doc. Ing.

Jana Kolářová

Ph.D.

FEEC, UBMI – Associate professor

+420 54114 6658
kolarova@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Pokročilá analýza srdeční depolarizace pomocí vysokofrekvenčních a ultra-vysokofrekvenčních složek elektrokardiogramu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 30.07.2021
  Detail

  Detekce vlny P v patologických záznamech EKG, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Aplikace pokročilých přístupů pro analýzu signálů, systémů a dat v lékařských, biologických a bioinformatických oblastech , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Pokročilá analýza medicínských a biologických systémů, signálů a dat, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  GAP102/12/2034, Analysis of Relationship between Electrical Activity and Blood Flow at the Heart Ventricles, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Realizace terapeutických úloh využívajících biologickou zpětnou vazbu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Pokročilé metody analýzy biologických systémů, signálů a obrazů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GD102/09/H083, Informační technologie v biomedicínském inženýrství, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Rozvoj laboratoře bioinformatiky a bioniky na FEKT VUT v Brně, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  GP102/07/P521, Metody analýzy mechanické a elektrické aktivity srdce v experimentální kardiologii, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/07/1473, Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2004

  GA102/04/0472, Optické snímání akčních potenciálů s vysokým rozlišením pro analýzu alternancí T-vlny EKG signálu, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  GA305/04/1385, Modulační úloha sigma signalizace na elektromechanické vztahy izolovaného kardiomyocytu a srdce, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2002

  Inovace biomedicínské výuky nového studijního programu VUT v Brně, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail