prof. Ing.

Petr Stehlík

CSc., dr. h. c.

FME, IPE – Director of Department

+420 54114 2373
stehlik@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

Projects

 • 2020

  Implementace moderních přístupů při navrhování procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Hodnocení vlastností a složení podsítné frakce směsného komunálního odpadu, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Komplexní hodnocení zpracovatelského řetězce komunálního odpadu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TN01000007, Národní centrum pro energetiku, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Výskum získavania aktívnych substancií a ich vhodného technologického spracovania z biologického odpadu vaječných blán BIOEKOMEM, zahájení: 01.12.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie, zahájení: 01.07.2018, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2017

  Inovativní návrhy v oblasti procesů a zařízení v procesním a energetickém průmyslu, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Integrovaný návrh procesů a zařízení pro vysoké využití energetického potenciálu paliv a odpadů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  TE02000236, Centrum kompetence pro energetické využití odpadů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2013

  Řešení specifických energeticky náročných procesních linek a jejich výrobních zařízení, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  EE2.4.31.0080, Partnerství v oblasti energetiky , zahájení: 30.06.2012, ukončení: 31.05.2014
  Detail

  Využití pokročilých matematických metod pro návrh koncepce zpracování odpadů k výrobě obnovitelné energie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Efektivní navrhování procesů a zařízení s využitím všestranné počítačové podpory, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Posuzování procesních zařízení a prodlužování jejich životnosti, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  2B08048, Odpady jako suroviny a zdroje energie (WARMES) + Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, zahájení: 01.03.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Efektivní zpracování a energetické využívání odpadů a biomasy , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Katalytické filtrační materiály a možnosti jejich aplikace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  ED0002/01/01, NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, zahájení: 01.05.2009, ukončení: 23.11.2013
  Detail

  FR-TI1/073, Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností, zahájení: 01.03.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  2B08048, Odpady jako surovina a zdroje energie, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/188, Výzkum a vývoj separačního paragenerátoru, zahájení: 01.05.2007, ukončení: 30.04.2010
  Detail

 • 2006

  FI-IM3/166, Prototyp jednotky o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití různých druhů biomasy a fytomasy, zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  OE 200, DIOXIN/2, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  Waste utilizationin phosphorid acid industrythrough the development of ecologically sustainable and environmentally friendly processes for a wide class of phosphorus-containing products (ECOPHOS), zahájení: 01.12.2005, ukončení: 30.11.2008
  Detail

  MSM0021630502, Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GA101/05/2469, Výzkum a vývoj hořáků s potlačenou tvorbou emisí oxidů dusíku, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  1P04OE156, Optimalizace systému čištění spalin s bezpečným a spolehlivým snižováním emisí dioxinů, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Early Market Introduction Of New Energy Technologies By The Opet Network In Liaison With Science And Technology , zahájení: 01.04.2003, ukončení: 31.10.2005
  Detail

 • 2002

  Modeling and Optimisation of Industrial Absorption Processes (OPT-ABSO) , zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  OC E26.001, Využití matematických modelů pro simulační výpočty pro podporu návrhů procesů pro zpracování odpadů z výroby papíru a celulózy, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 30.09.2006
  Detail

 • 2001

  GA101/01/0191, Výzkum a vývoj zařízení pro termické zneškodňování znečisťujících organických látek, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2000

  Ústav procesního a ekologického inženýrství, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1999

  OK 362, Trvale udržitelný rozvoj v procesním průmslu prostřednictvím rekonstrukcí a úspor energeticky náročných systémů, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1998

  OK 313, Expertní systém pro optimální využití energeticky úsporných procesních technologií v průmyslových procesech, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.2001
  Detail

 • 1997

  OK 264, Minimalizace spotřeby energie a odpadních vod, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail

 • 1996

  OK 214, Měřící systém pro průmyslové monitorování těkavých látek, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1997
  Detail

  OK 213, Recyklování průmyslových kalovitých odpadů do stavebních materiálů, zahájení: 01.01.1996, ukončení: 31.12.1997
  Detail