Project detail

Informační technologie v biomedicínském inženýrství

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2012

On the project

Podstata projektu spočívá ve vytvoření týmu doktorandů, jejich kooperaci na řešení problémů využití moderních metod informačních technologií v biologii a medicíně, a dosažení konkrétních cílů spočívajících ve vytvoření nových aplikací IT v uvedených oborech. Řešeny budou zejména aktuální oblasti biometrie pro bezpečnostní aplikace a identifikaci živého organismu, analýzy elektrických projevů orgánů, zejména srdečního svalu a mozku, aplikace a vývoj moderních IT metod v hodnocení ekologických a populačních rizik, IT řešení zdravotnických informačních systémů, vývoj analytických nástrojů pro klinická data a výzkum metod stochastického modelování v prediktivní medicíně. Na řešení grantového projektu se budou podílet školitelé a doktorandi Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT, Ústavu inteligentních systémů FIT VUT a Institutu biostatistiky a analýz MU. V projektu bude probíhat úzká spolupráce mezi všemi participujícími institucemi.

Description in English
The center of the project is to form a team of PhD students, their cooperation in tasks of using up-to-date information technology methods in biology and medicine, and build new application of IT in the mentioned fields. The following tasks will be particularly solved: biometrics for security applications and identification of living organism, analysis of electrical activity of organs, preferably of heart and brain, application and development of IT methods in assessment of ecological and health risks, IT solution of health information systems, development of analytical tools for clinical data and research of methods for stochastic modeling in predictive medicine. Supervisors and PhD students of Department of Biomedical Engineering FEEC BUT, Department Intelligent Systems FIT BUT, and Institute of Biostatistics and Analyses MU will participate in the project.

Keywords
analýza biologických signálů, biometrie, biomedicínské databáze

Key words in English
biological signal analysis, biometrics, biomedical databases

Mark

GD102/09/H083

Default language

Czech

People responsible

Units

Department of Biomedical Engineering
- (2009-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Doktorské granty

- whole funder (2009-01-01 - 2012-12-31)

Results

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Similarity/Dissimilarity Analysis of COI Mitochondrial Gene of Chosen Bird Species Based on Nucleotide Density. In 10th International Conference on Information Technology and Application in Biomedicine. Korfu: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6560-6.
Detail

JANÍČEK, Z.; HÚSKA, D.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Isolation of DNA by the Help of Robotized Detection on Paramagnetic Particles. In Sborník příspěvků X. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 93-95. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ČMIEL, V.; MRAVEC, F.; HALASOVÁ, T.; SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I. Emission Properties Of Potential-Responsive Probe Di-4-ANEPPS. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 359-363. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I. Acquisition System for Cardiomyocyte Contraction Measurement. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 345-351. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

JANOUŠEK, O. Independent Component Analysis for Motion Artefact Suppression. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Brno: Novpress, s.r.o., 2010. s. 67-71. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Multipoint Validation of Decompressed ECG Signal. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.; KLEPÁRNÍK, K. Povrchově zesílená Ramanova spektroskopie. In IX. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2009. s. 100-101. ISBN: 978-80-7375-309-2.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Determination of Frequency Bands for Heart Rate Variability in Isolated Rabbit Heart. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 303-307. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison. In PROCEEDINGS OF THE 15th CONFERENCE STUDENT EEICT 2009 VOLUME 4. 2009. p. 373-377. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. ECG Distortion Caused by Wavelet-Based Loss Compression. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT 2009. Brno: FEKT, FIT, VUT v Brně, 2009. p. 329-333. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Fylogenetická stromová struktura vybraných sub-rodin metallothioneinů. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Muni Press, 2010. s. 77-78. ISBN: 978-80-210-5164-5.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Experiments with Fingerprint Image Quality. In Proceedings of BLISS 2009. Edinburgh: IEEE Computer Society, 2009. p. 13-17. ISBN: 978-0-7695-3754-2.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. Experiments with Optical Liveness Testing Method. In Proceedings of IIH-MSP 2009. Kyoto: IEEE Computer Society, 2009. p. 123-128. ISBN: 978-0-7695-3762-7.
Detail

SEKORA, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Behavior of Intra-QRS Potentials during Induced Ischemia in Isolated Guinea Pig Hearts. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 447-450. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; JANOUŠEK, O.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Influence of ischemia on left ventricular depolarization in isolated rabbit hearts perfused according to Langendorff. In IFMBE Proceeding, Volume 25, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Munich, Germany: Springer Berlin, 2009. s. 1419-1422. ISBN: 978-3-642-03897-6.
Detail

VALLA, M.; PLCHÚT, M.; PROVAZNÍK, I. Specification and simplified analyzing data from MS/MS spectrometry. In Proc. World Congress of Medical Physics and Biomedical Engineering. IFMBE, 2009. p. 1510-1512. ISBN: 978-3-642-03881-5.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; FIALOVÁ, K. Frequency domain HRV analysis of ischemia manifestation at isolated rabbit hearts. In IFMBE Proceeding, Volume 25, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Munich, Germany: Springer Berlin, 2009. p. 849-851. ISBN: 978-3-642-03897-6.
Detail

JANOUŠEK, O. Time Domain HRV Analysis of Ischemia Manifestation at Isolated Rabbit Hearts. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2009. Brno: 2009. p. 334-338. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

FIALA, J. ON HUMAN INFORMATION CAPABILITIES. In Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009, Volume 4. Brno: Dean's Office FIT BUT, 2009. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

FIALA, J. Information Hypothesis: On Human Information Capability Study. In Brain Informatics International Conference, BI 2009 Beijing, China, October 22-24, 2009 Proceedings. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5819. Peking: Springer Verlag, 2009. p. 25-35. ISBN: 978-3-642-04953-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Comparison Of Three Numerical Representations Of Mitochondrial COI Genes For Species Similarity/Dissimilarity Analysis. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.; KLEPÁRNÍK, K. Numerical modeling of photonic nanojet behind dielectric microcylinder. In Medical Physics and Biomedical Engineering, World Congress 2009. IFMBE Proceedings, 25/IV. Mnichov: 2009. p. 1-4. ISBN: 978-3-642-03881-5.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Validation of Decompressed ECG Signal Using Delineation. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: 2009. p. 80-84. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; BŘEZINOVÁ, E.; ORSÁG, F.; LODROVÁ, D. Classification of Skin Diseases and Their Impact on Fingerprint Recognition. In Proceedings of the Special Interest Group on Biometrics and Electronic Signatures. Lecture Notes in Informatics. Darmstadt: Society for Informatics, 2009. p. 173-176. ISBN: 978-3-88579-249-9.
Detail

SEKORA, J.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M. A Wavelet Based Detection of Abnormal Intra-QRS Potentials. In Medical Physics and Biomedical Engineering, World Congress 2009. IFMBE Proceedings, 25/IV. Heidelberg, Germany: Springer, 2009. p. 1468-1470. ISBN: 978-3-642-03881-5.
Detail

LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. A New Approach for Veins Detection. In Proceedings of Internation Conference BSBT 2009. Communications in Computer and Information Science 57. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 76-80. ISBN: 978-3-642-10615-6.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Object Surface Reconstruction from One Camera System. In Future Generation Information Technology. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2009. p. 87-94. ISBN: 978-3-642-10508-1.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany. IFMBE PROCEEDINGS. Heidelberg: Springer, 2009. p. 177-180. ISBN: 978-3-642-03881-5. ISSN: 1680-0737.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based QRS Detection in Human and Rabbit ECG Signals. In EDS 09 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. 2009. p. 106-110. ISBN: 978-80-214-3933-7.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Similarity analysis of primary and secondary structures of metallothioneins. In The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine: Emerging Technologies for Patient Specific Healthcare. Corfu: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-6560-6.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; FIALOVÁ, K.; PROVAZNÍK, I. Heart rate variability parameters in isolated rabbit hearts. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 182-188. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

DVOŘÁK, R.; LODROVÁ, D.; DITTRICH, P.; VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M. Research in the area of biometric systems - liveness detection; recognition of 3D hand, finger veins and thermofaces. In World and homeland security. Brno: University of Defence in Brno, 2010. p. 143-152. ISBN: 978-80-7231-728-8.
Detail

LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Method for Finger Veins Detection. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 240-243. ISBN: 978-80-214-4105-7.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. Preliminary Study of Using Ellam Framework for Solution of Atmospheric Advection Diffusion Reaction Equation. In Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

DVOŘÁK, R.; FIALA, J.; ZENDULKA, J.; ZBOŘIL, F. The Design of Self-Developmental Model of Atmospheric Pollutant Dispersion. In Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-04589-3.
Detail

DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M. Fingerprint Area Detection in Fingerprint Images Based on Enhanced Gabor Filtering. In Bio-Science and Bio-Technology 2010. Jeju Island: Springer Verlag, 2010. p. 234-240. ISBN: 978-3-642-17622-7.
Detail

BŘEZINOVÁ, E.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Dermatologic Diseases and Fingerprint Recognition. In Database Theory and Application, Bio-Science and Bio-Technology 2010. Communications in Computer and Information Science. Berlín: Springer Verlag, 2010. p. 251-257. ISBN: 978-3-642-17621-0.
Detail

ZÍTKA, O.; SOCHOR, J.; HÚSKA, D.; JANÍČEK, Z.; PAVLÍK, D.; VALLA, M.; HRDÝ, R.; CERNEI, N.; HUBÁLEK, J.; ADAM, V.; HORNA, A.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. MULTIINSTRUMENTAL STUDYING OF INTERACTION BETWEEN HEAVY METAL IONT AND FREE AMINOACIDS. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelová univerzita v Brně, 2011. p. 272-274. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

FIALA, J. The Design of Experiments for Hypothesis Testing: Multi-disciplinary as Informatics Model Extension. In The 2010 International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences, BCPS 2010 Singapore, Singapore, February 26-28, 2010 Proceedings. Singapore: Waseda University, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-1-84626-028-5.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J. Poincaré Plot in Ischemic Rabbit Hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 919-922. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J.; SCHEER, P. HRV in isolated rabbit hearts and in vivo rabbit hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 923-926. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J. ECG Signal Denoising Using Wavelet Wiener Filtering. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 364-368. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; SCHEER, P.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I.; KOLÁŘOVÁ, J. Determination of the Frequency Bands for Heart Rate Variability: Studies on the Intact and Isolated Rabbit Hearts. In Computers in Cardiology. Belfast, UK: IEEE, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

VÍTEK, M.; HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J. A Wavelet-Based ECG Delineation With Improved P Wave Offset Detection Accuracy. In Proceedings of Biosignal 2010: Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: UBMI FEKT VUT v Brně, 2010. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4106-4.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Mutual Similarity of Aminoacid Sequences in Family of Metallothioneins. In Sborník příspěvků. MUNI Brno, 2010. p. 211-212. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Relationships Of Bacterial Metallothioneins Analyses: Phylogenetic Tree Construction Method. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4106-4. ISSN: 1211-412X.
Detail

HRUBEŠ, J.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Vliv komprese signálů EKG na diagnózu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 55, s. 36-1 (36-4 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Detekce komplexů QRS v signálech EKG založená na spojité vlnkové transformaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 21, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Realization of Experiments with Image Quality of Fingerprints. International Journal of Advanced Science and Technology, 2009, vol. 6, no. 5, p. 71-79. ISSN: 2005-4238.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D.; ORSÁG, F.; BŘEZINOVÁ, E. Detekce živosti prstů. DSM Data Security Management, 2009, roč. 13, č. 2, s. 22-26. ISSN: 1211-8737.
Detail

KOLÁŘOVÁ, J.; FIALOVÁ, K.; JANOUŠEK, O.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Experimental methods for simultaneous measurement of action potentials and electrograms in isolated heart. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S71 (S80 p.)ISSN: 0862-8408.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Three-Dimensional Electrogram in Spherical Coordinates: Application to Ischemia Analysis. Physiological Research, 2010, vol. 59, no. Suppl 1, p. S51 (S58 p.)ISSN: 0862-8408.
Detail

SOCHOR, J.; ZÍTKA, O.; ŠKUTKOVÁ, H.; PAVLÍK, D.; BABULA, P.; KRŠKA, B.; HORNA, A.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus. MOLECULES, 2010, vol. 2010, no. 15, p. 6285-6305. ISSN: 1420-3049.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. Object Surface Reconstruction from One Camera System. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 2010, vol. 5, no. 2, p. 27-38. ISSN: 1975-0080.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; LODROVÁ, D. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, 2010, vol. 1, no. 4, p. 301-309. ISSN: 2073-4212.
Detail

LODROVÁ, D.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F. A New Method of Finger Veins Detection. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 2009, no. 4, p. 11-15. ISSN: 1976-118X.
Detail

DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.; BUSCH, C.; DRAHANSKÝ, M. Segmentation Procedure for Fingerprint Area Detection in Image Based on Enhanced Gabor Filtering. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 2010, no. 3, p. 39-50. ISSN: 1976-118X.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; BŘEZINOVÁ, E.; LODROVÁ, D.; ORSÁG, F. Fingerprint Recognition Influenced by Skin Diseases. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 2010, vol. 3, no. 4, p. 11-22. ISSN: 1976-118X.
Detail

RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I. Analysis of transmembrane currents by measuring of frequency-admittance characteristics. Proc. of the 6th Tampere Tissue Engineering Symposium. Tampere: 2009. p. 51-51.
Detail

SEDLÁŘ, K.; SMERKOVÁ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.; SOCHOR, J.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. DPPH aqueous antioxidant assay solution. In XI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: 2011. p. 250-254. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

KŘÍŽKOVÁ, S.; RYVOLOVÁ, M.; GUMULEC, J.; MASAŘÍK, M.; ADAM, V.; MAJZLÍK, P.; HUBÁLEK, J.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Electrophoretic fingerprint metallothionein analysis as a potential prostate cancer biomarker. Electrophoresis, 2011, vol. 2011, no. 32, p. 1952-1961. ISSN: 0173-0835.
Detail

KUBICOVÁ, V.; MAJZLÍK, P.; PROVAZNÍK, I.; VALLA, M.; KIZEK, R. Processing of electrochemical signals for determination of metallothionein concentration. In Sborník XI. pracovního sektání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: MENDELU, 2011. p. 70-73. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.; ŠKUTKOVÁ, H. Výukové aplikace pro zpracování genomických dat v bioinformatických předmětech. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2011. Ostrava: 2011. s. 56-58. ISBN: 978-80-248-2475-8.
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Motives in Nucleotide Densities of Birds Mitochondrial Gene COX1. In ACM Digital Library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; HONZÍK, P.; PROVAZNÍK, I. Sleep Scoring using Artificial Neural Networks. SLEEP MEDICINE REVIEWS, 2012, vol. 2012, no. 16, p. 251-263. ISSN: 1087-0792.
Detail

SOCHOR, J.; ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; ZÍTKA, O.; CERNEI, N.; ROP, O.; KRŠKA, B.; ADAM, V.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars. MOLECULES, 2011, vol. 16, no. 9, p. 7428-7457. ISSN: 1420-3049.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I. Výuka molekulární fylogenetiky v bioinformatických předmětech. In Sborník konference Trendy v Biomedicínském inženýrství 2011. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 52-55. ISBN: 978-80-248-2475-8.
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Optimization of the Wavelet Wiener Filtering for ECG Signals. In ACM digital library: 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. Barcelona, Spain: ACM New York, NY, USA, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

RONZHINA, M.; BUBNÍK, K.; GAJDOŠ, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; HONZÍK, P.; PROVAZNÍK, I. Use of EEG for Validation of Flicker-Fusion Test. In Proceedings of The 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; KIZEK, R. Influence of sample variance on the phylogenetic reconstruction of protein sequences. In ACM digital library: Proceedings of 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-4503-0913-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; ČMIEL, V. Therapeutic games for electromyographical biofeedback. In Proceeding of International Conference Biomedical Engineering 2011. Biomedical Engineering 2011. Kaunas, Litva: Technologija Kaunas, 2011. s. 12-15. ISSN: 2029-3380.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; ORSÁG, F.; DVOŘÁK, R.; HÁJEK, J.; VÁŇA, J.; HERMAN, D.; KNĚŽÍK, J.; MARVAN, A.; LODROVÁ, D.; DOLEŽEL, M.; HANÁČEK, P.; MRÁČEK, Š.; STRUŽKA, J. Biometrie. Brno: Computer Press, s.r.o, 2011. 294 s. ISBN: 978-80-254-8979-6.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DVOŘÁK, R.; VÁŇA, J. Personenerkennung mittels 3D Handgeometrie. DuD - Datenschutz und Datensicherheit, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 169-174. ISSN: 1614-0702.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2011. p. 227-230. ISBN: 978-80-89284-94-8.
Detail

DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; VÁŇA, J. Human Recognition by 3D Hand Geometry. In Proceedings of Security and Protection of Information 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011. p. 169-177. ISBN: 978-80-7231-777-6.
Detail

VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M.; DVOŘÁK, R. Thermal Face Recognition - Matching Algorithms Performance. In Proceedings of the Conference Security and Protection of Information 2011. Brno: University of Defence in Brno, 2011. p. 140-149. ISBN: 978-80-7231-777-6.
Detail

DRAHANSKÝ, M. Liveness Detection in Biometrics. In Advanced Biometric Technologies. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2011. p. 179-198. ISBN: 978-953-307-487-0.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Microscopic Analysis of Chips. In Security Technology. Communications in Computer and Information Science. Jeju, Jeju Island: Springer Verlag, 2011. p. 113-122. ISBN: 978-3-642-27188-5.
Detail

VÍTEK, M. Automatické rozměření signálů EKG. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 1-129.
Detail

BABULA, P.; VODIČKA, O.; ADAM, V.; KUMMEROVÁ, M.; HAVEL, L.; HOŠEK, J.; PROVAZNÍK, I.; ŠKUTKOVÁ, H.; BEKLOVÁ, M.; KIZEK, R. Effect of fluoranthene on plant cell model: Tobacco BY-2 suspension culture. ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 2012, vol. 2012, no. 78, p. 117-126. ISSN: 0098-8472.
Detail

MRÁČEK, Š. 3D Face Recognition. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. 81 p. ISBN: 978-3-8465-4450-1.
Detail

PROCHÁZKA, B.; DRAHANSKÝ, M.; HANÁČEK, P. Únos výpočetního toku v obsluze systémových volání na operačním systému Linux. In IMEA 2012 Sborník příspěvků 12.ročníku doktorandské konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 19-24. ISBN: 978-80-7435-185-3.
Detail

DRKOŠOVÁ, A. Adaptation of the Position of the Standard Heart Model Using Multi-lead ECG. In Student EEICT Proceedings of the 18th Conference - Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 345-349. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

BALOGH, J.; SOCHOR, J.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Computer analysis of growth curves of staphylococcus aureus. In Sborník příspěvků: XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 14-16. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

BUBNÍK, K.; RONZHINA, M.; HONZÍK, P.; KOLÁŘOVÁ, J. Analysis of electroencephalogram and flicker-fusion test data in experiments with sleep deprivation. In 18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012. 1. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 510-515. ISBN: 978-80-214-4540-6.
Detail

SOCHOR, J.; SALAŠ, P.; ŠKUTKOVÁ, H.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I.; ADAM, V.; KIZEK, R. Environmental monitoring of soil conditioner effects on photosynthetic parameters of Acer campestre L. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 11, no. 58, p. 4007-4021. ISSN: 1684-5315.
Detail

KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I. Similarity Of Cyanobacteria Based On The Comparison Of Whole Protein Coding Information. In Sborník příspěvků: XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrotechniků. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 116-118. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Spectral and Higher-Order Statistics Analysis of ECG: Application to Study of Ischemia in Rabbit Isolated Hearts. In Computing in Cardiology 2012. 2012. p. 645-648. ISBN: 978-1-4673-2076-4.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; KRISHNAN, S. Suppression of Motion Artifacts in Optical Action Potential Records by Independent Component Analysis. In Computing in Cardiology. Computing in Cardiology. 39. 2012. p. 641-644. ISBN: 978-1-4673-2076-4. ISSN: 2325-887X.
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; KIZEK, R.; PROVAZNÍK, I. Preprocessing and classification of electroforetic gel image using dynamic time warping. In Sborník - XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 280-282. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H. Predikce sekundární struktury proteinů pomocí neuronové sítě. In Sborní z konference: Student EEICT 2012. Brno: VUT Brno, 2012. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; NOVÁKOVÁ, M. Parametry opticky zaznamenaného akčního napětí během ischemie. Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. Brno, CZ: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2012. s. 14-14. ISSN: 1801-6103.
Detail

DLUHOŠ, O.; DVOŘÁK, R.; VÁŇA, J.; DRAHANSKÝ, M. Hand Surface as Biometric Identifier. Advanced Science and Technology Letters, Volume 4, 2012, vol. 8, no. 7, p. 351-356. ISSN: 2287-1233.
Detail

DVOŘÁK, R.; ZBOŘIL, F. On the usage of ELLAM to solve advection-diffusion equation describing the pollutant transport in planetary boundary layer. Acta Electrotechnica et Informatica, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 44-48. ISSN: 1335-8243.
Detail

DRAHANSKÝ, M.; DOLEŽEL, M.; URBÁNEK, J.; BŘEZINOVÁ, E.; KIM, T. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Recognition. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 1-14. ISSN: 1110-7243.
Detail

MRÁČEK, Š.; VÁŇA, J.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; YANUSHKEVICH, S. 3D and Thermo-face Recognition. In New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012. p. 31-58. ISBN: 9789535108597.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters, Volume 4, 2012, vol. 2012, no. 4, p. 258-263. ISSN: 2287-1233.
Detail

DROZD, R.; HÁJEK, J.; DRAHANSKÝ, M. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In Biometric Recognition. Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science. Guangzhou: Springer London, 2012. p. 308-315. ISBN: 978-3-642-35135-8. ISSN: 0302-9743.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters, Volume 4, 2012, vol. 2012, no. 7, p. 80-85. ISSN: 2287-1233.
Detail

MALČÍK, D.; DRAHANSKÝ, M. Anatomy of Biometric Passports. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1110-7243.
Detail

VÁŇA, J.; MRÁČEK, Š.; YANUSHKEVICH, S.; DRAHANSKÝ, M. Applying Fusion in Thermal Face Recognition. In BIOSIG 2012. GI-Edition Lecture Notes in Informatics (LNI). Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings. Darmstadt: Fraunhofer Institute - Graphic Data Processing Institute, 2012. p. 233-244. ISBN: 978-3-88579-290-1. ISSN: 1617-5468.
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; PROVAZNÍK, I. Adaptive Wavelet Wiener Filtering of ECG Signals. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2013, vol. 60, no. 2, p. 437-445. ISSN: 0018-9294.
Detail

DOLEŽEL, M.; DRAHANSKÝ, M.; URBÁNEK, J.; BŘEZINOVÁ, E.; KIM, T. Influence of Skin Diseases on Fingerprint Quality and Recognition. In New Trends and Developments in Biometrics. Rijeka: InTech - Open Access Publisher, 2012. p. 275-303. ISBN: 9789535108597.
Detail

RONZHINA, M.; ČMIEL, V.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, M.; BABULA, P.; PROVAZNÍK, I. Application of the optical method in experimental cardiology: action potential and intracellular calcium concentration measurement. Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 2, p. 125-137. ISSN: 0862-8408.
Detail

JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; NOVÁKOVÁ, M.; PROVAZNÍK, I. Motion artefact in voltage-sensitive fluorescent dye emission during repeated ischemia of isolated heart. Physiological Research, 2013, vol. 62, no. 4, p. 371-378. ISSN: 0862-8408.
Detail

ŠTRBKOVÁ, L. Iontová dysbalance, změny acidobazické rovnováhy a časových intervalů EKG u dialyzovaných nemocných. 55. studentská vědecká konference. 18. května 2011. Program a sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN: 978-80-210-5483-7.
Detail

