prof. Ing.

Martin Trunec

Dr.

FME, IMSE DCP – Professor

+420 54114 3339
trunec@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Martin Trunec, Dr.

Publications

 • 2021

  ŠŤASTNÝ, P.; CHLUP, Z.; ČÁSTKOVÁ, K.; TRUNEC, M. High strength alumina tapes prepared by gel-tape casting method. Ceramics International, 2021, vol. 47, no. 5, p. 6988-6995. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

 • 2020

  SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; LAXOVÁ, Š.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M.; PLÁNKA, L.; GÖPFERT, E.; FALDYNA, M.; TRUNEC, M. Analýza ohybové tuhosti páteře po intervertebrální fúzi. Biomateriály a jejich povrchy XIII. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. p. 75-76. ISBN: 978-80-01-06754-3.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; CHLUP, Z.; TRUNEC, M. Gel-tape casting as a novel method for the production of flexible fine-grained alumina sheets. Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 7, p. 2542-2547. ISSN: 0955-2219.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; VACEK, P.; TRUNEC, M. Characterization of microstructure and phase distribution of sintered multiphasic calcium phosphate bioceramics. Ceramics International, 2020, vol. 46, no. 4, p. 5500-5504. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  PŘIBYL, R.; ŠŤASTNÝ, P.; PAZDERKA, M.; KELAR, J.; KELAR TUČEKOVÁ, Z.; ZEMÁNEK, M.; TRUNEC, M.; ČERNÁK, M. Properties of MgAl2O4 doped alumina barrier layers for dielectric barrier discharge. Journal of Physics D - Applied Physics, 2020, vol. 53, no. 50, p. 505202-1 (505202-11 p.)ISSN: 1361-6463.
  Detail | WWW

  KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M. Machinability and properties of zirconia ceramics prepared by gelcasting method. Advances in Applied Ceramics, 2020, vol. 119, no. 5-6, p. 252-260. ISSN: 1743-6761.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; VONDROVÁ, J.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M. Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – elastický gradient. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. MSD spol.: 2019. p. 53-53. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

  DORAZILOVÁ, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; RAMPICHOVÁ, M.; LUKÁŠOVÁ, V.; KRTIČKA, M.; GÖPFERT, E.; FALDYNA, M.; ŠŤEPÁNKOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L. Polyphosphates as an alternative for growth factors: Improving cytocompatibility of hybrid nanocomposites for lateral lumbar spinal fusion. 30th Annual Conference of the European Society for Biomaterials. ESB 2019 Abstract Booklet. Dresden: 2019. p. 1208-1209.
  Detail

  ZEMÁNEK, M.; PŘIBYL, R.; KELAR, J.; PAZDERKA, M.; ŠŤASTNÝ, P.; KÚDELČÍK, J.; TRUNEC, M.; ČERNÁK, M. Electrical properties of alumina-based ceramic barrier layers for dielectric barrier discharge. Plasma Sources Science and Technology, 2019, vol. 28, no. 7, p. 075001-075001. ISSN: 1361-6595.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; TRUNEC, M. Structure degradation and strength changes of sintered calcium phosphate bone scaffolds with different phase structures during simulated biodegradation in vitro. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2019, vol. 100, no. 1, p. 544-553. ISSN: 0928-4931.
  Detail | WWW

  TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; KELAR, J.; PAZDERKA, M. Effect of plasma treatment of polymeric tape carriers on wetting behaviour of aqueous ceramic tape casting slurry. Ceramics International, 2019, vol. 45, no. 7, p. 9318-9385. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; VALOVÁ, K.; ZBONČÁK, M.; TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; KRTIČKA, M.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; POLÁČEK, P.; DZUROV, M.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; GINEBRA, M.; MONTUFAR JIMENEZ, E. The Effect of the Thermosensitive Biodegradable PLGA–PEG–PLGA Copolymer on the Rheological, Structural and Mechanical Properties of Thixotropic Self-Hardening Tricalcium Phosphate Cement. International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 2, p. 1-21. ISSN: 1422-0067.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; DORAZILOVÁ, J.; ŠŤASTNÝ, P.; SEDLÁČEK, R.; TRUNEC, M.; KRTIČKA, M.; VOJTOVÁ, L. In vitro testování porézních keramických nosičů obohacených o bioaktivní látky. XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019. 1. Brno: MSD spol., 2019. p. 50-50. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail

