Detail předmětu

Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrství

ÚSI-DSD12Ak. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v oblasti identifikace, analýzy a hodnocení rizik s využitím v soudním inženýrství. Pozornost bude zaměřena především na metodologie analýzy rizika, využití vybraných metod jako významného nástroje ve znalecké činnosti, analýza a zpracování dat pro účely zpracování znaleckých posudků.

Výsledky učení předmětu

Studenti se budou velmi dobře orientovat v problematice analýzy rizika, budou schopni uplatnit získané speciální dovednosti a znalosti, na základě systémového přístupu dokáží zvolit a aplikovat vhodné metody analýzy rizika, zajistit a analyzovat vstupní data a zpracovat získané výsledky pro potřeby soudně inženýrské praxe, vč. návrhu řešení.

Prerekvizity

Základní znalosti problematiky analýzy rizika.

Doporučená nebo povinná literatura

AVEN, T. et al. Uncertainty in Risk Assessment: The Representation and Treatment of Uncertainties by Probabilistic and Non-Probabilistic Methods. John Wiley & Sons, 2014. vyd. 1. Velká Británie. 200 s. ISBN: 978-1-118-48958-1 (CS)
BRADÁČ, A. Soudní inženýrství. Dot. 1. vyd. Brno: CERM, 1999, 725 s. ISBN 80-7204-133-9 (CS)
TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006, xxvi, 396 s. ISBN 80-7179-415-5. (CS)
PŘIBYL, P, JANOTA, A., SPALEK, J. Analýza a řízení rizik v dopravě: tunely na pozemních komunikacích a železnicích. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2008, 527 s. ISBN 978-80-7300-214-5. (CS)
TALEB, N. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011, 478 s. ISBN 978-80-7432-128-3. (CS)
AVEN, T. Risk, Surprises and Black Swans – Fundamental Ideas and Concepts in Risk Assessment ans Risk Management. Taylor & Francis Ltd., 2014. vyd. 1. Velká Británie. 276 s. ISBN: 978-0-415-73506-3. (CS)
OSTROM, L. T., WILHELMSEN, CH. A. Risk Assessment – Tools, Techniques, and Their Applications. John Wiley & Sons, 2012. vyd. 1. Velká Británie. 416 s. ISBN: 978-0-470-89203-9. (CS)
TALEB, N. Zrádná nahodilost: o skryté roli náhody na trzích a v životě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2013, 269 s. ISBN 978-80-7432-292-1 (CS)
TALEB, N. Antifragilita: jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014, 540 s. ISBN 978-80-7432-498-7. (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět bude zakončen ústní zkouškou, kde student prokáže získané znalosti a schopnost jejich aplikace v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky analýzy rizika, vymezení základních pojmů, legislativa, význam analýzy rizika v soudně inženýrské praxi.
2. Systémový přístup k řízení rizik, identifikace zdrojů rizika, klasifikace, hodnocení a snížení míry rizika.
3. Význam vstupních dat a zpracování získaných výsledků, vč. jejich verifikace.
4. Kvalitativní metody analýzy rizika.
5. Kvantitativní a semikvantitavní přístup k analýze rizika.
6. Možnosti aplikace metod analýzy rizika v procesu rozhodování ve znalecké praxi.
7. Vybrané metody soudně inženýrské analýzy a možnosti využití metod analýzy rizika.
8. Možnosti využití multikriteriálního hodnocení na základě aplikace metod analýzy rizika při stanovení výše škod.
9. Hodnocení škod vzniklých působením akutních a chronických rizik ve vybraných oblastech
10. Predikce potenciálních škod vznikající v souvislosti s antropogenními, přírodními nebo technickými vlivy.
11. Problematika černých labutí a jevy s nimi spojené.
12. Využití metod analýzy rizika při oceňování ve vybraných oblastech.
13. Podpůrné softwarové nástroje pro modelování havarijních dopadů a jejich využití v soudním inženýrství.

Cíl

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v problematice analýzy rizika a její aplikace v soudním inženýrství.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSoIK doktorský

  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSoIP doktorský

  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning