Detail oboru

Informační bezpečnost

FEKTZkratka: V-IBPAk. rok: 2019/2020

Program: Informační bezpečnost

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Studijní obor poskytuje vysokoškolské interdisciplinární vzdělání v oblasti informační bezpečnosti. Studijní plán oboru kombinuje technické oblasti, jakými jsou aplikovaná matematika, kryptografie a informatika, s humanitními disciplínami, především právem. Výuka je zajištěna Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem oboru je komplexně připravit odborníky v oblasti informační bezpečnosti tak, aby byli schopni technicky realizovat mechanismy a systémy kybernetické ochrany s ohledem na požadavky české i mezinárodní legislativy. Tohoto cíle je dosaženo na základě začlenění pokročilých předmětů pokrývajících teorii komunikačních systémů, moderní kryptografii a teoretickou informatiku na které navazují praktické předměty zaměřené na konkrétní informační a komunikační technologie (ICT). Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na informační bezpečnost.

Klíčové výsledky učení

Absolventi získají teoretické znalosti i praktické dovednosti nutné pro výkon praxe v oblasti zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Z teoretického základu jsou to především znalosti aplikované matematiky, pokročilé statistiky, teoretické informatiky a teorie komunikačních systémů. Důraz je kladen na znalosti metod pokročilé kryptografie. Absolventi získají i vědomosti o souvisejících aspektech práva. Teoretické znalosti jsou doplněny o dovednosti práce se zařízeními a systémy užívanými pro zajištění bezpečnosti ICT v praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi jsou kvalifikováni pro pracovní pozice v soukromé i veřejné sféře zaměřené na zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Jedná se o pozice vývojářů a administrátorů rozsáhlých ICT systémů, bezpečnostních auditorů a analytiků, penetračních a zátěžových testerů, manažerů bezpečnostních politik, forenzních analytiků, kryptologů či výzkumných pracovníků v oblasti bezpečnosti ICT. Získané znalosti z oblasti práva ICT však umožní absolventům pracovat také na pozicích ve státní správě či bezpečnostních složkách státu zaměřených na zajištění souladu s platnou legislativou týkající se informační bezpečnosti. Díky kvalitnímu teoretickému základu a zkušenostem s praktickou obsluhou bezpečnostních technologií je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání s diplomem „bakalář“ a úspěšné složení přijímací zkoušky z oblasti základů informatiky a práva.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VOPIOdpovědnost v právu ICTcs2PovinnýP - 13ano
VPTIPokročilá teoretická informatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MTISTelekomunikační a informační systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MTSDTeorie sdělovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ano
MKPMKomunikační prostředky mobilních sítícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MOSEOptické sítěcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / COZ - 13 / COZ - 13 / L - 13 / L - 13ano
VOREOvládání rizika elektrotechnických zařízenícs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13ano
MUINUmělá inteligencecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MVDPVyšší techniky datových přenosůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VSINExpertní a znalecká činnost v ICTcs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MKRIKryptografie v informaticecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MMATMaticový a tenzorový početcs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / O - 8ano
MMUMMultimédiacs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPKTPokročilé komunikační technikycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MSSYBezdrátové senzorové sítěcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MGMPModerní počítačová grafikacs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MNAVPočítače a jejich periferiecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ne
MPZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 39 / Cp - 39ano
MSTSSlužby telekomunikačních sítícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
VCT3Bezpečnost ICT3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
VIMAManagement informačních systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ano
MMOSModerní síťové technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MM2TSemestrální prácecs2PovinnýklK - 26ano
MKPMKomunikační prostředky mobilních sítícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MOSEOptické sítěcs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / COZ - 13 / COZ - 13 / L - 13 / L - 13ano
VOREOvládání rizika elektrotechnických zařízenícs4Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 13 / Cp - 13ano
MUINUmělá inteligencecs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MVDPVyšší techniky datových přenosůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26ano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MMSTDiplomová prácecs30PovinnýVD - 52ano
MXMTOdborná praxecs0PovinnýPX - 80ne
VSIBSeminář informační bezpečnostics4PovinnýS - 39ano
MSSYBezdrátové senzorové sítěcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MGMPModerní počítačová grafikacs5Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 26 / Cp - 26ano
MNAVPočítače a jejich periferiecs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ne
MPZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / Cp - 39 / Cp - 39ano
MSTSSlužby telekomunikačních sítícs6Volitelný oborovýzá,zkP - 26 / P - 26 / L - 39 / L - 39ano
XCASCISCO akademie - CCNA Securitycs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / L - 52 / L - 52ano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3Volitelný všeobecnýzkL - 52 / L - 52ano
XEPOEtika podnikánícs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5Volitelný všeobecnýP - 39 / P - 39 / COZ - 13 / COZ - 13ano
XLADLaboratorní didaktikacs0Volitelný všeobecnýP - 13 / P - 13ano
XPSOPedagogická psychologiecs5Volitelný všeobecnýzkP - 52 / P - 52ano
XPOUPodvojné účetnictvícs4Volitelný všeobecnýzkP - 26 / P - 26 / COZ - 26 / COZ - 26ano
MRETRétorikacs2Volitelný všeobecnýP - 26 / P - 26ano
MTOCTheory of Communicationen, cs3Volitelný všeobecnýklP - 26 / P - 26ano
MEFE2English for Lifeen2Volitelný všeobecnýzkCj - 26 / Cj - 26V-IBP Angličtinaano
MEFE1English for Lifeen2Volitelný všeobecnýklCj - 26 / Cj - 26V-IBP Angličtinaano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
V-IBP Angličtina 2 MEFE2, MEFE1