 • 2018

  ŠŤASTNÝ, P.; CHLUP, Z.; KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; TRUNEC, M. Epoxy-based gelcasting of machinable hydroxyapatite foams for medical applications. Journal of the American Ceramic Society, 2018, vol. 101, no. 8, p. 3317-3327. ISSN: 0002-7820.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; DORAZILOVÁ, J.; BRTNÍKOVÁ, J.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; BŘÍNEK, A.; POŘÍZKA, P.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; SEDLÁČEK, R.; GÖPFERT, E.; FALDYNA, M.; BILIK, A.; KREN, L.; NEKUDA, V.; PLÁNKA, L. Intervertebral spinal fusion with hybrid biodegradable nanocomposite porous implant: Pre-clinical study. International Journal of Applied Science-Research and Review. London, UK: iMedPub LTD, 2018. p. 27-27. ISSN: 2394-9988.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; SEDLÁČEK, R. STRENGTH DEGRADATION OF CALCIUM PHOSPHATE SCAFFOLDS UNDER CONDITIONS SIMULATING OSTEOCLASTIC RESORPTION. Proceedings of the workshop for young ceramists. Bologna: Editrice La Mandragora s.r.l, 2018. p. 49-52. ISBN: 978-88-7586-599-3.
  Detail

  ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; MAN, O.; LUKÁŠOVÁ, V.; SEDLÁČEK, R. Strength degradation, phase and morphological changes of calcium phosphate scaffolds in acidic environment simulating osteoclastic activity. 2018. p. 625-625.
  Detail | WWW

  KAŠTYL, J.; POUCHLÝ, V.; TRUNEC, M. Co-extrusion of zirconia core-shell rods with controlled porosity in the core. Processing and Application of Ceramics, 2018, vol. 12, no. 3, p. 231-240. ISSN: 1820-6131.
  Detail | WWW

  LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, P.; SEDLÁČEK, R.; VOJTOVÁ, L.; TRUNEC, M. Testování porézních keramik pro kostní tkánové inženýrství. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 46-46. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  SEDLÁČEK, R.; SUCHÝ, T.; VONDROVÁ, J.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; TRUNEC, M.; ŠŤASTNÝ, P.; VOJTOVÁ, L.; KRTIČKA, M. Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů - mez pevnosti v tlaku. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 51-51. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; BRTNÍKOVÁ, J.; KLIEŠTIKOVÁ, N.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; POLÁČEK, P.; BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E. Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Brno: České vysoké učení technické v Praze, 2018. p. 37-37. ISBN: 978-80-01-06425-2.
  Detail

 • 2017

  KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M. Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2017, vol. 37, no. 6, p. 2435-2443. ISSN: 0955-2219.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; KALASOVÁ, D.; CHLUP, Z.; ZIKMUND, T. Machinable porous hydroxyapatite scaffolds prepared by gel-casting method using an epoxide as a gelling agent. CEITEC PHD RETREAT II. První. Published by Masaryk University, Brno, Czech Republic: 2017. p. 108-108. ISBN: 9778-80-210-8550-3.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; TRUNEC, M.; KRTIČKA, M.; NEKUDA, V.; ZBONČÁK, M.; MICHLOVSKÁ, L.; MONTUFAR JIMENEZ, E.; VOJTOVÁ, L. Samovytvrzovací polymer-kompozitní adhezivum využitelné při léčbě kostních zlomenin. Brno: Symma s.r.o., 2017. p. 44-44.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M. Customized porous calcium phosphate scaffolds prepared by epoxy-based gel-casting method. Book of abstracts, 12th conference for young scientists in ceramics. University of Technology, University of Novi Sad, Serbia: FUTURA, Petrovaradin, Serbia, 2017. p. 52-52. ISBN: 978-86-6253-082-0.
  Detail

