Publication detail

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí

Original Title

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí

Czech Title

Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí

Language

cs

Original Abstract

Metodou lyofilizace byly připraveny 3D porézní kolagenové nosiče v kombinaci s různými druhy biokeramiky pro potenciální aplikaci v regenerativní medicíně kostů. Byl sledován vliv chemického složení samotné biokeramiky (hydroxyapatit, beta-fosforečnan vápenatý, alfa-fosforečnan vápenatý a polyfodporečanan vápenatý), vliv tepelné úpravy (kalcinace), vliv velikosti částic a vliv směsí jednotlivých biokeramik na strukturální, fyzikální, degradabilní, biomechanické a biologické vlastnosti výsledných kompozitních nosičů.

Czech abstract

Metodou lyofilizace byly připraveny 3D porézní kolagenové nosiče v kombinaci s různými druhy biokeramiky pro potenciální aplikaci v regenerativní medicíně kostů. Byl sledován vliv chemického složení samotné biokeramiky (hydroxyapatit, beta-fosforečnan vápenatý, alfa-fosforečnan vápenatý a polyfodporečanan vápenatý), vliv tepelné úpravy (kalcinace), vliv velikosti částic a vliv směsí jednotlivých biokeramik na strukturální, fyzikální, degradabilní, biomechanické a biologické vlastnosti výsledných kompozitních nosičů.

BibTex


@misc{BUT147740,
 author="Lucy {Vojtová} and Veronika {Pavliňáková} and Jana {Brtníková} and Nikola {Klieštiková} and Přemysl {Šťastný} and Martin {Trunec} and Petr {Poláček} and Veronika {Blahnová} and Eva {Filova}",
 title="Vliv biokeramických částic na morfologické, biomechanické a biologické vlastnosti 3D kolagen-kompozitních nosičů pro tkáňové inženýrství kostí",
 annote="Metodou lyofilizace byly připraveny 3D porézní kolagenové nosiče v kombinaci s různými druhy biokeramiky pro potenciální aplikaci v regenerativní medicíně kostů. Byl sledován vliv chemického složení samotné biokeramiky (hydroxyapatit, beta-fosforečnan vápenatý, alfa-fosforečnan vápenatý a polyfodporečanan vápenatý), vliv tepelné úpravy (kalcinace), vliv velikosti částic a vliv směsí jednotlivých biokeramik na strukturální, fyzikální, degradabilní, biomechanické a biologické vlastnosti výsledných kompozitních nosičů.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt",
 chapter="147740",
 edition="Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2018",
 month="april",
 pages="37--37",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}