Project detail

Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2011

On the project

Navrhovaný projekt se zabývá návrhem metod pro přesné vysokorychlostní měření elektrické aktivity zvířecího srdce v experimentu. Projekt zahrnuje vývoj multikanálového opticko-elektrického záznamového zařízení založeného na fluorescenčním měření. Optická část systému využívá napěťově citlivých barviv excitovaných širokospektrým světlem a laserovými paprsky o různých vlnových délkách pro záznam epikardiálních akčních potenciálů a cytosolických vápníkových transientů. Elektrická část systému zaznamenává EKG signály. Dále musí být vyvinuty on-line a off-line digitální metody pro potlačení specifického šumu a pohybových artefaktů. To lze zajistit nelineárním modelováním šumu a analýzou signálů současně zaznamenávaných různými technikami. Vyvinuté metody a systém budou použity při studiích srdečních arytmií indukovaných ischemií myokardu. Vyvinuté metody velmi přispějí k základnímu výzkumu elektrofyziologie srdce.

Description in English
The proposed project deals with design of methods for fast high-resolution measurements of electrical activity of the animal heart in experiment. It includes development of a multichannel optical-electrical recording system based on fluorescence measurements. The optical part of the system employs voltage sensitive dyes excitated by wide-spectrum light and laser beams of different wavelengths to record epicardial action potentials and cytosolic calcium transients. The electrical part of the system records ECG signals. On-line and off-line digital methods for specific noise and motion artifacts suppression must be developed. This is done by non-linear modeling of the noise and analysis of signals simultaneously recorded using different techniques. The developed methods and the system will be used in studies of arrhythmias induced by myocardial ischemia. The developed methods will significantly contribute to basic research of electrophysiology of the heart.

Keywords
optické snímání; akční potenciál; koncentrace vápníku; digitalizace; laser

Key words in English
optical recording; action potential; calcium concentration; digitization; laser

Mark

GA102/07/1473

Default language

Czech

People responsible

Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2006-03-31 - not assigned)

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2006-03-31 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2007-01-01 - 2007-12-31)
Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2006-03-31 - not assigned)

Results

KIČMEROVÁ, D. Modelling of Arrhythmics ECG Signals With McSharry's Model. In Proceedings of 17th International Conference Radielektronika 2007. Brno: MJ Servis, 2007. p. 487-490. ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I. Monitoring of progress of ECG signal T-wave alternans in time domain using modified spectral method. In Proceedings of the 13th Conference Student EEICT 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2007. p. 271 ( p.)ISBN: 978-80-214-3410-3.
Detail

PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J. Delineation of ECG Waves Using Complex-Valued Continuous Wavelet Transform. In Proceedings of IV Latin American Congress on Biomedical Engineering CLAIB2007. Caracas, Venezuela: Sociedad Venezolanade Bioinginieria, 2007. p. 158-161. ISBN: 978-3-540-74470-2.
Detail

BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M. Statistical Analysis in Complex-Valued Wavelet Analysis of Voltage-Sensitive Dye Mapping. In Computers in Cardiology. Durham, USA: IEEE, 2007. p. 101-104. ISBN: 978-1-4244-2533-4.
Detail

KIČMEROVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. ECG classification using neural networks and McSharry model. In Proceedings of 5th IEEE Workshop Zvule. Brno: IEEE, 2007. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Externí programovatelný generátor pro neuromodulaci. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2007. s. 172-175. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Similarity/Dissimilarity Analysis of COI Mitochondrial Gene of Chosen Bird Species Based on Nucleotide Density. In 10th International Conference on Information Technology and Application in Biomedicine. Korfu: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6560-6.
Detail

ČMIEL, V.; MRAVEC, F.; HALASOVÁ, T.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Emission Properties Of Potential-Responsive Probe Di-4-ANEPPS. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 359-363. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Acquisition System for Cardiomyocyte Contraction Measurement. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 345-351. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. DETECTION OF QRS BOUNDARIES AND T WAVE END IN MULTILEAD ECG SIGNALS. In PROCEEDINGS OF THE 14th CONFERENCE STUDENT EEICT 2008 VOLUME 4. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2008. p. 285-289. ISBN: 978-80-214-3617-6.
Detail

ŠVRČEK, M.; PROVAZNÍK, I.; ARCHALOUS, T. Filtration and Detection of Action Potentials in Optical Recordings. In Proceedings of the 14th Conference STUDENT EEICT 2008 Vol. 3. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2008. p. 72-76. ISBN: 978-80-214-3616-9.
Detail

BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; NOGOVÁ, K.; SEKORA, J. New Recording Setup for Ratiometric Recording of Action Potentials by Optical Means. In Computers in Cardiology. Bologna, Italy: IEEE, 2008. p. 1-4. ISBN: 0-7803-8894-1.
Detail

NOVÁKOVÁ, M.; NOGOVÁ, K.; BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I. Comparison of Two Procedures of Loading with Voltage-Sensitive Dye Di-4-ANEPPS in Rabbit Isolated Heart. In Computers in Cardiology. Computers in Cardiology. Bologna, Italy: IEEE, 2008. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-3706-1. ISSN: 0276-6574.
Detail

NOVÁKOVÁ, M.; NOGOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J. Tissue Response during Staining and Illumination of Voltage-Sensitive Dye in Rabbit Myocardium. In Computers in Cardiology. Durham, USA: IEEE, 2007. p. 665-668. ISBN: 978-1-4244-2533-4.
Detail

JANOUŠEK, O. Independent Component Analysis for Motion Artefact Suppression. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Brno: Novpress, s.r.o., 2010. s. 67-71. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Multipoint Validation of Decompressed ECG Signal. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Determination of Frequency Bands for Heart Rate Variability in Isolated Rabbit Heart. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 303-307. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison. In PROCEEDINGS OF THE 15th CONFERENCE STUDENT EEICT 2009 VOLUME 4. 2009. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. ECG Distortion Caused by Wavelet-Based Loss Compression. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009. Brno: FEKT, FIT, VUT v Brně, 2009. p. 329-333. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Fylogenetická stromová struktura vybraných sub-rodin metallothioneinů. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Muni Press, 2010. s. 77-78. ISBN: 978-80-210-5164-5.
Detail

SEKORA, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Behavior of Intra-QRS Potentials during Induced Ischemia in Isolated Guinea Pig Hearts. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 447-450. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. Analysis of Electrogram Changes during Voltage-Sensitive Dye Application by Statistical Analysis. In Proceedings of the 5th Tampere Tissue Engineering Symposium. Tampere, Finland: Department of Biomedical Engineering, 2008. p. 15-16. ISBN: 978-952-15-1957-4.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; JANOUŠEK, O.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Influence of ischemia on left ventricular depolarization in isolated rabbit hearts perfused according to Langendorff. In IFMBE Proceeding, Volume 25, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Munich, Germany: Springer Berlin, 2009. s. 1419-1422. ISBN: 978-3-642-03897-6.
Detail

ŠVRČEK, M.; RUTHERFORD, S.; CHEN, A.; PROVAZNÍK, I.; SMAILL, B. Using Image Registration to Reconstruct Spatiotemporal Electrical Activity in Cardiac Optical Mapping Studies. In Computers in Cardiology 2009. Park City, Utah, USA: Computers in Cardiology, 2009. p. 521-524. ISBN: 978-1-4244-7281-9.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; FIALOVÁ, K. Frequency domain HRV analysis of ischemia manifestation at isolated rabbit hearts. In IFMBE Proceeding, Volume 25, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Munich, Germany: Springer Berlin, 2009. p. 849-851. ISBN: 978-3-642-03897-6.
Detail

JANOUŠEK, O. Time Domain HRV Analysis of Ischemia Manifestation at Isolated Rabbit Hearts. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2009. Brno: 2009. p. 334-338. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Comparison Of Three Numerical Representations Of Mitochondrial COI Genes For Species Similarity/Dissimilarity Analysis. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Validation of Decompressed ECG Signal Using Delineation. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: 2009. p. 80-84. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

ŠVRČEK, M.; RUTHERFORD, S.; CHEN, A.; PROVAZNÍK, I.; SMAILL, B. Characteristics of Motion Artifacts in Cardiac Optical Mapping Studies. In Proceedings of the IEEE EMBS Conference. IEEE, 2009. p. 3240-3243. ISBN: 978-1-4244-3295-0.
Detail

SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M. A Wavelet Based Detection of Abnormal Intra-QRS Potentials. In Medical Physics and Biomedical Engineering, World Congress 2009. IFMBE Proceedings, 25/IV. Heidelberg, Germany: Springer, 2009. p. 1468-1470. ISBN: 978-3-642-03881-5.
Detail

ŠVRČEK, M.; CHEN, A.; RUTHERFORD, S.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; SMAILL, B. Suppressing Motion Artifact In Cardiac Electrical Optical Mapping. In Analysis of biomedical signals and images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 148-153. ISBN: 978-80-214-4105-7.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. IFMBE PROCEEDINGS. Heidelberg: Springer, 2009. p. 177-180. ISBN: 978-3-642-03881-5. ISSN: 1680-0737.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based QRS Detection in Human and Rabbit ECG Signals. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 2009. p. 106-110. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Similarity analysis of primary and secondary structures of metallothioneins. In The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine: Emerging Technologies for Patient Specific Healthcare. Corfu: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6560-6.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Heart rate variability parameters in isolated rabbit hearts. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 182-188. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

FIALOVÁ, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. Comparison of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANNEPS Effects in Isolated Hearts of Rat, Guinea Pig, and Rabbit. In Computing in Cardiology. Computers in Cardiology. Belfast, Ireland: IEEE, 2010. s. 565-568. ISBN: 978-1-4244-7319-9. ISSN: 0276-6574.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J. Poincaré Plot in Ischemic Rabbit Hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 919-922. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; SCHEER, P. HRV in isolated rabbit hearts and in vivo rabbit hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 923-926. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. ECG Signal Denoising Using Wavelet Wiener Filtering. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 364-368. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

FIALOVÁ, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; SEKORA, J.; TANNENBERG, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Electrophysiological effects of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS in Rabbit and Guinea Pig Isolated Heart. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 108-113. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; SCHEER, P.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J. Determination of the Frequency Bands for Heart Rate Variability: Studies on the Intact and Isolated Rabbit Hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation With Improved P Wave Offset Detection Accuracy. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Mutual Similarity of Aminoacid Sequences in Family of Metallothioneins. In Sborník příspěvků. MUNI Brno, 2010. p. 211-212. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Relationships Of Bacterial Metallothioneins Analyses: Phylogenetic Tree Construction Method. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

MACÍČEK, O.; SEKORA, J. Design of Flow, Temperature and Pressure Measuring System. In Student EEICT Proceedings of the 17th Conference, Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 35-37. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

SEKORA, J. Programovatelný generátor pro léčbu neuromodulační technikou. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 46, s. 1-9. ISSN: 1213-1539.
Detail

SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Programovatelný generátor pro neuromodulaci. Sdělovací technika, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 6-8. ISSN: 0036-9942.
Detail

NOVÁKOVÁ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; TÁBORSKÁ, E. Effects of voltage sensitive dye di-4-ANEPPS on guinea pig and rabbit myocardium. General Physiology and Biophysics, 2008, roč. 26, č. 1, s. 45-54. ISSN: 0231-5882.
Detail

HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. Možnosti algoritmu SPIHT při kompresi 1D signálů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 55, s. 55-1 (55-12 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVÁKOVÁ, M.; BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I. Recording of monophasic action potentials during ischemia - reperfusion by optical method. Scripta medica, 2007, roč. 2007, č. 6, s. 1-13. ISSN: 1211-3395.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based QRS Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 1-5. ISSN: 1211-412X.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Vliv komprese signálů EKG na diagnózu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 55, s. 36-1 (36-4 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 21, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M.; JANOUŠEK, O. Analysis of Electric Field Vector In Animal Experiments On Myocardial Ischemia. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

NOGOVÁ, K.; BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. Model for Preconditioning Studies in Rabbit Isolated Heart. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; ŠVRČEK, M. The Evolution of Action Potential during Repeated Ischemia in Rabbit Myocardium. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

KIČMEROVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Wavelet contour based detector for arrhythmia analysis. European Journal For Biomedical Informatics, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1801-5603.
Detail

RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I. Vývoj a současné trendy v kvantitativní analýze elektrofyziologických vlastností srdečních buněk. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; FIALOVÁ, K.; JANOUŠEK, O.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Experimental methods for simultaneous measurement of action potentials and electrograms in isolated heart. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S71 (S80 p.)ISSN: 0862-8408.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Possibilities of Wavelet Decomposition for SPIHT Compression of ECG Signals. Analysis of Biomedical Signals and Images, 2008, vol. 19, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Three-Dimensional Electrogram in Spherical Coordinates: Application to Ischemia Analysis. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S51 (S58 p.)ISSN: 0862-8408.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J. Metody měření a analýzy elektrické aktivity srdce v základním kardiologickém výzkumu. VUT v Brně: 2009. s. 1-94.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; RYVOLOVÁ, M.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; MAJZLÍK, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker. Electrophoresis, 2011, vol. 2011, no. 32, p. 1952-1961. ISSN: 0173-0835.
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals. In ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona, Spain: ACM New York, NY, USA, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

FIALOVÁ, K.; KOLÁŘOVÁ, J.; JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. Effects of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Isolated Rat Heart Electrogram. In Computers in Cardiology. 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-0612-7.
Detail

VOŽDA, M.; SEKORA, J. Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty. In Trendy v biomedicínském inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 130-134. ISBN: 978-80-248-2475-8.
Detail

VÍTEK, M. Automatické rozměření signálů EKG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-129.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; CHMELAŘ, M.; PROVAZNÍK, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení pro optické snímání elektrické aktivity živé tkáně. 303501, patent. (2012)
Detail

CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.: Převodník světlo/napětí; Tříkanalový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. LF Kampus. (funkční vzorek)
Detail

ČMIEL, V.; RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I.: CONTRACT; Detektor kontrakcí izolovaných srdečních buněk. UBMI FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

ŠVRČEK, M.; RUTHERFORD, S.; CHEN, A.; SMAILL, B.; PROVAZNÍK, I.: OMS; EMCCD optical mapping system for measurement of action potentials. Department of Physiology Room# 2224 85 Park Rd..,Grafton Auckland New Zealand. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: QRS SEEKER; Software pro detekci komplexů QRS. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J.: ECG Squeezer; Software pro kompresi signálů EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: ECG SEEKER; Software pro rozměření signálů EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

CHMELAŘ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: Převodník 3; Tříkanálový převodník optického signálu na napětí pro snímání akčních potenciálů srdce. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

BLAHA, M.; PROVAZNÍK, I.: NEURON-T-WAVE-ALT; Neurální detektor patologických alternancí T-vlny elektrokardiografických signálů. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

PROVAZNÍK, I.: CUMMUL-AP-FILTER; Kumulační reziduální filtr charakteristického rušení v signálech akčních potenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

KIČMEROVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: ARR-DET; Konturový vlnkový detektor pro analýzu arytmií. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: EMG_MAKER; Software pro generování myopotenciálů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

PROVAZNÍK, I.: POWER REMOVER; On-line potlačovač síťového rušení s adaptací na měnící se kmitočet. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: BRUTAL WIENER; Software pro filtraci myopotenciálů v EKG signálech. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: PRAHOVANI; Software pro vizualizaci prahovacích metod u vlnkové filtrace. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: ADAPTER; Software pro přizpůsobování vektorů. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: OPTIMALIZACE WWF; Software pro optimalizaci parametrů vlnkového wienerovského filtru. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: CSE QRS TESTER; Software pro testování detektorů QRS na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: CSE ECG TESTER; Software pro testování rozměřovacích algoritmů na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MACÍČEK, O.; SEKORA, J.: merici_system_HW; Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW. ÚBMI, Kolejní 4, Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (funkční vzorek)
Detail

VOŽDA, M.; SEKORA, J.: merici_system_HW; Mikroprocesorem řízené měření a regulace teploty. ÚBMI, Kolejní 4, Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.: ELIMINATOR; Software pro korekci driftu nulové izolinie signálu EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KLIMEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; VÍTEK, M.: MARSOFT; Software pro dynamické borcení časové osy. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

BARDOŇOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; CHMELAŘ, M.; SEKORA, J.: Optický snímač 3band; Experimentální optický multispektrální snímač elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

PROVAZNÍK, I.; BARDOŇOVÁ, J.; SEKORA, J.; ŠVRČEK, M.: LabView Control BioCentral; Software pro řízení biologického experimentu se současným elektrickým a elektro-optickým záznamem elektrické aktivity srdce. Laboratoř biofyziky E310, Kolejní 4. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (software)
Detail