  TRUNEC, M.; CHLUP, Z. Subtractive manufacturing of customized hydroxyapatite scaffolds for bone, regeneration. Ceramics International, 2017, vol. 43, no. 14, p. 11265-11273. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  NUZHNYY, D.; PETZELT, J.; BORODAVKA, F.; VANĚK, P.; ŠIMEK, D.; TRUNEC, M.; MACA, K. Effective infrared reflectivity and dielectric function of polycrystalline alumina ceramics. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS, 2017, vol. 254, no. 5, p. 1-8. ISSN: 0370-1972.
  Detail | WWW

  KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M.; KAISER, J. Determination of porosity from tomographic data of hydroxyapatite scaffold-like structures. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech chemical society, 2017. p. 12-13. ISSN: 2336-7202.
  Detail

  BLAHNOVÁ, V.; FILOVA, E.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; TRUNEC, M.; VOJTOVÁ, L.; AMLER, E. Pěnový nosič pro indukci osteogenní diferenciace lidských mezenchymálních kmenových buněk. Brno: Symma s.r.o., 2017. p. 46-46.
  Detail

 • 2016

  TRUNEC, M.; KLIMKE, J.; SHEN, Z. Transparent alumina ceramics densified by a combinational approach of spark plasma sintering and hot isostatic pressing. Journal of the European Ceramic Society, 2016, vol. 36, no. 16, p. 4333-4337. ISSN: 0955-2219.
  Detail | WWW

  TRUNEC, M.; POUCHLÝ, V. Colloidal processing of low-concentrated zirconia nanosuspension using osmotic consolidation. Ceramics International, 2016, vol. 42, no. 10, p. 11838-11843. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M. Machinable porous hydroxyapatite scaffolds prepared by gelcasting, method using an epoxide as a gelling agent. In MULTI- SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. 2016. p. 70-78. ISBN: 978-80-214-5358- 6.
  Detail

 • 2015

  KAŠTYL, J.; TRUNEC, M. Rheology of ceramic suspensions for thermoplastic co-extrusion. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS. 2015. p. 106-114. ISBN: 978-80-214-5146-9.
  Detail

  TRUNEC, M.; MACA, K.; CHMELÍK, R. Polycrystalline alumina ceramics doped with nanoparticles for increased transparency. Journal of the European Ceramic Society, 2015, vol. 35, no. 3, p. 1001-1009. ISSN: 0955-2219.
  Detail

  KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M. Ceramic core–shell composites with modified mechanical properties prepared by thermoplastic co-extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2015, vol. 35, no. 10, p. 2873-2881. ISSN: 0955-2219.
  Detail

 • 2014

  TRUNEC, M.; MIŠÁK, J. Consolidation of nanoparticle suspensions by centrifugation in non-porous moulds. Ceramics International, 2014, vol. 40, no. 6, p. 7775-7782. ISSN: 0272-8842.
  Detail

  TRUNEC, M.; MACA, K. Advanced Ceramic Processes. In Advanced Ceramics for Dentistry. 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451, USA: Butterworth- Heinemann, 2014. p. 123-150. ISBN: 978-0-12-394619- 5.
  Detail | WWW

  TRUNEC, M.; BERA, O. Transparent Tetragonal Zirconia Ceramics by Colloidal Processing of Nanoparticle Suspension. In 13th International Ceramics Congress - Part A. Advances in Science and Technology. Advances in Science and Technology. Zurich, Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. p. 85-90. ISBN: 978-3-03835-299- 0. ISSN: 1662- 0356.
  Detail | WWW

 • 2013

  TRUNEC, M.; ČÁSTKOVÁ, K.; ROUPCOVÁ, P. Effect of Phase Structure on Sintering Behavior of Zirconia Nanopowders. Journal of the American Ceramic Society, 2013, vol. 96, no. 12, p. 3720-3727. ISSN: 0002- 7820.
  Detail

 • 2012

  DE HAZAN, Y.; THANERT, M.; TRUNEC, M.; MIŠÁK, J. Robotic deposition of 3d nanocomposite and ceramic fiber architectures via UV curable colloidal inks. Journal of the European Ceramic Society, 2012, vol. 32, no. 6, p. 1187-1198. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  BERA, O.; TRUNEC, M. Optimization of Fine Alumina Gelcasting Using In Situ Dynamic Rheology. Journal of the American Ceramic Society, 2012, vol. 95, no. 9, p. 2849-2856. ISSN: 0002-7820.
  Detail

