prof. Ing.

Petr Stehlík

CSc., dr. h. c.

FME, IPE – Director of Department

+420 54114 2373
stehlik@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

Creative activities

 • DVOŘÁK, R.; ŠTULÍŘ, R.; STEHLÍK, P.; ORAL, J.: KOAX; Pilotní jednotka pro termické a katalytické zpracování odpadních plynů. VUT-FSI Brno, ÚPEI. (poloprovoz)
  Detail

 • KERMES, V.; SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.: Zkušebna hořáků VUT; Zkušebna hořáků. ÚPEI FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno, Těžká laboratoř C3. (ověřená technologie)
  Detail

 • BÉBAR, L.; DUDEKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; STEHLÍK, P.: O-element; Pilotní jednotka pro mokré čištění spalin s novým homogenizátorem typu O-element. VUT-FSI, ÚPEI. (poloprovoz)
  Detail

 • KERMES, V.; SKRYJA, P.; ČANĚK, J.; STEHLÍK, P.: ZPH 1000; Low NOx Hořák se stupňovitým přívodem paliva ZPH 1000. ÚPEI FSI VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • KERMES, V.; SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.; ČANĚK, J.: ZPH 1100; Low NOx Hořák se stupňovitým přívodem paliva ZPH 1100. ÚPEI FSI VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • KERMES, V.; ČANĚK, J.; SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.: APH-1; Low NOx hořák se stupňovitým přívoden spalovacího vzduchu APH-1. ÚPEI FSI VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • JECHA, D.; BRUMMER, V.; SKRYJA, P.; PAČÍSKA, T.; STEHLÍK, P.: KatOX Brno; Multifunkční jednotka pro snižování polutantů z odpadního plynu. FSI, D5/110. (funkční vzorek)
  Detail

 • SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.; LEŠTINSKÝ, P.: Bubnová sušárna; Rotační bubnová sušárna. C3-zkušebna hořáků. (ověřená technologie)
  Detail

 • SKRYJA, P.; STEHLÍK, P.: Žíhací a sintrovací linka; Žíhací a sintrovací linka. C3 - zkušebna hořáků. (ověřená technologie)
  Detail

 • SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.; HUDÁK, I.; STEHLÍK, P.: Hořák CK 1600; Low NOx Hořák procesních pecí. ÚPI FSI VUT v Brně - Zkušebna hořáků. (funkční vzorek)
  Detail

 • SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.; HUDÁK, I.; STEHLÍK, P.: ZPH 1500 R; Hořák s vnitřní recirkulací spalin. ÚPI FSI VUT v Brně - Zkušebna hořáků. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUDÁK, I.; SKRYJA, P.; BĚLOHRADSKÝ, P.; STEHLÍK, P.: Směšovací stanice; Směšovací stanice pro přípravu nízko-výhřevných paliv. ÚPI FSI VUT v Brně - Zkušebna hořáků. (funkční vzorek)
  Detail

 • GREGOR, J.; POUL, D.; STEHLÍK, P.: Specializovaná mapa Veolia Kolín; Specializovaná mapa zaměřující se na návrh dopravních cest pro realizaci nákladní dopravy vybraných palivových proudů. Produkt je umístně na webových stránkách UPI. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.