Patent detail

Zařízení pro vytváření úprav výztuže z kompozitních materiálů

HORÁK, D. PROKEŠ, J. ZLÁMAL, M. ŠTĚPÁNEK, P.

Patent type

Patent

Abstract

Technické řešení podle přihlášky vynálezu se týká způsobu úpravy a zařízení pro tyto úpravy tyčové výztuže z kompozitních materiálů, užívané zejména pro stavební konstrukce.

Keywords

Kompozitní výztuž, povrchová úprava, dodatečné lepení

Patent number

305071

Date of registration

22.04.2015

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně Prefa Kompozity, a.s.