  BERA, O.; TRUNEC, M. Oscillatory shear rheology of polystyrene melts filled with carbon black and fullerene. PLASTICS RUBBER AND COMPOSITES, 2012, vol. 41, no. 9, p. 384-389. ISSN: 1465-8011.
  Detail

 • 2011

  KLIMKE, J.; TRUNEC, M.; KRELL, A. Transparent Tetragonal Yttria-Stabilized Zirconia Ceramic: Influence of Scattering Caused by Birefringence. Journal of the American Ceramic Society, 2011, vol. 94, no. 6, p. 1850-1858. ISSN: 0002- 7820.
  Detail

  TRUNEC, M. Osmotic drying of gelcast bodies in liquid desiccant. Journal of the European Ceramic Society, 2011, vol. 31, no. 14, p. 2519-2524. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

 • 2009

  TRUNEC, M.; CHLUP, Z. Higher fracture toughness of tetragonal zirconia ceramics through nanocrystalline structure. SCRIPTA MATERIALIA, 2009, vol. 61, no. 1, p. 56-59. ISSN: 1359- 6462.
  Detail

 • 2008

  TRUNEC, M. Effect of grain size on mechanical properties of 3Y- TZP ceramics. Ceramics- Silikáty, 2008, vol. 52, no. 3, p. 165-171. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  TRUNEC, M.; MACA, K.; SHEN, Z. Warm pressing of zirconia nanoparticles by the spark plasma sintering technique. SCRIPTA MATERIALIA, 2008, vol. 59, no. 1, p. 23-26. ISSN: 1359- 6462.
  Detail

 • 2007

  TRUNEC, M.; MACA, K. Processing and properties of nanocrystalline tetragonal zirconia. Key Engineering Materials (print), 2007, vol. 336- 338, no. 4, p. 2300-2303. ISSN: 1013- 9826.
  Detail | WWW

  MACA, K.; TRUNEC, M.; CHMELÍK, R. Processing and properties of fine- grained transparent MgAl2O4 ceramics. Ceramics- Silikáty, 2007, vol. 51, no. 2, p. 94-97. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  TRUNEC, M.; MACA, K. Compaction and Pressureless Sintering of Zirconia Nanoparticles. Journal of the American Ceramic Society, 2007, vol. 90, no. 9, p. 2735-2740. ISSN: 0002- 7820.
  Detail

 • 2006

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J.; DIETHELM, S.; VAN HERLE, J. Tubular La0.7Ca0.3Fe0.85Co0.15O3-d Perovskite Membranes, Part II: Performance and Stability. Journal of the American Ceramic Society, 2006, vol. 89, no. 3, p. 955-959. ISSN: 0002- 7820.
  Detail

  CIHLÁŘ, J.; TRUNEC, M. Vodivé keramické materiály pro elektrochemické a energetické aplikace. Sklář a keramik, 2006, vol. 56, no. 12, p. 327-330. ISSN: 0037- 637X.
  Detail

 • 2005

  K. Maca, M. Trunec and P. Dobsak. Bulk Zirconia Nanoceramics Prepared by Cold Isostatic Pressing and Pressureless Sintering. Reviews on Advanced Materials Science, 2005, vol. 10, no. 1, p. 84 ( p.)ISSN: 1606- 5131.
  Detail

  MACA, K.; TRUNEC, M. Sintering kinetics of zirconia nanoparticle compacts. In Sintering 95. Grenoble: INP Grenoble, 2005. p. 29-32.
  Detail

  TRUNEC, M.; HRAZDĚRA, J. Effect of ceramic nanopowders on rheology of thermoplastic suspensions. Ceramics International, 2005, vol. 31, no. 6, p. 845 ( p.)ISSN: 0272- 8842.
  Detail

