubor PVA-sítí vyztužených tenkostěnných nosníků z PVA-vláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ZMEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LEDERER, L.: RFCC dílec 2; Schodišťový stupeň rovinný kotvený po obou stranách. VUT v Brně, FAST DAKO Brno BESTEX. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; ZMEK, B.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LEDERER, L.: RFCC dílec 3; Schodišťový stupeň lomený kotvený na střední schodnici. VUT v Brně, FAST DAKO Brno BESTEX. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, V.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.: Panel s požární výztuží; Funkční vzorek předepjatého panelu s výztuží se zvýšenou požární odolností. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Roštová výztuž; Roštová kompozitní výztuž. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.; HORÁK, V.: Zákrytová deska; Funkční vzorek zákrytové desky s kompozitní výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: spřahovací FRP prvky; Kompozitní spřahovací prvky. VUT v Brně Prefa Kompozity. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: prvek s NSM; Funkční vzorek prvku zesíleného nepředpjatou kompozitní NSM výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno; VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: certifikát; Zákrytové desky. Prefa Brno a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.: FV_KOV; Flexibilní rozptýlená FRP výztuž s proměnnou tuhostí. Laboratoře Prefa Kompozity. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; KOSTIHA, V.; ŠEVČÍK, M.; HOLÁK, M.: Filigránový prvek FL1; Filigránový vylehčený nosník. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Brno, a.s. - závod Kuřim. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka S; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky soudržnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; KADLEC, J.; GIRGLE, F.; ČAIROVIĆ, D.; KOSTIHA, V.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: BP1; Sendvičový balkonový segment. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Brno, a.s. - závod Kuřim. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Houpačka T; Zkušební zařízení pro urychlené degradační zkoušky tahové pevnosti. laboratoř FAST VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; JANUŠ, O.; PROKEŠ, J.: GFRP-NG výztuž; Odolná výztuž se zlepšenými a garantovanými dlouhodobými mechanicko-fyzikálními parametry. Prefa kompozity, a.s. Havránkova 11, 619 00 Brno – Dolní Heršpice.. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROKEŠ, J.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Kombinobaný styk NKL; Kombinovaný šroubovaný a lepený spoj kompozitních pultrudovaných prvků. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Systém spřažení L1; Systém spřažení mezi kompozitním pultrudovaným profilem a betonovou nebo hybridní deskou. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.: Rámový styčník - Ocel, UHPC; Prostorové prefabrikáty se zvýšenou odolností s použitím ocelové výztuže. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.: Rámový styčník - GFRP, UHPC; Prostorové prefabrikáty se zvýšenou odolností s použitím kompozitní výztuže. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ČAIROVIĆ, D.; ZLÁMALOVÁ, P.; LAGIŇ, J.; ZBOŘILOVÁ, J.; ŠEVČÍK, M.; PROKEŠ, J.; GIRGLE, F.: Prosotorový prefabrikát - balkon - C+LWC; Hybridní prostorové prefabrikáty s použitím kombinace klasického a lehkého betonu. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (funkční vzorek)
  Detail

 • HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; BAJER, M.: optim rámy ČSN; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; spojka FRP výztuže. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; optimalizovaný návrh průřezu dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh železobetonových prutových konstrukcí dle ČSN 731201-86. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh rámové konstrukce dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ZMEK, B.: CVK metodika vypocet; statický návrh cementovláknových kompozitů. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • GIRGLE, F.; RŮŽIČKOVÁ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: LSK metodika; Metodika zajištění spolehlivosti lehkých střešních konstrukcí pomocí aktivního monitoringu. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.: Metodika CESTI TE01020468; Metodika stanovení mechanických vlastností FRP výztuží pomocí krátkodobých zkoušek. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; JUNEK, L.; JUNEK, L.; KLAŠKA, P.; ŠŤÁSTNÁ, K.: Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti a životnosti významných stavebních konstrukcí v jaderné energetice.; Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti a životnosti významných stavebních konstrukcí v jaderné energetice. Ústav betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, ÚAM Brno, s.r.o. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: návrh zes lamely EC; metodika statického návrhu výpočtu externího zesílení lamelami dle EC2. FAST VUT, BESTEX, spol. s r.o.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i, number of downloads: 2
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OPTIM 1; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu dle ČSN 73 1201 - 86. VUT FAST. (software)
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Optim 2; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. VUT FAST. (software)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; PESLAR, P.; HORÁK, D.: Návr kotvení; Návrh kotevní délky FRP výztuže v betonových konstrukcích. VUT v Brně - FAST. URL: http://mpo-pokrok.wz.cz/. (software)
  http://mpo-pokrok.wz.cz/, number of downloads: 2
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OpRam 1; Optimalizace návrhu železobetonových rámů. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i, number of downloads: 2
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: ADC2-P; Plně pravděpodobnostní návrh stožáru. VUT Brno, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i/software/ADC2-P.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i/software/ADC2-P.htm, number of downloads: 2
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.: ZtrátyPPD-EN; Výpočet ztrát předpětí PPD SPIROLL dle ČSN EN 1992-1-1. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx, number of downloads: 6
  Detail

 • ŠULÁK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; ČAIROVIĆ, D.: Software STATIKA; Software k posouzení pruřez zesíleného GFRP výztuží. Jedná se o software, demo verze softwaru je dostupné na www stránkách autora.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/sulak.p/software.zip. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/sulak.p/software.zip, number of downloads: 2
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; pískovaná GFRP výztuž. FAST VUT. (zavedená výroba)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P.; PROKEŠ, J.: Metodika provádění statického zesílení vysokých štíhlých konstrukcí pomocí výztuže na bázi (G)FRP; Metodika provádění statického zesílení vysokých štíhlých konstrukcí pomocí výztuže na bázi (G)FRP. Jedná se o metodický postup bez fyzického umístění. (ostatní)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.