Detail projektu

Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

O projektu

Narůstající složitost číslicových obvodů klade stále vyšší nároky na jejich testování. Uplatnění diagnostických principů se stalo nedílnou součástí syntézy číslicových obvodů. Současně s probíhající syntézou obvodu jsou tedy zvažovány možnosti jeho testování - např. pomocí metody úplný scan, částečný scan nebo autonomního testování (BIST). Posuzují se různé aspekty návrhu obvodu - z hlediska diagnostiky je důležitou vlastností řiditelnost/pozorovatelnost vstupů/výstupů prvků navrhovaného obvodu.Doposud publikované diagnostické metodiky uplatňované při syntéze obvodu jsou založeny na heuristických postupech, při nichž je analyzována struktura obvodu. Tyto heuristické postupy jsou různé pro různé typy obvodů. Cílem tohoto projektu je vytvoření formálního aparátu použitelného pro reprezentaci diagnostických vlastností jednotlivých prvků a obvodu jako celku a založeného na pojmech teorie množin, teorie grafů a matematické logiky. Použitelnost tohoto aparátu bude ověřena při tvorbě algoritmů využitelných při syntéze číslicového obvodu. Účinnost těchto postupů bude v průběhu řešení ověřována na testovacích obvodech (benchmark) a na obvodech vyvíjených pro praktické aplikace. Zároveň s tímto nosným tématem bude věnována pozornost metodám analytickým. Výsledky obou principů budou průběžně srovnávány. Bude rovněž posouzena možnost kombinace obou typů metodik.

Popis anglicky
The growing complexity of integrated circuits confronts the manufacturers with the problem of testability. The implementation of diagnostic principles has become an integral part of the process of digital circuit synthesis. During the synthesis the topics of testability are evaluated simultaneously with the synthesis - e. g. full scan, partial scan or BIST methods. Different aspects of the circuit design are evaluated and the controllability/observability of the inputs/outputs of internal elements of the unit under design is an important feature. The diagnostic methodologies utilized during the circuit synthesis are based on heuristic approaches during which the structure of the circuit is analysed. These heuristic approaches are different for different types of circuits.The goal of this project is the development of formal tools which can be used to represent diagnostic features of a circuit and its internal elements, based on theory of sets, theory of graphs and mathematical logic concepts. The applicability of the formal tools will be verified on benchmark circuits and on circuits developed for practical applications. Together with this main theme the research into analytical approaches will be made. The results gained for both approaches will be currently compared. The possibility of combining both approaches will also be verified.

Označení

GA102/01/1531

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - nezadáno)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)

Útvary

Fakulta informačních technologií
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Výsledky

MUSIL, V. The n-bit generic model of LFSR. In Electronic Devices and Systems EDS 01. Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components - Workshop. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

STRNADEL, J. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: 2004.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z., RŮŽIČKA, R. Formal and Analytical Approaches to the Testability Analysis - the Comparison. In Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2001. Gyor: SZIF-UNIVERSITAS Ltd., Hungary, 2001. p. 123-128. ISBN: 963-7175-16-4.
Detail

KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J., RŮŽIČKA, R., ZBOŘIL, F. Two Level Testability System. In Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: 2001. p. 433-440. ISBN: 80-85988-57-7.
Detail

HLAVIČKA, J., KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J., RŮŽIČKA, R. Interactive Tool for Behavioral Level Testability Analysis. In Proceedings of the IEEE ETW 2001. Stockholm: 2001. p. 117-119.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. RTL Testability Analysis Based on Genetic Algorithm Implementation. In Proceedings of the Tenth ICNACSA. Plovdiv: unspecified agency, 2001. p. 89 ( p.)
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. RTL Testability Analysis Based on Genetic Algorithm Implementation. In Proceedings of the IWCIT'01. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2001. p. 83-88. ISBN: 80-7078-907-7.
Detail

DRÁBEK, V. Configurable Computing. In Advanced Simulation of Systems. Ostrava: 2001. p. 59-63. ISBN: 80-85988-61-5.
Detail

KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J. Analytic Approach to RTL Testability Analysis. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 363 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. Automatic Design of Image Operators Using Evolvable Hardware. In Proc. of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 132-139. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. A Design Space Exploration Scheme for High-Level Synthesis Systems. In Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Vol. I. Ostrava: 2002. p. 305-312. ISBN: 80-85988-71-2.
Detail

SEKANINA, L. Automata of Evolvable Computational Machines. In Proc. ot 8th conference Student EEICT. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 491-495. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

STRNADEL, J. Evaluating Cost/Quality Trade-off Solutions Proposed During a DFT Process. In Proceeding of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 506-510. ISBN: 80-214-2116-9.
Detail

