doc. Ing.

Jana Kolářová

Ph.D.

FEEC, UBMI – Associate professor

+420 54114 6658
kolarova@feec.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.

Creative activities

 • BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; SEKORA, J.: Optický snímač 3band; Experimentální optický multispektrální snímač elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M.: LabView Control BioCentral; Software pro řízení biologického experimentu se současným elektrickým a elektro-optickým záznamem elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: Převodník světlo/napětí; Tříkanalový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. LF Kampus. (funkční vzorek)
  Detail

 • CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: Převodník 3; Tříkanálový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz, number of downloads: 2
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 3
  Detail

 • RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: SEEGA; Software pro analýzu spánkového EEG. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: ANEG; Software for annotation of heart beats ANEG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Tester měřiče EEG; Generátor pro testování EEG měřících přístrojů. UBMI. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Sotware pro zpracování PPG; Sotware pro zpracování a filtraci signálu PPG. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; NAVRÁTIL, R.: Software pro optickou stimulaci; Software pro optickou stimulaci. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

 • RONKOVÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘOVÁ, J.: Optimalizace registrace HybGA; Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.: CARDIO database; Electrophysiology of small animal isolated hearts – electrograms and monophasic action potential database. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • BUBNÍK, K.; KOLÁŘOVÁ, J.: Převodník synchronizace; Převodník pro synchronizaci systému Biopac a EPOC EEG s prezentací stimulů. FEKT, Technická 12, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: Bunny Hunter; Software pro automatické rozměření elektrogramů z izolovaných králičích srdcí. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • HEJČ, J.; VÍTEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: QT Analyzer; Software pro detekci QT intervalu v dlouhodobých záznamech EKG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Technická 12 61600 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • SMÍŠEK, R.; KOLÁŘOVÁ, J.: Odstranění stimulačních hrotů; Aplikace pro detekci a následné odstranění stimulačních hrotů z EKG. UBMI. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.