ČMIEL, V.; RYCHTÁRIK, M.; PROVAZNÍK, I.: CONTRACT; Detektor kontrakcí izolovaných srdečních buněk. UBMI FEKT VUT v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: TVAROVAC_EMG; Generátor nestacionárního EMG rušení. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: SABOND; Similarity Analysis Based On Nucleotide Density Software. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: QRS SEEKER; Software pro detekci komplexů QRS. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

HRUBEŠ, J.; KOZUMPLÍK, J.: ECG Squeezer; Software pro kompresi signálů EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: ECG SEEKER; Software pro rozměření signálů EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

DLUHOŠ, O.; DOLEŽEL, M.; LODROVÁ, D.: FFPR - GUI; GUI for fast fingerprinting. http://sourceforge.net/projects/fastfingerprint. URL: http://sourceforge.net/projects/fastfingerprint. (software)
Detail

DOLEŽEL, M.: GSEGMENTATOR; GSegmentator. Projekt: http://www.gsegmentator.wz.cz. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/156/. (software)
Detail

RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: SEEGA; Software pro analýzu spánkového EEG. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KUBICOVÁ, V.; VALLA, M.; PROVAZNÍK, I.: BRD-SW; Program pro vyhodnocení výsledku Brdičkovy reakce. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: ALIGN; Nástroj pro zarovnávání nukleotidových sekvencí. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: DPT; Software pro konstrukci datového souboru z FASTA formátu sekvencí mitochondriálních genů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: SeqVarRep; Software pro grafickou reprezentaci poziční konzervace a stupně variance v biologických sekvencích. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: BRUTAL WIENER; Software pro filtraci myopotenciálů v EKG signálech. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SEDLÁŘ, K.; ŠKUTKOVÁ, H.: BootCons; Program pro tvorbu konsensuálních bootstrappingových stromů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: PRAHOVANI; Software pro vizualizaci prahovacích metod u vlnkové filtrace. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.: ADAPTER; Software pro přizpůsobování vektorů. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: OPTIMALIZACE WWF; Software pro optimalizaci parametrů vlnkového wienerovského filtru. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: CSE QRS TESTER; Software pro testování detektorů QRS na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

POTOČŇÁK, T.; RONZHINA, M.: LabHRV v1.1; Software for analysis of heart rate variability. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

RONZHINA, M.; POTOČŇÁK, T.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: ANEG; Software for annotation of heart beats ANEG. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I.: Fylo-Elfo; Software pro zpracování elektroforetogramu z 1D gelové elektroforézy. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KUBICOVÁ, V.; PROVAZNÍK, I.: ProChemSig; Software pro vyhodnocení elektrochemických signálů z Brdičkovy reakce. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.: ELIMINATOR; Software pro korekci driftu nulové izolinie signálu EKG. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: RND; Software pro tvorbu referenčních nukleotidových denzit. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ČMIEL, V.; PROVAZNÍK, I.: BS400 PROC; Software pro předzpracování dat chemického analyzátoru Mindray BS400. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně, Mendlova univerzita v Brně. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.; VÍTEK, M.: CrystalCounter; Crystal Counter - Program pro počítání mikro a nano - krystalů z mikroskopických snímků. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

VÍTEK, M.; ŠKUTKOVÁ, H.: GELSEG; Software pro segmentaci proužků v obraze gelové elektroforézy. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; PROVAZNÍK, I.: ProtControl; ProtControl - Software pro stereochemické ověření prostorového uspořádání proteinů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: AWWF; Adaptivní vlnkový wienerovský filtr EKG signálů se segmentací dle SNR. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: FILTERING_TESTER; Software pro hodnocení úspěšnosti filtračních algoritmů na databázi CSE. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.: MEDFILT_1D; Rychlý 1D mediánový filtr. Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail

ŠKUTKOVÁ, H.; MADĚRÁNKOVÁ, D.; PROVAZNÍK, I.: FYLOGEN; Analyzátor pro tvorbu a vyhodnocení fylogenetické stromové struktury. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
Detail