 • 2004

  MACA, K., TRUNEC, M., DOBŠÁK, P. Cold isostatic pressing and sintering of alumina and zirconia nanoceramics. In Proceedings of the International Conference NAN0 ' 04. Brno: VUTIUM, 2004. p. 91 ( p.)ISBN: 80-214-2793- 0.
  Detail

  TRUNEC, M. Fabrication of zirconia- and ceria-based thin- wall tubes by thermoplastic extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2004, vol. 24, no. 4, p. 645 ( p.)ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  TRUNEC, M. Nové technologie tvarování pokročilé keramiky, její možnosti a rizika. Silikátový zpravodaj, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 14 ( p.)ISSN: 1212- 3188.
  Detail

 • 2003

  TRUNEC, M.; MACA, K.; DOBŠÁK, P. Compaction and sintering of bulk zirconia and ceria nanoceramics. In Tenth annual international conference on composites/ nano engineering. New Orleans: International Community for Composuites Engineering, 2003. p. 735 ( p.)
  Detail

  DOBŠÁK, P., MACA, K., TRUNEC, M. Sintering of alumina and zirconia nanoceramics. In School of Ceramics, V Students' meeting. Novi Sad: Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2003. p. 38 ( p.)ISBN: 86-80995-46- 0.
  Detail

  MACA, K., TRUNEC, M., DOBŠÁK, P., ŠVEJCAR, J. Sintering of bulk zirconia nanoceramics. Reviews on Advanced Materials Science, 2003, vol. 5, no. 3, p. 183 ( p.)ISSN: 1606- 5131.
  Detail

 • 2002

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J. Thermal removal of multicomponent binder from ceramic injection mouldings. Journal of the European Ceramic Society, 2002, vol. 22, no. 13, p. 2231-2241. ISSN: 0955- 2219.
  Detail

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J. Effect of debinding conditions on thermal removal of multicomponent binder from injection moulded ceramics. In SHAPING II Proceedings of the International Conference on Shaping of Advanced Ceramics. Mol, Belgie: Flemish Institute for Technological Research (VITO), 2002. p. 327 ( p.)ISBN: 90-5857-004- 5.
  Detail

  TRUNEC, M.; MACA, K.; DOBŠÁK, P. Tvarování a slinování pokročilé nanokrystalické keramiky. In Nano' 02 National Conference. Ostrava: Repronis Ostrava, 2002. p. 253 ( p.)ISBN: 80-7329-027- 8.
  Detail

  MACA, K., TRUNEC, M., CIHLÁŘ, J. Injection Moulding and Sintering of Ceria Ceramics. Ceramics International, 2002, vol. 28, no. 3, p. 337 ( p.)ISSN: 0272- 8842.
  Detail

 • 2001

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J. Effect of Activated Carbon Bed on Binder Removal from Ceramic Injection Moldings. Journal of the American Ceramic Society, 2001, vol. 84, no. 3, p. 675 ( p.)ISSN: 0002- 7820.
  Detail

 • 2000

  TRUNEC, M.; DOBŠÁK, P.; CIHLÁŘ, J. Effect of powder treatment on injection moulded zirconia ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 2000, vol. 20, no. 7, p. 859 ( p.)ISSN: 0955- 2219.
  Detail

 • 1998

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J. Tvarování keramických suspenzí injekčním vstřikováním. Sklář a keramik, 1998, vol. 48, no. 3, p. 49 ( p.)ISSN: 0037- 637X.
  Detail

 • 1997

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J. Removal of Thermoplastic Binders from Ceramic Green Bodies. Ceramics- Silikáty, 1997, vol. 41, no. 2, p. 67 ( p.)ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J. Thermal Debinding of Injection Moulded Ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 1997, vol. 17, no. 2- 3, p. 203 ( p.)ISSN: 0955- 2219.
  Detail

 • 1996

  TRUNEC, M. Vstřikování keramiky. Plasty a kaučuk, 1996, vol. 33, no. 8, p. 231 ( p.)ISSN: 0322- 7340.
  Detail

 • 1995

  TRUNEC, M., CIHLÁŘ, J. Injection Moulding of Alumina Bioceramics. In Materials in Clinical Applications. Florencie, Itálie: Techna Srl., 1995. p. 99 ( p.)ISBN: 88-86538- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.