Project detail

Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně

Duration: 01.09.2017 — 30.07.2021

On the project

Projekt řeší primárně výstavbu a modernizaci infrastruktury a přístrojovou vybavenost pro nový studijní bakalářský program Sportovní technologie, který bude připravován pro akreditační řízení v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem Moderní a otevřené studium techniky (MOST) v roce 2018. První část projektu řeší budování potřebné infrastruktury. Druhá část aktivit je zaměřena na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Keywords
nový bakalářský studijní program Sportovní technologie; infrastruktura; přístroje; materiálně-technická základna;

Key words in English
new Bachelor's degree program Sports technology; infrastructure; the instrument; the material-technical base;

Default language

Czech

People responsible

Hanák Petr, Ing. - fellow researcher
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hejč Jakub, Ing. - fellow researcher
Hesko Branislav, Ing. - fellow researcher
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lyčková Věra, Ing. - fellow researcher
Pavelka Jan, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Petrovičová Gabriela, Ing. - fellow researcher
Rýznarová Hana - fellow researcher
Sekora Jiří, Ing. - fellow researcher
Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Korvas Pavel, doc. PaedDr., CSc. - principal person responsible

Units

Centre of sports activities
- (2016-08-06 - not assigned)
Machina - fitness gym
- (2017-09-01 - 2021-07-30)
Department of Biomedical Engineering
- (2017-09-01 - 2021-07-30)

Funding resources

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- whole funder (2017-09-27 - 2021-08-31)