Detail předmětu

Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictví

ÚSI-DSD02Ak. rok: 2018/2019

Využití diagnostických metod při vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví. Nové metody zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, nedestruktivní metody (NDT) a jejich rozdělení, stanovení tvrdostí a následně pevnosti stavebních materiálů aplikovaných v konstrukci, radiometrické měření objemové hmotnosti a vlhkosti, radiografické a magnetické zjišťování uložení výztuže v železobetonových konstrukcích. Výskyt radonu a jeho měření v budovách při znalecké činnosti. Normy a vyhodnocování výsledků měření z hlediska znalce.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají speciální znalosti o různých diagnostických metodách, založených na rozdílných fyzikálních principech. Studenti budou seznámeni s vhodností a rozsahem jejich využití.

Prerekvizity

Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví, základní znalosti z předmětu zkušebnictví, znalosti diagnostických přístrojů a metod, znalosti o stavebním průzkumu a řízení jakosti.

Doporučená nebo povinná literatura

SCHMID P. a kol. Základy zkušebnictví. CERM 1999
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu
ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti
ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
PUME, D., ČERMÁK, F. a kol. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. Nakladatelství ARCH, Praha 1993 (CS)
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Nakladatelství Konvoj, Brno 1998, ISBN 80-85615-56-8 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Základem hodnocení bude posouzení zpracování seminární práce na vybrané téma a rozprava nad touto prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.- 4. týden - zadání a zpracování rešerše v oboru zkušebnictví, především NDT
5.- 8. týden - zadání seminární práce, konzultace ve vztahu k seminární práci
9.- 13. týden - závěrečné konzultace, odevzdání práce, ústní zkouška k zadanému tématu

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností při stanovení vlastností stavebního materiálu, zejména jeho pevnosti, objemové hmotnosti a vlhkosti a jeho vnitřní struktury. Další oblast je měření radonu a technická ochrana před účinky radonu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSoIK doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DSoIP doktorský

    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
    obor SOI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning