Patent detail

Sestava prvků pro kotvení

GIRGLE, F. ŠTĚPÁNEK, P. PROKEŠ, J.

Patent type

Patent

Abstract

Technické řešení se týká sestavy výztužných prvků pro kotvení dílců stavebních konstrukcí s úplným přerušením tepelného mostu, obsahující tahovou, tlakovou a smykovou výztuž, pomocné rozdělovací prvky a tepelnou izolaci. Typickým příkladem jeho využití je kotvení balkónové desky či jiného vysutého prvku do tělesa tepelně izolované stavební konstrukce.

Keywords

kotvení, přerušení tepelného mostu, FRP výztuž

Patent number

305718

Date of registration

06.01.2016

Owner

VUT v Brně PREFA Kompozity a.s.

www