Detail předmětu

Doktorský seminář V

ÚSI-DSS05Ak. rok: 2018/2019

Studium a získávání dalších poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru. Ověřování simulačních resp. experimentálních částí disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Aktivní účast na lednové konferenci ústavu ExFoS s příspěvkem k tématu disertace.

Výsledky učení předmětu

Výstupem po pátém semestru jsou mj. další rešerše domácí i zahraniční literatury k problematice tématu disertace, publikace minimálně na doktorandské konferenci JuFoS, Zpracování pojednání a podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce.

Prerekvizity

Absolvování Doktorského semináře I až IV

Doporučená nebo povinná literatura

dle tématu disertace (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Realizace experimentů resp. simulací. Publikační činnost. Účast na odborných akcích a na konferencích Ústavu soudního inženýrství VUT. Podmínkou uznání kolokvia je i zpracování a odevzdání pojednání a přihlášky ke SDZ v termínu vypsaném ústavem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Zpracovávání teoretické části doktorské práce. Praktická podpora projektu doktoranda 2. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce, realizace experimentů a / nebo simulací. Publikační činnost. Účast na odborných akcích a na konferenci Ústavu soudního inženýrství VUT ExFoS, příp. Juniorstav na FAST. Případná účast při zpracování znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství. Odevzdání závěrečné zprávy vlastního projektu. Zpracování pojednání a přihlášky ke státní doktorské zkoušce.

Cíl

Cílem předmětu je řízená spolupráce studenta se školitelem a získávání poznatků z vědecké práce včetně publikační čínnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSoIK doktorský

  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program DSoIP doktorský

  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor SOI , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning