Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Posuzování vad a poruch v technice

Program: Soudní inženýrství (kombinovaná forma)

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Profil

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Posouzení vlivu poškození zděných konstrukcí na hodnotu stavby

    Poškození zděných konstrukcí a jeho vliv na hodnotu objektu je velmi častý jev, se kterým je možné se setkat jak při oceňování nemovitostí značného stáří, tak i u později vybudovaných objektů. Značně složitý problém dále představuje zohlednění tohoto poškození při ocenění nemovitosti a při stanovení zbytkové životnosti objektu. Práce se bude zabývat možným poškozením zděných objektů a vlivu tohoto poškození na hodnotu stavby. Následně pak budou hledána vhodná řešení odstranění těchto poruch, kdy hlavním kritériem je efektivnost sanací. Účinnost sanace je nutné posoudit po stránce technologické proveditelnosti, účinnosti a efektivnosti vynaložených nákladů.

    Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0PovinnýkolC1 - 39ano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0PovinnýdrzkP - 52ano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0PovinnýdrzkP - 52ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0PovinnýkolC1 - 91ano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0PovinnýdrzkP - 39ano
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0PovinnýkolC1 - 26ano
DSD11Psychologie a socilogie v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0PovinnýkolC1 - 91ano
DSE04Speciální metodika soudního inženýrství - soudní inženýrství ve stavebnictvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0PovinnýkolC1 - 117ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0PovinnýdrzkC1 - 39ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0PovinnýkolC1 - 195ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0PovinnýkolC1 - 195ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0PovinnýkolC1 - 195ano