Detail oboru

Water Management and Water Structures

FASTZkratka: VHSAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Čištění a využití vody a energie z šedých vod.

  Cílem dizertační práce je zpracování problematiky znovuvyužití šedých vod pro nepitné účely v kombinaci se získáváním tepla prostřednictvím výměníku tepelné energie.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 2. Čištění komunálních odpadních vod anaerobní membránovou technologií.

  Cílem práce je vývoj technologie čištění komunálních odpadních vod anaerobním procesem s agregovanou biomasou se separací kalu ponořeným membránovým modulem. Práce bude zaměřena na řešení problémů spojených s ucpáváním membrán, způsobem jejich provozu, čištěním a řízením vlastního procesu.

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA

 3. Porušení sypaných hrází přelitím - dominový efekt

  Cílem práce je navrhnout a ověřit metodiku pro řešení problému dominového efektu při porušení sypaných hrází přelitím. Navrhovaná metodika bude obsahovat hodnocení jednotlivých hrází v soustavě vodních děl, příp. dalších příčných staveb (např. náspů komunikací), v povodí a návrh minimalizace pravděpodobnosti vzniku dominového efektu.

  Školitel: Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.

 4. Využití mikrovlnné pyrolýzy pro zpracovávání čistírenských kalů

  Hlavním cílem práce je ověření možnosti zpracování odpadů procesem mikrovlnné pyrolýzy. Výsledným produktem je lehký topný olej, plyn a uhlík. Práce bude prováděna na pilotní jednotce mikrovlnné pyrolýzy v centru AdMaS.. Práce bude prováděna ve spolupráci s fakultou chemickou a společností BIONIC

  Školitel: Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR01Doktorský seminář I (VHS)cs4letníPovinnýano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1letníPovinnýano
DP65Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářstvícs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DB62Aplikovaná fyzikacs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DP61Čištění odpadních vodcs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DS73Hydropedologiecs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DP64Jakost vody v povodícs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličincs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DR74Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DS74Meteorologie a klimatologiecs8letníPovinně volitelnýzk4704ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4letníPovinně volitelný4724ano
DA61Numerické metody Ics4letníPovinně volitelný4724ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4letníPovinně volitelný4724ano
DS71Hydrologiecs8letníPovinně volitelnýzk4726ano
DR71Hydromechanikacs8letníPovinně volitelnýzk4726ano
DC61Chemie vodycs8letníPovinně volitelnýzk4726ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR02Doktorský seminář II (VHS)cs8zimníPovinnýano
DA65Analýza časových řadcs10zimníPovinně volitelnýzk4725ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10zimníPovinně volitelnýzk4725ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10zimníPovinně volitelnýzk4725ano
DA63Numerické metody IIcs10zimníPovinně volitelnýzk4725ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10zimníPovinně volitelnýzk4725ano
DA64Regresní modelycs10zimníPovinně volitelnýzk4725ano
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářstvícs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DR76Hydrotechnické stavbycs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DS75Krajinné inženýrství a hydromelioracecs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DP62Městské odvodněnícs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DS76Metody umělé inteligence ve vodním hospodářstvícs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DS72Řízení odtoku vody z povodícs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DR75Stabilita a revitalizace koryt vodních tokůcs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DP63Vodárenstvícs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
DS77Využití GIS ve vodním hospodářstvícs8zimníPovinně volitelnýzk4727ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8letníPovinnýzkano
DR03Doktorský seminář III (VHS)cs8letníPovinnýano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR04Doktorský seminář IV (VHS)cs8zimníPovinnýano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR05Doktorský seminář V (VHS)cs14letníPovinnýano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR06Doktorský seminář VI (VHS)cs14zimníPovinnýano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DR07Doktorský seminář VII (VHS)cs20letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4704 0 DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74
4724 0 DA58, DA61, DA62
4725 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4726 0 DS71, DR71, DC61
4727 0 DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77