Project detail

Národní centrum pro energetiku

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2022

On the project

Projekt „Národní centrum pro energetiku“ je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Každé Centrum NCK bude souborem týmů pracovišť jednotlivých uchazečů. Pracoviště společně přispívají realizováním výzkumných aktivit k naplňování cílů Centra NCK a jsou podřízena společnému managementu Centra NCK. Pracoviště se zapojují do Centra NCK týmem pracovníků, infrastrukturou, existujícím know-how, vlastními zdroji, probíhajícími i budoucími projekty. Každé pracoviště musí být finančně nezávislá, účetně oddělená jednotka v rámci dané instituce. Tato pracoviště by měla intenzivně spolupracovat s aplikačním sektorem a měla by vytvářet poznatky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi, dále by měla získávat významnou část svých příjmů ze smluvního výzkumu, ale i z dalších zdrojů.

Keywords
energetika,národní centrum, aplikační sektor, smluvní výzkum

Mark

TN01000007

Default language

Czech

People responsible

Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder (2019-01-01 - 2022-12-31)

Results

COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; GUO, Z.; LANGELLA, R.; TESTA, A.; WATSON, N. Analysis of Approaches for Modeling the Low Frequency Emission of LED Lamps. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 7, p. 1-33. ISSN: 1996-1073.
Detail

KOTOUL, M.; ŠEVEČEK, O.; LOŠÁK, P.; SKALKA, P. FEM analýza OK vodní turbíny s uvažováním zatížení dle CFD výpočtů pro zvolené provozní stavy. Brno: 2020.
Detail

MOŽNÝ, R.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; MIKHAYLOV, K.; HOŠEK, J. Unifying Multi-Radio Communication Technologies to Enable mMTC Applications in B5G Networks. In 2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT). 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-6047-4.
Detail

HABÁN, V.; ZÁVORKA, D.; HUDEC, M. Výsledky měření dynamického zatížení OK na skutečném díle OK-TKG2 ELI. Brno VUT FSI: 2020.
Detail

PUTNA, O.; STEHLÍK, P. Optimální strategie provozu existujících teplárenských soustav - závěrečná zpráva - V6.2.2. 2020.
Detail

GREGOR, J.; POUL, D.; STEHLÍK, P. Optimalizace a hodnocení dopravních nákladů. 2020.
Detail

BRUMMER, V.; KOPECKÝ, V.; BÉBAR, L.; HANUS, J.; JECHA, D.; BOJANOVSKÝ, J.; PUTNA, O. Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin - V1.1 – Závěrečná zpráva. 2020. s. 1-219.
Detail

JECHA, D.; HANUS, J.; PLUSKAL, J. V3.2.1 – Závěrečná zpráva - část VUT. Brno: VUT v Brně, 2020.
Detail

JECHA, D.; BRUMMER, V.; BÉBAR, L.; KOPECKÝ, V.; HANUS, J.; PLUSKAL, J. V3.3.1 – Závěrečná zpráva. Brno: VUT v Brně, 2020.
Detail

SKRYJA, P.; KOPECKÝ, V.; BOJANOVSKÝ, J.; HUDÁK, I.; JECHA, D.; BRUMMER, V.; STROUHAL, J. Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin. 2021.
Detail

STROUHAL, J.; JUŘENA, T.; JEGLA, Z. Analysis of model input parameters on ash fouling rate predicted by CFD. Proceedings of the 26th International Conference "Engineering Mechanics 2020". Engineering Mechanics .... 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2020. p. 468-471. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
Detail

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; PROKOP, L. Postupy pro provoz HS na platformě Building Energy Management System. VUT v Brně: VUT v Brně, UEEN FEKT, 2020. s. 1-34.
Detail

VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; MAČÁK, M. Simulation of Thermal Runaway Effect in Lithium-Ion Batteries. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 190-192. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

FIEDLER, J. Provoz parních turbín a jejich poruchy. Kotle a energetický zařízení 2020: Sborník konference. 1. Brno: Moravská energetická, a.s., 2020. s. 272-275.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MOLTCHANOV, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y. Learning-Aided Multi-RAT Operation for Battery Lifetime Extension in LPWAN Systems. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2020. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail

ŠTEFAN, D.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. CFD výpočty dynamického a statického zatížení OK Francisovy turbíny ns = 200 min-1. Brno: 2020.
Detail

JEGLA, Z.; JUŘENA, T.; STROUHAL, J. Studium a modelování zanášení teplosměnných ploch tuhými znečišťujícími látkami, závěrečná zpráva WP5. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, 2020. s. 1-54.
Detail

KAZDA, T.; MÁCA, J. Posouzení vhodnosti využití použitých akumulátorů z e-mobility v oblasti stacionárních úložišť energie. 2020.
Detail

KRACÍK, P.; KUDELA, L.; FIEDLER, J. Optimalizace provozu parních turbín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Energetický ústav, 2020. s. 1-43.
Detail

HANÁK, P.; MLÝNEK, P.; POSPÍCHAL, L.; GELNAR, P.; SOUČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ: Výkonový transkonduktanční zesilovač se spínaným koncovým stupněm. 33996, užitný vzor. (2020)
Detail

JECHA, D.; HANUS, J.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jednotka pro přípravu a dávkování denitrifikačního reagentu pro technologii DeNOx. 34538, užitný vzor. (2020)
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; BUKVIŠOVÁ, Z.: Lokalizační aplikace pro vvn; Aplikace pro zpřesnění místa poruchy u oboustranně napájeného vedení. Webové stránky. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/aplikace-pro-zpresneni-mista-poruchy-u-oboustranne-napajeneho-vedeni. (software)
Detail

KOTOUL, M.; HABÁN, V.; ŠTEFAN, D.; SKALKA, P.; ŠEVEČEK, O.; LOŠÁK, P.; RUDOLF, P.: NTD ASI – VIII – 7 – 2020; Metodika diagnostiky oběžných kol vodních turbín. Asociace strojních inženýrů NTD A.S.I.. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

MLÝNEK, P.; MAŠEK, P.; MOŽNÝ, R.; JURÁŇ, R.; HARMAN, D.; DOSTÁLEK, M.: NB-IoT gen; NB-IoT komunikační modul s generátorem dat. VUT, FEKT, Technická 12. (funkční vzorek)
Detail

BOJANOVSKÝ, J.; SKRYJA, P.; JEGLA, Z.; BABIČKA FIALOVÁ, D.; HUDÁK, I.: Technologický model; Technologický model pro stanovování okrajových podmínek. C3 Zkušebna pecí a hořáků. (funkční vzorek)
Detail

GREGOR, J.; POUL, D.; STEHLÍK, P.: Specializovaná mapa Veolia Kolín; Specializovaná mapa zaměřující se na návrh dopravních cest pro realizaci nákladní dopravy vybraných palivových proudů. Produkt je umístně na webových stránkách UPI. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

KAZDA, T.; VYROUBAL, P.; MAČÁK, M.: Vision Battery; Aparát vyhodnocující stáří použitých akumulátorů. VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ORSÁGOVÁ, J.; NOVÁK, L.; JURÁK, V.; ZEMAN, K.: centrální elektroměr; Software pro výpočet a vizualizaci parametrů elektrické energie ze SV. Webové stránky. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-vypocet-vizualizaci-parametru-elektricke-energie-ze-sv. (software)
Detail

HANÁK, P.; MLÝNEK, P.; POSPÍCHAL, L.: 3fAMOS/1A; Třífázový ohebný snímač s proudovým výstupem 1 A. Ústav telekomunikací Technická 3082/12 616 00 Brno Česká republika. (funkční vzorek)
Detail

Link