prof. Ing.

Martin Trunec

Dr.

FME, IMSE DCP – Professor

+420 54114 3339
trunec@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Martin Trunec, Dr.

Creative activities

 • TRUNEC, M.; SKÁLOVÁ, Z.; ŠÍDA, V.: slizniční implantát; Dentální kotvový implantát. VUT, Medica. (funkční vzorek)
  Detail

 • TRUNEC, M.; SKÁLOVÁ, Z.; STRNAD, Z.: pilíř; Protetická dentální suprastruktura. VUT, Lasak. (funkční vzorek)
  Detail

 • TRUNEC, M.; SKÁLOVÁ, Z.: perovskitové trubky; Perovskitová kyslíková membrána. VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J.: vstřikování malých dílů; Technologie injekčního vstřikování malých, složitých a tenkostěnných keramických dílů. VUT. (ověřená technologie)
  Detail

 • TRUNEC, M.; SKÁLOVÁ, Z.: tenkostěnná trubka; Trubkový tuhý oxidový elektrolyt pro palivové články. VUT. (funkční vzorek)
  Detail

 • TRUNEC, M.; CIHLÁŘ, J.: vstřikování velkých dílů; Technologie injekčního vstřikování velkých keramických dílů. VUT. (ověřená technologie)
  Detail

 • TRUNEC, M.; SKÁLOVÁ, Z.: pórovité trubky; Pórovitý trubkový substrát z oxidu hořečnatého. VUT v Brně, FSI, ÚMVI. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.