Publication detail

Samovytvrzovací polymer-kompozitní adhezivum využitelné při léčbě kostních zlomenin

Original Title

Samovytvrzovací polymer-kompozitní adhezivum využitelné při léčbě kostních zlomenin

Czech Title

Samovytvrzovací polymer-kompozitní adhezivum využitelné při léčbě kostních zlomenin

Language

cs

Original Abstract

Celá studie zahrnuje kompletní přípravu vzorků a kinetickou studii samovytvrzovacího procesu. Během vytvrzování dochází k přeměně tekuté injektovatelné pasty, přes vysoce-viskózní pastu až po velmi pevný keramický materiál. Zmíněné kompozitní adhezivum bylo analyzováno pomocí reologické analýzy, rentgenové difrakce (WAXS) a zobrazovací technikou (SEM).

Czech abstract

Celá studie zahrnuje kompletní přípravu vzorků a kinetickou studii samovytvrzovacího procesu. Během vytvrzování dochází k přeměně tekuté injektovatelné pasty, přes vysoce-viskózní pastu až po velmi pevný keramický materiál. Zmíněné kompozitní adhezivum bylo analyzováno pomocí reologické analýzy, rentgenové difrakce (WAXS) a zobrazovací technikou (SEM).

BibTex


@proceedings{BUT144772,
 author="Ivana {Chamradová} and Martin {Trunec} and Milan {Krtička} and Vladimír {Nekuda} and Marek {Zbončák} and Lenka {Michlovská} and Edgar Benjamin {Montufar Jimenez} and Lucy {Vojtová}",
 title="Samovytvrzovací polymer-kompozitní adhezivum využitelné při léčbě kostních zlomenin",
 annote="Celá studie zahrnuje kompletní přípravu vzorků a kinetickou studii samovytvrzovacího procesu. 
Během vytvrzování dochází k přeměně tekuté injektovatelné pasty, přes vysoce-viskózní pastu až po 
velmi pevný keramický materiál. Zmíněné kompozitní adhezivum bylo analyzováno pomocí reologické 
analýzy, rentgenové difrakce (WAXS) a zobrazovací technikou (SEM).",
 address="Symma s.r.o.",
 chapter="144772",
 howpublished="online",
 institution="Symma s.r.o.",
 year="2017",
 month="april",
 pages="44--44",
 publisher="Symma s.r.o.",
 type="conference proceedings"
}