RŮŽIČKA, R. The Formal Approach to the RTL Test Application Problem Using Petri Nets. In Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2002. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 78-86. ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

SEKANINA, L. Evolution of digital circuits operating as image filters in dynamically changing environment. In Mendel 2002 - 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 33-38. ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

SLLAME M., A., SEKANINA, L. An Evolutionary-Based Algorithm to the Module Selection Process in High-Level Synthesis. In Mendel 2002 - 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 87-92. ISBN: 80-214-2135-5.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable Computational Machines: Formal Approach. In Intelligent Technologies - Theory and Applications, E-ISCI 2002. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Amsterdam: IOS Press, 2002. p. 166-172. ISBN: 1-58603-256-9.
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. An Efficient List-Based Scheduling Algorithm for High-Level-Synthesis. In EUROMICRO Symposium on Digital System Design (DSD2002): Architecture, Methods and Tools, IEEE Computer Society. IEEE Computer Society. Dortmund, Germany: IEEE Computer Society Press, 2002. p. 316-323. ISBN: 0-7695-1790-0.
Detail

SLLAME M., A. Efficient Design Space Characterization Toward Realizing High-Performance Digital systems. In Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS'02 Conference. Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2002. p. 144-149. ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

SLLAME M., A., SEKANINA, L. An Evolutionary-Based Algorithm to the Module Selection Problem with Resource Sharing in High-Level Synthesis (Extended Abstract). In Advances in Nature-Inspired Computation: The PPSN VII Workshops. Reading: PEDAL, Department of Computer Science, University of Reading, 2002. p. 45-46. ISBN: 0-9543481-0-9.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. Testability Improvements Based on the Combination of Analytical and Evolutionary Approaches at RT Level. In Proceedings of Euromicro Symposium on Digital System Design Architectures, Methods and Tools DSD'2002. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2002. p. 166-173. ISBN: 0-7695-1790-0.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. A Survey of Bioinspired Methods for Design of Fault Tolerant Reconfigurable Architectures. In Proc. of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Talinn Technical University, 2002. p. 355-358. ISBN: 9985-59-292-1.
Detail

ZBOŘIL, F., KOTÁSEK, Z., MIKA, D., STRNADEL, J. The Identification of Feedback Loops in RTL Structures. In Proceedings of The fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Edition 55. Košice: The University of Technology Košice, 2002. p. 142-147. ISBN: 80-7099-879-2.
Detail

MIKA, D., KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J. Test Controller Design Based on VHDL Source File Analysis. In Proceedings of The Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. VIENALA Press, Edition: 55. Letná 42, 040 01 TU Košice: The University of Technology Košice, 2002. p. 135-141. ISBN: 80-7099-879-2.
Detail

DRÁBEK, V., SEKANINA, L. Basic Principles of Bio-Inspired Approaches to Fault Tolerance: Tutorial. In Design for Test of Systems on Chip: Digital Test. Tallinn: Talinn Technical University, 2002. p. 1-48. ISBN: 0000-00-000-0.
Detail

RŮŽIČKA, R. VHDL Circuit Description Transparency Analysis. In Proceedings of the Fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2002. p. 194-199. ISBN: 80-7099-879-2.
Detail

SEKANINA, L. Nanostructures and bio-inspired computer engineering (Abstract). In Nano'02 (Abstracts). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. p. 74-74. ISBN: 80-7204-258-0.
Detail

SEKANINA, L. Nanostructures and bio-inspired computer engineering. In Proceedings of Nano02. Ostrava: Repronis, 2002. p. 233-236. ISBN: 80-7329-027-8.
Detail

MIKA, D. Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového systému. In Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003. s. 17-23. ISBN: 80-214-2471-0.
Detail

STRNADEL, J. Analýza a zlepšení testovatelnosti RTL číslicového obvodu. In Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003. s. 24-29. ISBN: 80-214-2471-0.
Detail

SLLAME M., A. A Pipeline Scheduling Algorithm for High-Level Synthesis. In Proc. of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. Ostrava: Elsevier Science, 2003. p. 178-183. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

MIKA, D., KOTÁSEK, Z. Proc. of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. In Proc. of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB-TU Ostrava, 2003. p. 447-452. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

STRNADEL, J. Nested Loops Degree Impact on RTL Digital Circuit Testability. In Programmable Devices and Systems. Oxford: Elsevier Science, 2003. p. 202-207. ISBN: 0-08-044130-0.
Detail

KOTÁSEK, Z., MIKA, D., STRNADEL, J. Proceeding of IEEE Workshop on Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems. In Proceeding of IEEE Workshop on Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems. Poznaň: Publishing House of Poznan University of Technology, 2003. p. 233-238. ISBN: 83-7143-557-6.
Detail

STRNADEL, J. Algebraic Analysis of Feedback Loop Dependencies in Order of Improving RTL Digital Circuit Testability. In Proceedings of IEEE Workshop on Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 2003. p. 303-304. ISBN: 83-7143-557-6.
Detail

SEKANINA, L., RŮŽIČKA, R. On the Automatic Design of Testable Circuits. In Proceedings of IEEE Workshop on Design nad Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2003. p. 299-300. ISBN: 83-7143-557-6.
Detail

STRNADEL, J. Scan Layout Encoding by Means of a Binary String. In Proceedings of 37th International Conference on Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: 2003. p. 115-122. ISBN: 80-85988-86-0.
Detail

SEKANINA, L., RŮŽIČKA, R. Easily Testable Image Operators: The Class of Circuits Where Evolution Beats Engineers. In The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 135-144. ISBN: 0-7695-1977-6.
Detail

RŮŽIČKA, R., ZBOŘIL, F. Representation of Datapath Structure in Predicate Logic and its Implementation in Prolog. In Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2003. p. 727-730. ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

KOTÁSEK, Z., TUPEC, P., URBIŠ, H. Testing PCBs Based on Boundary Scan. In Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: The University of Technology Košice, 2003. p. 119-122. ISBN: 80-7099-509-2.
Detail

KOTÁSEK, Z., URBIŠ, H. USB-to-IDE Adapter Design and Implementation. In 6th International Workshopn on Electronics, Control, Measurment and Signals. Liberec: Liberec University of Technology, 2003. p. 315-319. ISBN: 80-7083-708-X.
Detail

KOTÁSEK, Z., MIKA, D., STRNADEL, J. Test scheduling for embedded systems. In Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 463-467. ISBN: 0-7695-2003-0.
Detail

RŮŽIČKA, R. Testable Design Verification Using Petri Nets. In Proceedings of Euromicro Symposium on Digital System Design 2003. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2003. p. 304-311. ISBN: 0-7695-2003-0.
Detail

MUSIL, V., VLČEK, K., MITRYCH, J., KOVALSKÝ, J. Návrh obvodů v jazycích VHDL a Verilog. Sdělovací technika, 2001, roč. 2001, č. 11,12, s. 16 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

SEKANINA, L. Image Filter Design with Evolvable Hardware. Lecture Notes in Computer Science, 2002, vol. 2002, no. 2279, p. 255-266. ISSN: 0302-9743.
Detail

SEKANINA, L., DRÁBEK, V. Soft-hardware. Vesmír, 2002, roč. 81, č. 7, s. 393-395. ISSN: 0042-4544.
Detail

SEKANINA, L. Virtual Reconfigurable Circuits for Real-World Applications of Evolvable Hardware. Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 2606, p. 186-197. ISSN: 0302-9743.
Detail

SEKANINA, L. From Implementations to a General Concept of Evolvable Machines. Lecture Notes in Computer Science, 2003, vol. 2003, no. 2610, p. 424-433. ISSN: 0302-9743.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Natural Computing Series. Natural Computing Series. Berlin: Springer Verlag, 2003. 194 p. ISBN: 3-540-40377-9.
Detail

HLAVIČKA, J., MARINISSEN, E., NOVÁK, O., STRAUBE, B., KOTÁSEK, Z., RŮŽIČKA, R. Proceedings of 5th International Workshop IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. p. 0 ( p.)ISBN: 80-214-2094-4.
Detail

DRÁBEK, V. Montgomery Multiplication in GF(p) and GF(2^n). Brno: Brno University of Technology, 2003. p. 106-109. ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

KOTÁSEK, Z., SEKANINA, L., RŮŽIČKA, R. Sborník pracovního semináře "Počítačové architektury a diagnostika" pro studenty doktorského studia. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-214-2471-0.
Detail

RŮŽIČKA, R. Formální přístup k analýze testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni RT. Brno: 2002. s. 0 ( s.)
Detail

SEKANINA, L. Component Approach to Evolvable Systems. Brno: 2002. p. 0 ( p.)
Detail

SLLAME M., A., DRÁBEK, V. Specification and Synthesis of Reusable Modules in VHDL. In Proceedings of fourth International Wokshop on IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems IEEE DDCSE01. Gyor, Hungary: SZIF-UNIVERSITAS Ltd., Hungary, 2001. p. 137-140. ISBN: 963-7175-16-4.
Detail