Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MXMTAk. rok: 2015/2016

Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů (80 odpracovaných hodin) absolvovaná v podnicích a firmách elektrotechnického a elektronického průmyslu. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v prax,i
- analyzovat problémy vzniklé při odborné práci na daném úkolu v elektrotechnické firmě,
- navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky vymezené absolvovanými odbornými kurzy během studia.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením odborné praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

JARABÁČ, K. Krok za krokem v bezp. práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe trvá 2 týdny. Je třeba ji vykonat v elektrotechnické firmě, výstupem jsou praktické znalosti studenta. Praxe je podporována e-learningem (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen zápočtem, který student získá na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o absolvování praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Odborná praxe 2 týdny v elektrotechnickém průmyslu.

Cíl

Cílem je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, dalších firmách elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-TIT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-TIT , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor