Patent detail

Zařízení pro monitorování konstrukcí z kompozitních materiálů

ŠTĚPÁNEK, P. PROKEŠ, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o systém monitorování stavu a napjatosti v konstrukcích z kompozitních materiálů resp. konstrukcí s kompozitní výztuží. Systém spočívá v zabudování optických vláken a sledování změn jejich parametrů. Na základě těchto hodnot je vyhodnocováno chování konstrukce.

Keywords

nedestruktivní měření, optické vlákno, kompozitní materiál

Patent number

17847

Date of registration

10.09.2007

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví

Owner

Prefa Kompozity a.s., Vysoké učení technické v Brně