Detail předmětu

Cizí jazyk pro doktorské studium

ÚSI-DSJ01Ak. rok: 2018/2019

Ústní zkouška ze znalostí gramatiky a slovních vazeb akad. angličtiny (výjimečně jiného cizího jazyka) a ze znalostí odborné terminologie z prostudované cizojazyčné odborné publikace

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Doktorand je schopen si přečíst cizojazyčnou odbornou publikaci ze svého oboru a přesně porozumět tezím, myšlenkám a řešením uvedeným v textech.
Dokáže aktivně používat získané znalosti v písemném i mluveném projevu, tj. dokáže vlastními slovy popsat, objasnit a shrnout svoje myšlenky, názory a postoje.
Je schopen rozumět cizojazyčnému mluvenému odbornému projevu / přednášce a spontánně na ně ústně reagovat.

Prerekvizity

Znalost obecné angličtiny (výjimečně jiného cizího jazyka) minimálně na úrovni B1 dle CEFR.

Doporučená nebo povinná literatura

COUBILD, C. English Grammar, Harper Collins Publishers 1992 (CS)
MC CARTHY, M., O´DELL, F. Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2012 (CS)
ŠTĚPÁNEK, L., DE HAFF, J. a kol. Academic English / Akademická angličtina, Grada 2011 (CS)
FRONEK, J. Velký anglicko-český slovník, Leda 2006 (CS)
BORSKÁ, Z., GROSS, Z. Anglicko-český a česko –anglický stavební slovník, Montanex 1996 (CS)
Kolektiv pracovníků. Odborné texty a studijní materiály připravené Ústavem SPV, FAST VUT Brno, 2009 – 2012; uloženo v Moodle (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška sestává z četby a překladu úryvku odborného textu, a následně z konverzace na téma prostudované publikace a doktorandovy disertační práce.
Ke zkoušce doktorand předkládá písemně zpracovaný přehled klíčové odborné slovní zásoby z prostudované publikace a její překlad do češtiny.
K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat, že je schopen rozumět na přijatelné úrovni čtenému odbornému textu a dokáže se plynule a spontánně účastnit odborně zaměřené diskuse ve svém oboru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

6 x 2 hod. individuálních konzultací v termínech domluvených s doktorandy

Cíl

Cílem předmětu je získání:
a) znalostí gramatických charakteristik, slovní zásoby, větných vazeb a spojovacích výrazů z oblasti akademické angličtiny,
b) znalostí odborné terminologie daného vědního oboru na úrovni B1+ a vyšší dle CEFR.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSoIK doktorský

  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSoIP doktorský

  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning