prof. Ing.

Martin Trunec

Dr.

FME, IMSE DCP – Professor

+420 54114 3339
trunec@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Martin Trunec, Dr.

Projects

 • 2020

  Optimalizace mikrostruktury keramických materiálů a kompozitů pro zlepšení jejich mechanických a funkčních vlastností, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Nanokrystalická keramika z tetragonálního oxidu zirkoničitého s vysokou lomovou houževnatostí a pevností, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  LTACH19034, Tvarově složité nanokeramické díly z vysoce houževnatého oxidu zirkoničitého pro medicínské aplikace, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Tape-casting tenkých keramických Al2O3 a ZrO2 folií z vodných suspenzí obsahujících epoxidové pojivo, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Výzkum degradace mechanických vlastností a strukturních změn fosforečnanových keramik v prostředí simulujícím osteoklastickou aktivitu in-vivo, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Ohebné keramické substráty s optimalizovanými elektrickými vlastnostmi, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Development of Bioactive Fiber-reinforced Calcium Phosphate Composites as Potential Bone Implants, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2020
  Detail

  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem., zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Development of Bioactive Fiber-reinforced Calcium Phosphate Composites as Potential Bone Implants”, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Využití epoxidového pojivového systému pro přípravu keramické obrobitelné pěny na bázi HA a TCP pro medicínské aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Moderní přístupy v keramické technologii jako nástroj přípravy pokročilých keramických materiálů se zlepšenými užitnými vlastnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials I., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2014

  Syntéza, tvarování a slinování keramických nanočástic, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds, zahájení: 01.05.2013
  Detail

  GA13-09310S, Vývoj transparentní polykrystalické keramiky pro balistické a vysokoteplotní aplikace, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.01.2016
  Detail

 • 2011

  Syntéza, konsolidace a vlastnosti nanočásticových a nanostrukturních keramických materiálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Technologie nekovových materiálů - multimediální výuková prezentace, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  OC09040, Reologické chování polymerních tavenin a roztoků obsahujících nanočásticová plniva, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  GA106/04/1206, Příprava objemové nanokrystalické keramiky z nanometrických prášků, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 1998

  PG98052, Prezentace výsledků výzkumu a vývoje na Světovém keramickém kongresu CIMTEC 98, Itálie, zahájení: 01.01.1998, ukončení: 31.12.1998
  Detail