Patent detail

Kombinovaná ovíjená výztuž z kompozitních materiálů

HORÁK, D. ŠTĚPÁNEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Podstatou technického řešení podle užitného vzoru je tyčová výztuž z kompozitních materiálů, tvořená vlákny, spojenými polymerní organickou matricí. Vlákna jsou skle-něná a/nebo uhlíková a/nebo čedičová a/nebo aramidová, případně jiná vlákna s vlastnostmi odpovídajícími plánovanému použití výztuže. Tato výztuž sestává vždy nejméně ze dvou druhů souběžných vyztužujících vláken.

Keywords

Kompozitní, výztuž, FRP, zesilování

Patent number

26064

Date of registration

07.11.2013

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

VUT v Brně Prefa Kompozity, a.s.