Detail oboru

Telekomunikační a informační technika

FEKTZkratka: M1-TITAk. rok: 2015/2016

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 2.1.2002Akreditace do: 31.7.2021

Profil

Dvouletý magisterský studijní obor TELEKOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TECH-NIKA (TIT) na FEKT VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra s hlubšími teoretickými základy i praktickými znalostmi moderních telekomunikací a informačních technologií včetně využití poznatků slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky při návrzích nových zařízení či systémů. Základem jsou předměty teoretické i praktické informatiky, multimédií, komunikační techniky a předměty elektronické.
Magisterský obor TIT lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu.
Odbornou výuku v oboru TIT zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřovat na problematiku mobilních i pevných komunikací, metalických, optických či bezdrátových sítí, prostředky moderních síťových technologií, na telekomunikační služby, multimédia, internetové technologie a jejich služby, na zabezpečovací metody a na vysokorychlostní multimediální přenosy. Student se rovněž seznamuje s problematikou číslicových filtrů, signálových procesorů, zpracováním multimediálních signálů i návrhem elektronických obvodů a systémů. Absolvent bude umět pracovat s uživatelskými rozhraními, využívat paralelní procesy v operačních systémech, bude umět zajistit bezpečnost informačních systémů. Podle individuální volby bude také detailně seznámen s metodami zpracování a přenosu digitálních řečových, hudebních a obrazových signálů. Seznámí se s návrhem a realizací počítačových sítí, databázových systémů a distribuovanými aplikacemi stejně jako s nejrůznějšími informačními technikami. Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem dalších předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu radiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru magisterského studia naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítí. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent TIT získá podrobné znalosti v oblasti komunikačních a informačních technologií. Je kvalitně vybaven jak teoretickými poznatky o sdělovacích a informačních systémech, tak je obeznámen i s jejich návrhem, vlastní konstrukcí elektroniky, aplikačním využitím, službami či s dohledovými a měřicími systémy. Spektrum jeho teoretických i praktických znalostí sahá od poznatků o vlastnostech přenášených multimediálních signálů a dat, přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci komunikačních a informačních systémů. Je obeznámen se strukturou a tvorbou různých služeb v mobilních či pevných komunikačních a počítačových sítích.
Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky z návrhu rádiových komunikací, přístrojové techniky či aplikací mikroelektronických obvodů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru TIT magisterského studia naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných technologií telekomunikační a informační techniky. Mohou se podílet na vývoji nových generací služeb v klasických i mobilních komunikačních a počítačových sítí. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MTINTeoretická informatikacs6zimníPovinnýzá,zkano
MTSDTeorie sdělovánícs6zimníPovinnýzá,zkano
MBISBezpečnost informačních systémůcs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MOSEOptické sítěcs5zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MTISTelekomunikační a informační systémycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MTEOTeorie elektronických obvodůcs7zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MDELDiagnostika v elektroenergeticecs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPSDProjektování silových a datových rozvodůcs6zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MUINUmělá inteligencecs5zimníVolitelný mimooborovýzá,zkano
XMW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
MESIEmbedded systems for industrial controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XLS2Odborná aktivitacs, en2zimníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklano
XPRIProjektové řízenícs, en4zimníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-TIT LZS VV Bano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-TIT LZS VV Bano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkM-TIT LZS VV Bano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýM-TIT LZS VV Bano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýM-TIT LZS VV Bano
MKVEKvantová a laserová elektronikacs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkano
MMFYModerní fyzikacs5zimníTeoretická nadstavbazkano
MDREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnicecs5zimníTeoretická nadstavbazá,zkM-TIT 1r ZLS TN matem.ano
MPSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5zimníTeoretická nadstavbazkM-TIT 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCSIČíslicové zpracování signálůcs6letníPovinnýzá,zkano
MPKTPokročilé komunikační technikycs6letníPovinnýzá,zkano
MMUMMultimédiacs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MNAVPočítače a jejich periferiecs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MSTSSlužby telekomunikačních sítícs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MADPVzájemný převod A/D signálůcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MEICElektrické instalacecs5letníVolitelný mimooborovýklano
MNENNávrh elektronických přístrojůcs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MPLDProgramovatelné logické obvodycs6letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MSWRSoftwarové rádiocs7letníVolitelný mimooborovýzá,zkano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XLS2Odborná aktivitacs, en2letníVolitelný všeobecnýne
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPRIProjektové řízenícs, en4letníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XMW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-TIT LZS VV Bano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkM-TIT LZS VV Bano
MFPFFyzika pevné fázecs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MNANNanotechnologiecs5letníTeoretická nadstavbazá,zkano
MMATMaticový a tenzorový početcs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-TIT 1r ZLS TN matem.ano
MMNMModerní numerické metodycs5letníTeoretická nadstavbazá,zkM-TIT 1r ZLS TN matem.ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
MEFEEnglish for Lifecs, en4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkM-TIT LZS VV Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMOSModerní síťové technologiecs6zimníPovinnýzá,zkano
MM2TSemestrální prácecs2zimníPovinnýklano
MCASČíslicové zpracování akustických signálůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MKPMKomunikační prostředky mobilních sítícs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MPPRPočítačem podporovaná řešení inženýrských problémůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MSPRSignálové procesorycs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
MVDPVyšší techniky datových přenosůcs6zimníVolitelný oborovýzá,zkano
XCA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
XCA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3zimníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2zimníVolitelný všeobecnýano
XEPOEtika podnikánícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5zimníVolitelný všeobecnýano
XLADLaboratorní didaktikacs0zimníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2zimníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2zimníVolitelný všeobecnýano
XMW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5zimníVolitelný všeobecnýzkano
XTELTělesná výchovacs0zimníVolitelný všeobecnýano
MEMEElectromechanical Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
MESIEmbedded systems for industrial controlen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
MMENMicroelectronics in Englishen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
XPOMPodnikatelské minimumcs4zimníVolitelný všeobecnýM-TIT LZS VV Bano
XPOUPodvojné účetnictvícs4zimníVolitelný všeobecnýzkM-TIT LZS VV Bano
MPSYPower Systemsen, cs3zimníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MMSTDiplomová prácecs30letníPovinnýano
MXMTOdborná praxecs0letníPovinnýano
MSSYBezdrátové senzorové sítěcs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MKRIKryptografie v informaticecs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MGMPModerní počítačová grafikacs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MNSBNávrh, správa a bezpečnost počítačových sítícs5letníVolitelný oborovýzá,zkano
MPZOPokročilé techniky zpracování obrazucs6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MZPRZpracování řečics6letníVolitelný oborovýzá,zkano
MELBBezpečná elektrotechnikacs2letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
XCA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3letníVolitelný všeobecnýzkano
MFITDějiny a filozofie technikycs2letníVolitelný všeobecnýano
XIPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XLADLaboratorní didaktikacs0letníVolitelný všeobecnýano
XMAUManažerské účetnictvícs2letníVolitelný všeobecnýano
XPSOPedagogická psychologiecs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW4Podnikové technologie Microsoftcs5letníVolitelný všeobecnýzkano
XPOUPodvojné účetnictvícs4letníVolitelný všeobecnýzkano
XMW5Programování v .NET a C#cs5letníVolitelný všeobecnýzkano
MRETRétorikacs2letníVolitelný všeobecnýano
XTELTělesná výchovacs0letníVolitelný všeobecnýano
MARCAdvanced Radio Communication Systems and Their Componentsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
MEDSElements of Digital Signal and Image Processingen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
XEPOEtika podnikánícs2letníVolitelný všeobecnýM-TIT LZS VV Bano
XKPTKultura projevu a tvorba textůcs5letníVolitelný všeobecnýM-TIT LZS VV Bano
MPPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
XTPRTechnické právocs3letníVolitelný všeobecnýM-TIT LZS VV Bano
MTOCTheory of Communicationen, cs3letníVolitelný všeobecnýklM-TIT LZS VV Bano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MEFEEnglish for Lifecs, en4celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkano
XJN2Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIcs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN3Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJN1Němčina pro začátečníky grundkurs Ics6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR2Ruština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJR1Ruština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS2Španělština pro mírně pokročilécs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
XJS1Španělština pro začátečníkycs6celoročníVolitelný všeobecnýzá,zkne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
M-TIT 1r ZLS TN matem. 1 MDRE, MPSO, MMAT, MMNM
M-TIT LZS VV A 1 MEFE
M-TIT LZS VV B 2 XCA1, XCA3, XCA5, MFIT, XMAU, XCA2, XCA4, MEME, MESI, MMEN, XPOM, XPOU, MPSY, MARC, MEDS, XEPO, XKPT, MPPM, XTPR, MTOC